2014/01/21

Otoioko Jentilkobia


Argazkiak.org | Sarreria © cc-by-sa: ades


140118: Oier.

Zatikara, Otoioko Jentilkobia (GEV-136) lokalizatzera.(...)  Lapiaz txiki bat da, mendi gangarretik metro gitxira, eta Jentilkobia bera bere barruko sakonune baten dago; ezagun da antxiñako galeria sistema desmantelatu baten azken arrastua dala. Sarreran bertan “136” zenbakixakin pintada zatar bat (ez dirudi GEV-ek eginda). Galeria bakarra daka, 15 bat metro luze, baiña gaur egunian ez da argirik iñundik sartzen (GEV kataloguan diñuan lez). Lehelengo 7 metruak korta modura erabilli izan dirala dirudi: koban barrukaldiakin lajaz separauta dago, eta sarrera buelta osua pareta arrastoz inguratuta dago, zarradura zahar batenak. Detalle kurioso modura, korta erdixan hareharri piramidala dago lurrian, labrautako aska txiki batekin; zintzel bardiñakin-edo marka gehixago be ba dakaz harrixak (argazkittan hartuta, arkeologuari erakusteko)

Laja zarraduratik barrura beste 7 bat metro segidu leike, zabalera eta altura gero eta txikixaguan, aldapa behera leunian. Beheia lurrezkua da, harro xamarra, eta sakonune artifizial batzu dakaz (3 habixa eta kata? 1). Bigarrengo parte honek, ezkerraldian, beherutz segitzen dau laminadore estu batzutatik (ez daka haizerik, eta kanpoko terrenuari begiratuta ez daka jarraitzeko itxurarik). Azken metruan, aldapiak gora aldatzen dau eta bloke artian amaitzen da, kanpoko sustraixak eta lurra bistan.

Sarrerako argazkixa hartuta; krokisa eginda; GPS (...). Fauna asko, baiña kanpotar itxurakua (ez dot lagiñik hartu).


Toponimia: kobiari Jentilkobia “a secas” esaten detse, “J” lekitxarrakin pronuntziauta (xota). GEV-ekuen arabera, paraje hari Kobalde esaten detse (...).

Zatika auzuak egittura hidrogeologiko xelebria daka. Badirudi mendi hegi osua harri geruza inpermeablian gaiñian dagola (esquisto? Artanausiko bidian bistan dagona), eta haren gaiñian lur geruza ez oso haundixa. Halan, etxe guztiak tontortxo baten moduan dagoz; eta alde batera zein bestera (N eta S), zelai lautada bi, dolina txiki banatan amaitzen diranak. Bat, Antuanekin ikusittako itturrixana. Eta bestia, artadixan barrenkaldian erakutsi desten buztin-potzu batena (antxiñan lixiba potzua zana, harri eta guzti). Badirudi, eurixakin, azken zelai honetako lurrak segiduan busti eta gaiñezka egitten dabela (Zatika Nausi etxe azpittik be urak urtetzen dau, eskisto gaiñian eginda dago) eta zelaixan behera, tarteka tarteka lurra azpittik jan eta desplomiak egitten dirala. Azken desplomia erakutsi desta (2 m zabal, 3 m sakon) eta beste lekuak be seiñalauta, bistan da danak linea bakarra osatzen dabela potzu horretan amaittuta. 

Josuri fitxia bialduta, IS-053 modura katalogau dogu.Argazkiak.org | Otoioko Jentilkobia © cc-by-sa: ades

 Askia

 
Argazkiak.org | Grabauak © cc-by-sa: ades

1 comentario:

AlozakoZulu dijo...

bat gitxiago