2019/07/28

Lamiñen Sisteman, galeria barrixa

http://1.bp.blogspot.com/-IbUW3Zu9kJw/UpNJJtTRTdI/AAAAAAAAFiA/n3e8iIFsRsk/s1600/escalada+afluente+23-11-13+(2).jpg 
190728: Antua, Gotzon, Oier.

Lamiñen Sisteman, desob + bio. Juan dan egunetako biharretan adoria hartuta, (...) sektoreko meandro haizedunian aurrera egitten saiatziak merezi dabela pentsau dogu. Allegatziakin batera, sorpresia: Abel Laudiokua eta Roberto Akelarrekua topau doguz aparkalekuan, soka fijuen instalaziñuak hobetzera etorritta! Aldez aurretik abisauta ginttuen (eskertzeko moduko detallia), baiña ez genkixan noiz etorriko ziran.

Talde bakotxa, beraz, bere misiñuari ekin detsa: Abel eta Roberto Armiñatik sartu dira, eta beste hirurok Lamiñetatik; behiñ desob lekuan, Antua eta Gotzon estuasun ez oso erakargarri baten aurrera egin dabe, eta ni inguruko gela eta galeria haundixetan geratu naiz, hormak eta zoruak miatzen. Beste behin be, zulo honetan dagon fauna urrittasunakin harrittu naiz (urrixa, edo nik behintzat, oso gauza gitxi topau dot: Oxychillus 1 eta Lithobius 2 baiño ez). Ordu pare batera, Abel eta Roberto allegau dira, eta handik ordu erdira-edo desobstruktorien eupadak entzun doguz: "Oier!! Biharra egin nahi dozu??". Ni, koko estraino eta interesgarriren bat topau dabelakuan, estuasun estu horretan aurrera egitteko adoria biltzia lortu dot, baiña han ez zeguan kokorik: harrixak kentzeko gonbidapena baiño ez da izan. Katazulo estua, baiña ez agonikua (nere neurrirako), uste eze puntan harri soltia kentzeko biharra zan (azkenian ez dot puntia ikusi), eskabadora mobimenduan.

Kontua da, azkenian Gotzonek bertatik pasatzia lortu dabela, eta estuasunan ostian meandro estua topau dau, gero nasaittu dana, 1,5 m zabal eta 4-5 m altuko galeria bihurtu arte. Habemus exploratio! Beraz, bueltia emon dau hurrengo baten topo materialakin bueltatzeko. Aurkikuntzia Zeberiotarrei jakiñaraztia adostu dogu, Lamiñen topografixa barrirako kontuan hartu deixen, eta nahi izan ezkero sektore barri honen esploraziñuan parte hartzeko. Nik neuk be bueltau biharra dakat, bertan laga doten karnatan bilduko dirazen kokuak hartzera, barrena!

Estuasunetik kanpora urtetzia gehixago kostau jata sartzia baiño (estimulo zientifiko faltia + faktore psikologikua), baiña azkenian egin dot. Halan, goiko pisotik kanpora egin dot, Armiñako sektorian kokotan ibiltzeko asmotan; baiña ADEStarrak uste baiño lehenago amaittu dabe biharra, eta Lamiñetan kanpora juan diranez, nik be "Cueto-Coventosa" pausua hartu bihar izan dot kanpora bizkor allegatzeko. Behin bakarrik galdu naiz (marka ona!) baiña, halan be, bestiak ni baiño lehenago allegau dira kotxera. Esan detset: forma fisiko eskasa dakat gero, nundik eta Lamiñetatik nekatuta urtetzeko! Sign o'times...

2019/07/26

Armintxeko uren jarraipena, 2019ko uztaillan 24-28

Prebisiñua AEMET webgunian, 190726 goizeko 9:00etan.


Datozen orduetako prebisiñua kontuan hartuta, asteburuon mereziko dau Armintxeko ur-errejimena hurretik jarraitzia. Ikusittakua artikulu honetan esegikot, eguneraketa modura.

190725 arratsaldeko truxala, Kapilduiko radarrian. Via Arturo Aldekoa.

EGUNERAKETA 190728 15:00

Egun eder honekin, monitorizaziño honi amaieria emongo detsagu, zorixonez emaitza negatibuakin. Harañegun ekaitza Amorototik pasau zan, baiña Lekitton sartu barik. Batetik suerte hori izan dogula, eta bestetik mendiko lurrak siku egotian, amortiguadore efektua egin dabela... erruleta errusiarran jokaldi honetan Armintxeko grabauak salbau dira. Ikusiko dogu zer gertatzen dan hurrengo katu sakakadan...


EGUNERAKETA 190727 23:41

Gaurko egunian, barriz, eurixak zatixa leunaguak izan dira, eta egun erdixan aterrune haundixak. Hori dala eta, goizeko 8:30etan eta 23:00etan baiño ez dot neurtu, eta emaitza bera: negatibo. Ubidian, ur arrastorik ez. Harritzekua, baiña pozgarrixa -kontuan hartuta pasa dan orduetan Amoroton eta Mutrikun izandako ufalak-.

EGUNERAKETA 190726 - 23:45

15:20etan eta 20:38etan, negatibo (ubide artifiziala hutsik). Bistan da mendixa oso siku dagola, eta urari eusten dabillela.

190726: Oier.

Controlando niveles de saturacion en Armintxe. Coincidiendo con las grandes precipitaciones de las ultimas horas, estoy registrando el estado de los "limnigrafos publicos", a saber:
- Cauce/aliviadero artificial: indica la saturacion de los niveles activos de la cueva.
- Pista de skate: indica que el nivel de agua ha subido unos 3 metros respecto del nivel anterior.
-  Reventon del "trop plein": indica otros 3 m aprox. de subida. Corresponde con el alcance del rio interior de un nivel de 13 m sobre el nivel del mar (siendo su nivel normal de 5 m s n m).
-  Puerta actual de entrada. Indica 13 m mas de subida. Corresponde con un nivel de 26 m s n m.

De momento, las dos medidas tomadas ayer (20:30) y hoy (07:45) son negativas: ayer llovio muy fuerte, pero poco tiempo. Y ha llovido toda la noche, pero poco intensamente. En este juego de la ruleta rusa, de momento los dioses acompañan a la Diputacion.

Recordemos el episodio de inundación de hace exactamente un año.

2019/07/20

Olatzen


190720: Oier

Olatzekuekin (Unai, Txeru, Txikiñe, Soto), Ramon "San Blas" informatzailliakin egin daben mendi bueltan. A tiro fijo juan gara: Ramonek San Blasetik Mendibeltzubururako kordaletik gidatu gaittu, gero Artzainerrekara pixkat bajatuta, eta ibillaldi horretan noaki zenbat minazulo, leze eta kueba erakutsi deskuan (nik kontua galdu dot azkenian; Olatzekuak erreferentzia guztiak jasoko al zittuezen!). Azkenan izenakin geratu naiz bakarrik (Atxukarro), eta ikusi barik geldittu jakun azken ubegi batena (Leizabe). Eguardixan Sotok eta nik alde egin bihar genduan, eta Olatzeko tabernan zeozer hartu dogu; han geldittu dira Unai, Txeru eta Txikiñe arratsaldian beste saio bat egitteko.

Pozten naiz auzoko espeleologia talde "gazte" honekin harremana egin izanaz (ADES-eko beste batzuk be etorri izan dira, ni baiño lehenago). (...) uste dot ez dogula ahalegin haundixa egin biharko gure taldien arteko harreman ona eta kolaboraziñua mantentzeko.

Goizeko prospekziño saio exhaustibuak ez desku denporarik laga be zuluetan sartzeko, eta beraz ezin izan dot kokorik jaso; baiña lan bioespeleologikua pixkat esplikatzeko aukeria izan dot (igual bateronbat lagin bilketan hasiko da? Hurrenguan pote txorta bat ekarriko dot, badaezpada) (...)

Urte askotarako!

2019/07/04

Con el último Quijote en la Sala de los Espejos


01/07/2019 Alberto (GAES), Mariano, Martin U., Zutoia, Santi (ADES)
Siguiendo las buenas costumbres de los baserritarras de la zona de Gernika, que continúan fielmente con la tradición Astelena jai, “lunes fiesta”, hemos utilizado este día para ir a Sierra Sálbada y visitar la cueva del Rebollar. Para ello hemos contactado con el que ha sido nuestro guía, el veterano espeleólogo Alberto Alonso, a quien voy a llamar desde ya el último Quijote. Y para que el aludido no se enfade demasiado, me voy a incluir a mí mismo en la cuadrilla de los cuatro Sanchos y Sanchas que le hemos seguido.
Desde luego, podía haber comenzado la crónica siguiendo el estilo de Cervantes: “quedamos en Puerto Angulo con el último Quijote, que ha venido de un lugar de las Merindades de cuyo nombre no nos acordamos…”
El rato de merienda a la vuelta de la cueva me ha proporcionado el motivo central para esta crónica. “Echa un poco de sidra”, dice Alberto, a la vez que degustamos una tortilla hecha con patatas recién recogidas en la huerta de Urdaibai. El “elogio” del Quijote no se ha hecho esperar: “La tortilla está sin cebolla, más bien escasa de sal, y es cobarde”. Me apresuro a captar el significado de lo último, pero Mariano se me adelanta: “quiere decir que le faltan huevos…”
La crítica del veterano guía me ha tocado un poco la fibra, y allí mismo decido emprender mi particular venganza: voy a centrar mi relato en un tema espinoso, hablando de un tema que normalmente no se trata para evitar enemistades entre espeleólogos: los infinitos conflictos por mil historias que los cueveros protagonizan entre ellos y de los cuales tampoco se libra, por desgracia, nuestro propio grupo. Tema donde voy a colocar como personaje central, precisamente, al Quijote que se ha atrevido a hablar así de nuestra tortilla de patatas –motivo de tanto o más peso que los habituales entre los espeleólogos para el origen de sus rencillas-. 


                                                       Alberto Alonso en la Sala de los Espejos. ADES

A lo largo de su larga trayectoria espeleológica Alberto se ha visto inmerso en diversos avatares y batallas entre cueveros, frente a los cuales, en vez de moderarse y actuar de forma sosegada ha respondido con embestidas, como buen Quijote que es.
Y es que Alberto Alonso es el último espeleólogo en activo que formó parte del que fue, para nosotros, un club mítico, el Grupo Espeleológico Vizcaíno (GEV). Pero lo que nos interesa en este momento es su explicación de cómo dejó de ser miembro de ese grupo:
“En las inundaciones de 1983 yo fui a ayudar a la Cruz Roja en Bilbao y, posteriormente, la gente del GEV me echó en cara el haber colaborado con esa organización en vez de ir a medir caudales de agua con ellos. Los mandé a tomar por culo.”
Le pasamos otro vaso de sidra. Afortunadamente, no hace ningún “elogio” de la bebida, hecha también con manzanas de Urdaibai.
“Desde entonces he deambulado por diferentes grupos, pero no duraba en ninguno porque no aguantaba la disciplina que pretendían imponer.”
Nos habla de las exploraciones de la cueva del Rebollar y de su conexión con el sistema SI-44. Había que abrir paso en un tramo donde la cueva estaba colapsada por una acumulación de bloques. El trabajo era enorme y no había certidumbre de que la galería continuara al otro lado. Alberto se puso en contacto con los jóvenes espeleólogos del grupo Tacomano.
“Le dije a Rubén que si empezábamos a sacar piedras teníamos que continuar hasta acabar. Me dijo que sí”
En tres fines de semana abrieron el paso y la cueva continuaba por una amplia galería. En la visita hemos podido comprobar la labor de desescombro llevada a cabo, con experta colocación de losas en el suelo de la gatera y paredes de piedra construidas con pericia, labor no superable por ningún albañil.
“Todo el mundo sabe quién ha hecho esa obra”, comenta Alberto con orgullo.
Relata que cuando la conexión entre las dos cuevas parecía más próxima, los componentes del Tacomano fueron por su cuenta y llegaron a una galería de la SI-44. Durante muchos años la responsabilidad de la exploración de esta última cavidad había estado en manos del Grupo Espeleológico Alavés (GEA). Los del Tacomano se pusieron en contacto con el GEA, proponiendo una exploración conjunta, pero, según Alberto, este último grupo planteó que la cueva del Rebollar era también “suya”, por lo que exigían centralizar la labor topográfica. Al parecer eran reacios a compartir sus datos de la SI-44 con el Tacomano. Fue el inicio de la disputa.
“Los del Tacomano y los del GEA, cada uno por su lado, me pidieron que explorara con ellos. Contesté a ambos que no”
Tras el desencuentro los dos clubes hicieron incursiones en el Rebollar, explorando independientemente. En algunos sitios cada grupo instaló su propia cuerda, para no tener que utilizar la del otro. Precisamente, antes de llegar a la Sala de Los Espejos, nos encontramos con un salto con dos instalaciones de cuerda separadas.
 “¿Por cuál de las instalaciones vas a bajar, Alberto, por la del Tacomano o por la del GEA?”
“Por la que me salga de los cojones”
Llegamos a la Sala de los Espejos, el mayor volumen subterráneo de todo el sistema. Un accidente geológico ha creado el efecto “espejo de falla” en las paredes de ambos lados de la sala. Subimos por una impresionante cuesta atravesando la pedrera hasta alcanzar su cabecera.
“Antes de explorar el Rebollar, llegar aquí desde la boca del Hayal de Ponata tenía cierto mérito”, dice Alberto. Como le veo venir con la intención de continuar con otra reflexión intempestiva, me adelanto a su propio pensamiento: “Ahora cualquier cantamañanas llega hasta aquí”, le digo.
Debido a los grandes cambios que ha habido en la espeleología desde los inicios de la exploración de la cueva hasta ahora Alberto se indigna cuando los cueveros más noveles menosprecian la actividad de los antiguos. Pone como ejemplo el bautizo de una zona de la cueva, próxima al punto de unión, como la “empanada de los navarros” por parte de los más nuevos. En los años 80 del siglo pasado, varios espeleólogos de la comunidad se pasaron días de miseria explorando la zona y los jóvenes les achacan que no supieran ver el punto de conexión con las galerías del Rebollar. En este video grabado por Carlos Abecia (GEA) queda claro el pensamiento de Alberto.

                                                Alberto Alonso con Felix Alangua. Carlos Abecia (GEA)


Este carácter no le ha ayudado precisamente a hacer amigos. Pero, afortunadamente, nuestro Quijote tiene un efectivo sistema para hacer desaparecer a los indeseables:
“La gente que no me interesa la paso al lado oscuro, y se pierde allí para siempre.”
Intuyo que debe ser algo más oscuro que la inmensa negrura que se ve desde la cabecera de la Sala de los Espejos.
Las peripecias espeleológicas vividas han hecho cierta mella en Alberto, que lo expresa mediante manifestaciones salpicadas con un humor amargo. “Desde luego, no es agradable haber protagonizado hazañas, y que no te reconozcan, ni siquiera una parte”, le digo, ofreciéndole el último resto de sidra.
“Solo espero que les pongan tantas medallas que acaben todos desriñonados”
Despedimos a Alberto, el último Quijote, sin poder disimular nuestra admiración. Allá va de vuelta con su todoterreno Rocinante a un lugar de las Merindades de cuyo nombre no nos acordamos.


                                                           A la salida del Rebollar. ADES


2019/07/01

Unako Potoan


190630: Antua, Gotzon, Martin U, Oier.

A-085 Unako Potoa (Ibarrangelu). 181103an putz egitten zeban meandro horretan aurre egitten saiatzeko desob saiua. Hor juan gara behera, eta lagun argalenak ordutxo bat jo ta sua jardun badabe be, meandruan estuasunak eta haizian ahultasunak (azaroko 5/10 Beaufort Etxebarria haiziak gaur 2/10 inguruko freskillua baiño ez zan) biharra hurrengo belaunaldixeri lagatzera bultzatu gaittue. Nik neuk, arrakalan sartzeko adore haundirik ez, eta koko-potiak ahaztuta, argazkittan jardun dot batez be.

Ibarrangelun zeozer hartzen, (...)