2007/10/28

Prospección por iñubija

Se realiza un recorrido por las inmediaciones de la cueva de Iñubija. Se toman en el exterior una serie de puntos con el GPS con el objeto de demarcar el contacto de la caliza con el resto de materiales no karstificables. Realizada esta labor y pasados los puntos al mapa correspondiente, se observa con claridad que la galería principal de la cueva se abre siguiendo justo el contacto normal existente. El punto final de la galería principal coincide con una falla normal, como ya habíamos intuido en la morfología interior de la cueva. Esta circunstancia nos puede causar serios problemas para poder dar con la continuación física del recorrido de la cueva. Por otra parte se intuye tambien en el exterior el recorrido subterráneo del meandro lateral explorado la semana anterior al coincidir con un poco desarrolado barranco. La gran incognita que no se ha podido resolver es saber cual puede ser la dirección del curso de agua que circula por la base del meandro y que aun está pendiente de ser explorado. El pozo que quedó sin bajar y por cuya base circula el aporte de agua, coincide exactamente con uno de los extremos de la falla que corta a la galería principal. La exploración de esta incógnita se presenta interesante pero ciertamente no invita demasiado al optimismo. Por otro lado se constata la muy improbable circunstancia de que la cueva de Iñubija pueda contar en este momento con otra boca de entrada ya que en el recorrido realizado no se ha localizado ningún punto por el que se intuya se pueda acceder al interior de la cueva. Esto puede ser una buena noticia dado que de ser así, la fuerte corriente de aire que circula por las galerías de la cueva invitan a pensar que éstas puedan ser numerosas. Las próximas exploraciones irán despejando las siempre bien recibidas incógnitas.

2007/10/27

Soldau-Atxian prospekziñuan

071027: Oier

Otoixon, Ispaster aldeko Soldau-Atxa partian prospekziñuan. Leza bi lokalizauta:

  • Soldau-atxa: atxa bera eta mendi printzipala banatzen daben arrakalia, 15 metro sakon, 70 luze eta 4 zabalekua. Bloke haundiz tapauta dago eta euren artian jaisten da. 15 metroko sakoneran pasillo luze bat dago, Mendebaldeko ertzian leza baten amaitzen dana. Ez dirudi oso sakona, baiña soka barik ezin da jaitsi.
  • Antena azpikua: pista ertz-ertzian dago, antenatik behera juanda 20 metrora. Ez dirudi sakona, baiña lehelengo jaitsieriak ba dakaz 6 bat metro eta sokia bihar da.

2007/10/21

Lamiñetara exkurtsiñoa

Urriaren, 21era 2007en. Lamiñetara exkurtsiñoa. Ni, Mikel Aranzabal eta nire lagun, Jon Galdiz, eta nire aita, kobazulo misteriotzu batera joan ginen ikustera. Koba hori, Lekition zegoen Gernikatik ordu erdira. Heldu ginenean bideari jarraitu genion. Kobazuloko uraren barruan angila piloak zeuden eta guk argazkiak atara genizkien. Argazkia atara hondoren bideari jarraitu genion ur-jausi batera heldu arte. Eta han ere argazkiak atara genituen. Bi ordu pasa eta gero beste bide bati jarraitu genion eta eskalatu egin behar zen. Bidaia oso polita egin eta gero zarrerantz joan ginen etxera joateko. Eta azkenean horrela ikusi genuen nik eta nire lagunek kobazulo misteriotsu hori.

2007/10/20

Ispaster eta Gizaburuko plaza eta kale "barrixak"


071020: Igor, X jauna, Oier.

Iñubijan esploraziñuan. Merianda Lekutik jarraittu egin dogu topografiatzen. Goiko piso bat geratu da begiratu barik (biharbada galeria nagusixa, mendebal-ekialderutz) eta arrakala bati jarraittuta iparrerutz egin dogu. Amildegiko Katazuluan geratu gara, potzu batera jaitsi ezinda soka barik, baiña beheian 20 bat metrora erreka bat ikusten zan, Urgitxiko afluentia (ez galeria nagusixa). Biharbada Merianda Leku azpixan dagon Kilometroko Sifoia handik gaindittu ahal izango dogu?

Bide nagusi bati jarraittu nahixan gabiz, baiña eskuma-ezker-gora-behera eten barik geratzen jakuz galeria sekundarixuak (edo printzipalak) begiratu barik... hamen luzarorako dakagu entretenimendua.

Gaur espeleometrixia 1050 metrotan geratu da.

Toponimo barrixak jartzen dihardogu:

- Faunuan Laberintue.

- Aramuen Gelie.

- 7a+ Pasue.

- Lokatzan Gelie.

- Goierriko Trenbideko Tunela.

- Sigi-sagie.

- Spaghettixen Gelie.

- Gela zurixe.

- Kilometroko Sifoie.

- Merianda Lekue.

- Saguzarren kanposantue.

- Zisternie.

- Amildegiko Katazulue.

Ez dakitt bateron bat ahaztu ete doten. Besterik, X jauna?

2007/10/13

Iñubija I, errekorrak hausten!


071013: Petrus, X jauna, Oier.

9 orduko ekittaldi bakarrian, Iñubija I-en espeleometrixia bikoiztu egin da.

Harañegun Oskar eta Igorrek egindako azken puntutik jarraittuta, eurak esandako gela itzelera heldu gara, 60 bat metro zabalekua. Haxe topografiatu eta gero, jarraibide billa hasi gara eta “lokatzan gela” haundixan goiko partian kontrako norabidian zoian kondukto bat topau dogu. Hari jarraittuta, 4 metro zabal eta 5 metro altuko tunel zabalak hasi dira, hainbeste ramifikaziñokin. Hainbeste eta hainbeste aporte eta galerixa sekundario geratu dira begiratu barik, eta ubide nagusixari jarraittuta 400 metro egin doguz denpora gitxixan.

Poz haundittan ibilli gara, hasieran koba txatxar bat baiño ez zanak sorpresia emon eta haitzulo haundi bihurtzen dihardualako. Puntu horretan X jaunak urten egin dau eta Petrus eta Oier pizkat gehixago geratu gara. Topografiatu barik, pare bat lekutan sartu dogu surra eta “merianda-lekutik” bide posible bi agertu dira: behera jarraittuta, sakonerutz doiazen tunel bi; eta alboko gela haundi baten sartuta (“zisternia”) bide posiblietatik meandro estutxuago bat (2x3) aurrera jarraitzen dau duda barik. Hortik atzera egin dogu, eta poliki poliki kanpora. Laberintuan galdu gara –nik beheia jo dot une horretan- eta beheko sifoietara jaitsi bihar izan dogu bide seguro bat topau nahixan. Lehertuta urten dot, baiña pozik; eta gabian, izarren azpixan etxera.

Espeleo-suhiltzailliak, ba dakazue zeregiña astebarrurako. Ia zer topatzen dozuen!

2007/10/11

Espeleo-suhiltzaileak Iñubijan goiko pisu barrixa topau dabe

071011: Igor, Oskar.

Espeleologia furtibuaz harutzago, kolaboraziño bat bihurtu da hau eta egixa esanda ondo etortzen da talde bi ibiltzia Iñubijan, batez be gaur konturatu garan moduan uste genduana baiño haitzulo haundixaguan gabizenian.

Aurreko zapatuan egindako planuak eskutan, Oskar eta Igorrek pasamano inguruan goiko galerixetatik abiatu dira (ni galduta ibilli nintzan zonia). Topografia puntuak ordenadorian sartuta, Petrus, X jauna eta hirurok ibilli giñan pasabidien norabide bardiñian ibilli dira, baiña “goiko pisotik”. Gaiñera azken metruetan, tunel haundi batera heldu ei dira. “Istripu” baten ondorixoz telemetrua izorratu da (80.000 pela!!!) eta neurtu barik geratu da. Dana dala, laberintuan alderdi asko geratu dira begiratu barik, guk pasa dan zapatuan geratu giñan laku haundixa barne. Albriziak, hamen luzarorako lana dakagu!

2007/10/06

Iñubija I-ko exploraziñua, suma y sigue


071006: Petrus, X jauna, Oier.

Iñubija I-en barriro, exploraziñuakin jarraittu dogu 7 orduko ekittaldixan. Oskar eta Igorrek lagatako azken topografia puntura helduta, aurrera segidu dogu. Momentu batetik aurrera, eta pasabide eta galerixa barrixak topau ahala, espediziñoko 3 kidiak alkarrengandik galduta egon gara eta haitzuluan forma laberintikuangaittik ez genkixan nun genguazen be. Eskerrak planuak egitten egon garanari. Diaklasa suzesibo paraleluak forma berezixa emoten detse zuluari. Petrus eta X jaunan iritziz koba motza da, baiña neri oso politta eta entretenigarrixa begittandu jata. Errekan behera barriro, sifoi faltsu pare bat pasau doguz –inundautako galerixak, izatez- eta urten egin dogu, amaierara heldu barik. Onezkero, 400 bat metroko espeleometrixia hartu dau Iñubija I-ek (GEV kataloguan 120 metruak hirukoiztu dira eta ondiok ez dogu amaittu).

Haitzulora sartzeko genguazela, Lea-Artibai eta Mutrikuko Hitza egunkarittik kazetari bi ibilli dira gurekin. Barrura sartu ez dira egin, baiña behintzat herensugian hats umela arpegixan hartu eta bere abotsan orrua urriñetik entzutzeko balixo izan detse. Eskerrikasko zuen interesangaittik.

2007/10/04

Espeleologo furtibuak!!!

071004: Oskar, Igor.

Eguenian, gure suhiltzaile oziosuak Iñubija I lezara sartu dira X jauna eta Oierri itxain barik. Aluak! Aurreko zapatuan jaitsi barik geratu zan ranpan pasamano bat ipiñi eta galerixa barrixak topau ei dittuez. Topografiatzu dittuez gitxienez: 100 bat metro gehixago, 7 orduko ekittaldixan. Hala eta guzti be, galerixak geratu dira begiratu barik. Pastel guztia ez deskue jan orraittiokan!