2015/12/27

Txabolondo eta Ereñoko Aresti151227: Gotzon, Josu, Antua, Unai, Oier.

Bustittako buryxa barriro jaztia baiño gauza txarragorik? Bai: bustittako buryxa bi bidar jaztia. Horixe da gaur egin doguna Ereñon, goizez Txabolondo esploratzen, eta arratsaldez Ereñoko Aresti errebisatzen.

Txabolondoko leza hori prospektau eta justu-justu sarrerako gelara sartuta laga zeben Gotzonek eta Campik, in ilio tempore. Gaur pendiente zeguan esploraziñua egittia tokau da, Aldekoerrota eta bere inguruan egindako aurkikuntzak bultzatuta; ez genduan esperantza haundirik; baiña azkenian beherakako norabideko galerixia topau dogu, eta erresaltez erresalte, gelarik gela (altu eta estuak, espeleotemez beteta), lurra harribola haundiz beteta, estutu eta blokeatzen dan maillara allegau gara. Sakoneran 15 bat metro egin doguz asko jota, desarrolluan 15 bat (topo erdi eginda geratu da, pilak gastau jakuzelako). Bio aldetik Meta, Oxychillus, Zospeum, linifidoak, lithobius...
Argazkia: JM Apellaniz 1970


Uste genduana baiño gehixago luzatu gara; Aldekoerrotara jaitsi garanerako eguardixa zan; aldatuta genguazela, eguna pixkat luzatzeko Ereñoko Arestiko kobia errebisatzia pentsau dogu; Gotzoneri koordenadak eskatu, eta atzera bury bustixa jantzitta, txapligua modura sartu gara txarakan, berotzeko. Segiduan topau dogu. Barrua ondo errebisau dogu, jakiña; baitta haize korriente nabarmena dakan leihatilla bat topau be. Gero etorri dira Kadaberren Tabernan ogibittartekua jatia, Gotzon agertzia, eta hirugarrenez buryxa jaztia, berari zulua erakusteko eta benetan interesgarrixa dala erabakitzeko; arkeologuekin koordinauta izan biharko da, jakiña... Juan-etorrixetan eta bertan pasau doguzen orduetan, bio lagin asko jaso dittudaz: Quaestus, Lithobius, miriapoduak, Meta menardi, Meta bourneti, linifidoak, Oxychillus...

No hay comentarios: