2014/08/26

Oibarko LamiñaziluanNiko, Ischyropsalisan moduan paretetik zihar oiñez.
140826: Oier.

XXXX-n billa juan naiz YYYYY basarrira, ia 130602xan emondako erreferentzixia erakusten zestan. Ez dot etxian topau. Auzoko gizonak esan destanez, goizeko lehelengo orduetan errezago harrapauko dogu.


140825: Niko, Oier.

Oibarko Lamiñen Kobara, juan dan asteko tranpia erretiratzera.

Hauxe da markia! Barriro galduta ibilli gara; edo hobeto esanda, Potzu Baltzetik eskumara edo ezkerrera juan ete giñan ez gogoratziak nahastau gaittu. Azkenian topau dogu bidia (eskumatik, edo hobeto esanda zuzen, galerixa nagusittik alegixa) eta potia kokoz beteta topau dogu. Hori bai: alkohol gehixena baporizauta zeguan, bentilaziñuangaittik seguraski; eskerrak antikonjelantiari. Ezin izan dot ondo ikusi, baiña 3 Lithobius haundi zeguazen; koko txiki zuri batzu bebai, esango neuke; hortaz gain 3 Quaestus be sartu dittudaz, de visu harrapauta.

No hay comentarios:


Barne bilatzailea