2015/12/20

Kurtxian151220: Xabi, Josu, Unai, Antua, Oier.

Kurtziaga auzuan (Ispaster), Mario “Txantantorrek” 2013-IV-20xan erakutsittako lezak esploratzera.
 
IS-026 Txintxillarra
Lehelengo Mariok esandako Txintxillarrako lezara juan gara, eta gure IS-026 bera dala konprobau dogu. Sarrerako argazkixekin konformau gara: barruan ganau ustela bota barri zeguan, ezin da sartu. Auzuan lan pedagogikua egin biharko da...
 
IS-049 Aitzgane
Gero, mendixan gora IS-049ra juan gara. Argi dago Aitzgane izena egokixa dala (tontorretik 50 metrotara dago), baiña ezin dogu sigurtatu GEV-813 bera danik, harik eta inguru guztia prospektau arte. Izan be, tontor osua hatxerixia da, lapiaz purua, “está diciendo prospéctame” (sic). Sarreria artifizialki tapatzen dagon blokia mobidu dogu (400 bat kg) eta potzu zabala geratu da bistan, 15 bat metro garbi, hondua bloke dezimetrikoz beteta, eta haize barik. Unaiek topo eta krokisa egin dau. Sarrerako argazki hobiak eta bideua hartu dogu. Koko batzuk jasota: Meta, Linyphiidae, Oxychillus. Blokia atzera ipiñi dogu, siglo batzutarako.
 
IS-049 Aitzgane
Bertan genguazela, auzoko gizon pare batekin topau gara, ehiza txakurrak pasiatzen. Euretako batek (Arnaitz Gorostola “Guenengu”) aittatu deskuanez, Ispasterko Ehiza Elkarteko jentia, oin dala urte batzu, inguruko leza asko markau zittuan, seguridade kontuengaittik; artxibo hori gordeta izango dabe seguraski, eta elkarteko Joseba Hidalgokin berba egittia gomendau desku (Lekitton aguazilla da).

Gero, Arnaitzek leza batzun barri emon desku, eta Josu eta Antua izendatu doguz harekin juanda erakusteko, Unai, Xabi eta ni Aitzganeko biharrak amaitzen giharduela. Bueltau diranian (zelan ez) Arnaitzenetaz gain beste leza barri bat topau dabela esan deskue.

Hain zuzen be, horra juan gara hurrengo: IS-027 Abosolo I eta IS-048 Abosolo II artian dagonez, izendapenakin ez dogu zalantzarik izan: Abosolo III. Mendi bizkarrian kokatutako antxiñako galeria desplomau bat da, blokez estalitta eta rekorrido txikixakin; baiña galeria karstiko egittura osua daka, eta kokapenangaittik batez be (Trakamall gaiñian!) oso interesgarrixa. Sarrerako argazkixak hartuta.
 
IS-048 Abosolo II
Gero, IS-048 Abosolo II. Haize korrientia zetorren behetik gora... eta han geratu dira Antua eta Zeberiotarrak, oso esploraziño interesgarrixan aurrian; Xabierri eta bixori bono-kueba amaittu jaku, eta etxera jaitsi bihar izan gara rekargatzera...

Geratu dirazenak, kontauko dabe zetan ibilli dirazen!

No hay comentarios: