2016/08/30

Iñaki Garcia Aranbarrik emondako liburuak

Azkenaldixan, ADES-eko liburutegixa hazi eta hazi dabil. Oinguan Iñaki Garcia Aranbarri “Txeru” ondarrutarra etorri da guregana, 70-90 hamarkadetan Elgoibarko Leizarpe Espeleologia Taldian ibillittakua. Hori dala eta, gordeta zittuan hainbat argitarapen ekarri deskuz, datozen egunetan Martin liburuzaiñan esku lagako dittudazenak:
 • TOBAJAS, Angel Mª. RODRÍGUEZ, Evaristo. VARGAS, Javier. 1993. Izarraitz 1. Estudio hidrogeológico del karst de Izarraitz. Grandes cavidades de Izarraitz. Ed. Grupo Espeleológico Leizarpe.
 • ALVAREZ, JJ. LATASA, I. 1995. Guía de emergencias en espeleología. Ed. Eusko Jaurlaritza.
 • MEREDITH, Mike. MARTÍNEZ, Dan. 1986. Guía de la espeleología vertical. Ed. Amelia Romero, Barcelona 1989.
 • UEV-EEE. Karaitza aldizkaria. 1 eta 3 zenbakIak (1992 eta 1994).
 • C.E.S. ALFA.1990. Cursillo de espeleología. Autoedizioa.

Hau ikusitta, eta kontuan hartuta gizon hau barriro “gusanillua” sentitzen hasi dala, gizalegezkoa begittandu jata honen trukian azken KARAITZA zenbakixa oparitzia; eta nere alia emon detsat (beraz, datozen egunetan lokaletik beste bat hartuko dot).

2016/08/16

Misio berria Alperdoko koban

13/8/2016 Gotzon, Antua, Zuto, Santi

Alperdoko koba nekagarrira joan gara, aurreko astean utzitako puntan urrunago joateko ahalegina egiteko. Helburua hauxe da, orain ezagutzen den azken ur-sifoia baino harago joatea, goragotik beste pasabideren bat topatuz.

Bidean ura edateko toki bat prestatu dugu. Bada estalagmita artean tantek betetzen duten potxingo bat, eta Lurgorriko San Lorenzo jaietan hartutako ontzia eroan dugu haraino apropos. San Lorentzoren iturria deitzen hasi gara lekuari. Ur trago edarra emon dogu hainbeste izerdi bota eta gero! Alperdok daukan gauza on bakarretakoa izan daiteke, hainbeste estutasun, gora igote, jaiste, eta konplikazioen artean.

Ondoren,  Aldapa Handiaren alboko galeria berrian ekin dogu gorantz; han ibili dira Antua eta Gotzon sokak jartzen tuboan. Zenbat eta gorago gauzak gaitzago bihurtzen joan dira; gaitzago eta ezatseginago. Izan be, horma guztiak basa edo lokatz  guztiz itsaskorraz estalita dagoz, eta gure jantzi, bota eta burdinei buztin zati itzelak inkau jakeez. Beste modu batean esanda, espeleologoen gogoa eta animorako akabua den leku bat da tuboaren azken tramoa. Haren goiko aldean leku handiagoa dago, basaz beteta hau be, eta gainean zabaldu beharreko estutasun batean itxi dogu. Zeozelako haize korrontea zetorren handik.

Kanpora irtenda ikusi dugu Alperdoko koban lortu den altuera handienera heldu garela, itsasoaren mailatik 200 metro inguruko nibelera. Gainera, ur-sifoiaren parera heldu gara, nahiz eta askoz be goragotik izan. Horregatik, beharbada, hor egon daiteke aurrera jarraitzeko aukera, batez be estutasunaren ostean barriro beherantz egiten badu eta errekaren nibelera jaitsi. Halan be,  tubo horrek kanpoko leize batekin konekta leike, eta horrela balitz ez litzateke albiste oso ona izango esplorazioarentzat.


Dana dala, hara joateko benetako gogoa behar da: gauzak apur bat luzatuz gero hurrengo esplorazioaren sartualdia 15 ordu ingurukoa izan  daiteke. Ea nortzuk animatzen diren misio hori hartzeko!2016/08/14

ARSIP 50 urteurreneko billeran160813: Oier.

ARSIP billeria, Aretan (Baretous). Gaurkuan berezixa, erakundian sorrerian 50 urteurrena zalako: Basabürüko Lezia / Verna trabesixian 50 urteurrena ospatzen zan bebai; eta bart 4:00etan Sima del Bosquetik zauritua etara barri zebelako.

Anialarrako sareko azken esploraziñuak azaltzen; SSF-eko kidiak publikuan.

Billeria 10:00etan hasi da, udaletxeko billera aretuan; gabian lan egindako speleosorosliak bertan bueltaka zebizen, gaupasa eginda, eta uste dot 150 lagunen talde bat Basabürüa / Verna trabesixia egitten ziharduala bebai; billeran bertaratutakuak, beraz, ez dira asko izan, 50 bat lagun; euren artian 50-60 beterano asko, nere objektibo printzipala: Pierre Accoce, Michel Luquet, Migraine medikua... Accoce instantian begiz jo dot; eta Ruben Gomezek segiduan aurkeztu desta, oso tipo atsegina eta etorri haundikua da “Pierrot”.

Pierre Accoce

Lehelengo, urteroko asanbladako kontuak garbittu dira: aurreko urteko bilana, komisiñuen txostenak, kontuen aurkezpena... Espainolei buruz be berba egin da, ia zelan lortu Hegoaldeko jente gehixago etortzia billeretara; Iñaki Ortillesek (Satorrak) komentau daben modura, interesgarrixa izango litzake billeretakoren bat Iruñan egittia; izan be, zirkulo bizioso xamarrian gabiz bestela: espainolik ez datorrenez, billerak Frantzian egitten dira; eta billerak Frantzian egitten diranez, espainolik ez dator... Honen ostian, Pernette batek (ez BU56kua, beste batek) Vernako presa inguruko urei buruzko proiektu hidrokimikua aurkeztu dau; Gomezek Sima del Bosqueko erreskatian barri emon dau; Godartek Vernako gorabeheria komentau dau (aurten hobeto dabiz); eta bazkaldu aurretik, Lansacen taldekuak argitarapenen salmenta-mahaixa ipiñi dabe. Martin Ibarrola ADES-eko liburuzaiñak via libre emon destanez, zera erosi dot talderako (guztira 109 €):
 • ·         QUEFFELEC, Corentin. 1968. Jusqu’au fond du gouffre. Record du monde à la Pierre Saint-Martin. Tome 1. Spéléo éditions, Bonnieux, 1994.
 • ·         QUEFFELEC, Corentin. 1978. Jusqu’au fond du gouffre. Tome 2. Ed. Arcora. Bourg-la-Reine.
 • ·         LABEYRIE, Jacques. 2012. Les découvreurs du Gouffre de la Pierre Saint-martin. Ed. Cairn. Pau.
 • ·         Arsip bulletinen azken 3 aliak: 16 (1989 arte), 17 (1990-2001) eta 18 (2002-2016), hiru “ladrillo”, zein baiño zein lodixagua, bakotxa bere topografia eta mapa gehigarrixekin.
 • ·         Arsip Info. Especial 2014. Las travesías de la Pierre Saint Martin. (monografikoa, espainolezko edizioa)
 • ·         Arsip Info. Hors-série 2016. Jonction Tête Sauvage – Pierre Saint-Martin. 30 août 1966. Une aventure des Basaburu. (50 urteurreneko ale berezia).

ADES-eko liburutegirako ale barrixak

Gero, desbandada generala izan da, bazkaltzeko salvese-quien-pueda estilo frantses tradizionalian ;-) Eskerrak Juan Mari Feliun kuadrillara pegau naizela (Grahovac, Wajdenfeld eta euren emaztiak); halan be, berandu xamar ibilli gara eta ozta-oztan ez gara tripa hutsik geratu; normanduak tabernakuak limurtu dittuez eta in extremis, bokata batzu etaratzeko konbentzidu doguz.

Kakuetako "Grotte aux Lacs": azken aurkikuntzak.

Horren ostian, herriko hitzaldi aretuan proiekziñuak izan dira. Lehelengua oso interesgarrixa izan da: Mickey Douatek PSM inguru guztiko sintesi eguneratua ipiñi desku, gaur egunian martxan dabizen exploraziñuak nabarmenduta. Gero, esploraziño kanpaña garrantzitsuei buruzko azalpenak emon diraz, talde arduradunen eskutik. Bestiak beste, Illaminako Ateak BU56ian egindako aurkikuntza garrantzitsuak azpimarratu dittuez, tamalez ez da  EEE/NEF-eko iñor egon haren barri zuzena emoteko....

Michel Luquet

Honen ostian, Michel Luquetek PSM-ko esploraziñoko bilan historikua egin dau, gaur eguneko belaunaldixei begira; eta 1965eko (¿?) kanpainako super8 irudi dijitalizauekin audiobisual ebokadore bat aurkeztu dau.

Roger Marcorelles

Roger Marcorelles  (Basabürüko Lezentzat taldian lehelengo arduraduna), BL-kuen lehelengo urtiak azaldu dittu. Gero, “Pierrot” Accocek interbentziño espontaneua egin dau, Lyoneko scouten taldia gogoratzeko. Eta honen ostian, juan biharra nekalako, Accoce bahitu dot aretuan kanpokaldian, modu prekario xamarrian, elkarrizketatzeko; dokumentu laburra baina esanguratsua. Bueltau garanian, proiekziño bat emon barri zeben (2000 urte ingurukua, oker ez banago) eta neska bat beste aurkezpen bat egitten ziharduan, espeleourpekaritzari buruz uste dot; bere izena ezin izan dot hartu...

Espeleourpekaritza kontuak


Honen ostian, amaitzeko, Migraine medikuak Aretako alkatiari oroigarri bat emon detsa (PSM 60-ko argazki bat), espeleologuekin izaten daben adeitasuna eskertzeko; eta danak Udalak eskindutako afari/erromerixara abixau dira; nik etxera bueltau biharra nekanez, danei agur esan eta soirée ederra pasatzeko opa detset, hurrengorarte...

Migraine, Aretako alkatia eta Gomez

Oso gauza haundixa da ARSIP. Ez da makala, Euskal Herriko interklub zaharrena izatia, halako osasun ona mantentzia, belaunaldi guztietako jentia elkarlanian jartzia, eta lanerako gogua bizi-bizi izatia!