2014/08/29

Lariz + Ereñoko kanteran140828:

Niko, Tomax, Oier: goizian (...) topau dogu kaletik. Bere azalpenekin, nahikua klaru geratu jata nun dagon begiratu biharreko zulua: Urgitxi eta Lariz Gojeaskoa artian dagon kareharrizko “isla” txiki horretan, Urgitxi aldera begira. Zulo fusiforme bat, bere txakurra sartu ei zan bertan, zuluan beheko aldetik.

2009 abuztuko saiua. Igual parabolten bidia geuk jarrittakua da!

 Iñaki, Martin, Oier: arratsaldian Ereñoko kanteran eskalada artifizialeko teknikia ikasten. Checklist hau eruan dogu lokalera:

  • ·         Soka dinamikua.
  • ·         Soka estatikua.
  • ·         Taladro + baterixak + 6 ta 8ko barautsak.
  • ·         Express + 6 ta 8ko montyxak + plakak.
  • ·         Estribuak.
  • ·         Fifi.
  • ·         Kabezeretarako: mosketoiak + 8ko montyxak + plakak.
  • ·         Maillua.
  • ·         (giltzak)


Ez dogu ezer ahaztu, zorionez, eta nere ustez klaru geratu da prozedimentua. Oin, nahi badabe, Martin eta Unai leku berera bueltau leikez praktikekin segitzeko, edo zuzenian koban saiatu.

No hay comentarios:


Barne bilatzailea