2009/12/30

GANDARATIK BIDAIATZEN

Sandrine; Patrick; Chantalle eta Ludovicek deituta eta gidaiatuta goaz, Diego ta Jorde lagunekin, gabiltza 11 ordu ta erdi gutxi gora behera, hainbetse bideetatik uzten digu disfrutatzen oiezlako kantabriako sistema haitzuloa: "Gandara". "El Delator"; "Gran Galería"; "Galería de los Anestesistas"; "Río Viscoso"; "Galería de las Anémonas"...izenak hemendik aurrera beti esango digu amaigabe lurpeko suposatzen duena 100km. exploratuta gure adizkide frantsesekin haitzulo honetan batez ere, egingo dogu imaginatzen bidaiatu nolako emozioa euki behar zuten joan zirenean agertzen eta exploratzen paisaje eder hau.


Baliatzen dugu eskalada bi egiteko -1oo m. luzatzen da- eta hainbat material eta bazkari uzteko hurrengo irteerako.

Eskerrik asko opari eder honegatik.


VIAJANDO POR "LA GÁNDARA"

Invitados y guiados por los compañeros Sandrine, Patrick, Ludovice y Chantalle y en compañía de los amigos Diego y Jorde, recorremos durante más de 11 horas y media una de las múltiples rutas que permite disfrutar el extraordinario sistema cavernario cántabro de la Gándara. “El Delator”; “Gran Galería”; “Galería de los Anestesistas”; “Río Viscoso”; “Galería de las Anémonas”…nombres que a partir de esta visita van a sugerirnos siempre el infinito subterráneo que suponen los más de 100 km. explorados por los compañeros franceses en esta evocadora caverna y, sobre todo, nos va a permitir imaginar la emoción que tuvieron que experimentar al ir descubriendo y explorando este enorme paisaje subterráneo. Por otra parte, aprovechamos la salida para realizar un par de escaladas –que han aumentado la espeleometría en 100 metros- y avituallar el punto de vivac que será ocupado en una próxima incursión. Gracias por el “regalo” de esta visita.


VOYAGE DANS LA GANDARA

Invités et guidés par les collègues Sandrine, Patrick, Ludovic et Chantelle et aussi avec Diego et Javier Jorde, nous parcourons pendante 11.30 h une des multiples routes qu´i permet jouir l´extraordinaire Système de Grottes de La Gandara: Le Delator; La Grand Galerie; Galerie des Anesthésistes; Rio Viscoso; Galerie des Anémones. Noms qu´á partir de cette visite ils vont toujours nous suggérer l´infini souterraine qui suppose plus de 100 km explores par les collègues français en cette merveilleuse grotte; et surtout il va nous permettre imaginer l´émotion qu´ils ont dû avoir en découvrant cet énorme paysage souterrain. Par ailleurs, nous profitons de la sortie pour réaliser un paire d´escalades qu´ils ont augmenté l´spéleometrie en 100 m ; et approvisionner le point de bivouac qu´il sera occupé dans la suivant occasion. Merci par le « cadeau » de cette visite.

2009/12/27

Prospektatzen26an. prospektatzen dugu Aterreta mendi ondotik aurketzera koan leizeen bat, Abitagaz zer ikusi duena. Euria ta janariak beste egunetakoak, ez zaigu aurkitzen usten ezer ere ez. Irukobaleko sarrera topatu dugu gutxienez. Berriro etorriko gara exploratzera.
27an. euria barik prospektatzen dugu berriro Atxarren aldetik, baina emaitza berdinegaz. Zulo berriak, zero aurkitutakoak. Intentatuko dugu berriro.

09-XII-26: Gotzon, Oier.


Prospektatzen Aterreta inguruan. Basuan zihar “largo” batzuk eginda, ez dogu ezer topau, baiña asko dago begiratzeko ondiok.


Gero, Basobarri erakutsi desta Gotzonek (pendiente topo eta argazkixak egitteko) eta azkenik Irukobal desobstruitzera juan gara, sorpresa atsegiñakin: adar eta hondakiñen azpixan bittartia dago, errez pasatzeko morokua. Ni jaitsi naiz, eta pare bat bide geratu dira begiratzeko (soka bategaz hobeto), eta haize korriente ahul bat.


2009/12/24

ESPELEOLOGIA

Gaur tokatu da espeleologiako beste egitekoren bat, beste gauza garrantzitsu bat seguritatearentzat

2009/12/19

ITURRITZEKO LEZIA
18 urte geroago goaz Aulestiko leizera. 18 urtean ez zaizkigun ahaztu istripu serioa gertatu zena egun hartan abenduko 1991. Aprobetxatzen dugu instalazioa egiteko "parabolts" inoxidablearekin eta lehenengo argazkiak atera digu honen 200 m. bertikalak.

09-XII-19: Idoia, Gotzon, Oier.


Iturtzeko lezara, hondoraiñok allegatzeko asmoz. Egin egin dogu, potzurik luzenetan argazki pare bat eginda be.

Errespetuz pasau gara istripuan lekuetatik: harrixa desprendidu zaneko pareta; Kepi eta Gerardok kolpia hartu zebeneko erlaitza (eta gero 8 ordutan euren babeslekua izan zana, laguntzia allegau arte); Gotzon konortia galduta geratu zaneko frakzionamentua... Isi-isilik giñoiazen arren, bildurra aidian susmatzen zan, baitta hormetan apoyatzeko modu bereziki delikauan. Eta halan be, harrixak jausi. 50 eta ¿80? metrotako potzuetan –batez be azken honetan- harrizko ezpata zorrotzak pasau dira gure begixen aurretik, poliki-poliki illuntasunetik agertzen, meheiak, hauskorrak eta mortalki ederrak.


Arrasto “arkeologiko” ugari be ikusi doguz pasa dan sartukeran eta oinguan, baitta pizkat garbitzeko aprobetxau be. Lazo bi; gubilla, spit eta guzti; orratz hipodermiko baten zorrua; erabillittako gasia; guante bi (neuk hirugarrena laga dot, involuntarioki); manta termiko baten hondakiñak; telazko poltsa bat; “filipinos” paketia, plastikozko platerak eta kutxarillia; artifizieruen kabliak... 1991ko istripu eta erreskatian laburpen ona emoten dabenak.


Esploraziñua ez da agortu Iturtzen: Gotzonek esanda, potzu barrenian dagon leihatilla paralelua begiratuta dago, baiña goragoko leihatilla eta meandruak ez (istripuan erlaitzan parian, eta bestiak). Paraboltak eta plakak ipiñitta geratu dira (bat izan ezik: zulua egin dogu bakarrik), hurrengo baten rebisatzeko.2009/12/15

TRAKAMAÑEKO IRTEERA


Trakamañera joatea beti izaten da oso gogorra. Eskalada egin beharrekoa kobako zakonean istorioa konplikatu egiten da. Gaurko egunean, eskalada artifiziala egin dugu 20mtakoa usteldutako orma batean. Tema oso serio da. Azkenean lortzen dugu eta ikusten da itxaron beharko dogula zeozer ospatzeko. Lehio heldutakoa zulo bat irekitzen da, estalagmitak batzuk dira. Gutxienez, gaurko irteera gogoratzekoa izango da "vuelo" bategaitik egin dana eskalatzerokoan. Anklaje bat irten da lekutik eta "factor 2" eko hegaz izan da. Holako gauzak Trakamañeko koban gertatuta ikaratzeko modukoa da.


2009/12/10

IÑERITZEN


Berriro Josu Granja maisuarekin argazkiko klaseak hartzen. Egun honetan Iñeritzeko irteerako gelaien txanda da. Argazki batzuk gaur egindakoak ADESek Urdaibaiko Kobako Katalogo barriaren portada ahal izango da.

2009/12/06

Iturritzeko lezan

09-XII-6: Idoia, Gotzon, Bikain, Oier.


Iturtzeko lezara, sokorro fitxako errepasua egittera.


Lezara ondo allegau gara. Sarrerako instalaziño pizkat prekarixua geratu da, arte arbola batetik desbiadore batekin... hortik aurrera arazorik ez, bigarren potzua eta hirugarrenian (50 metrotakua) paraboltak ipiñi doguz baterixa barik geratu garan arte. Hurrengo egun baten bueltau biharko gara, hondua jotzeko. 50 metrotako jaitsieria politta dala eta, argazki edo bideo baten hartziaz berba egin dogu.

2009/12/03

ONDARO TA ZAZPILEIZAKO ARGAZKIAKAragazki irteera. Ondaroko kobara eta Zazpileizara Josu Granja maisurekin. Ikusi ahal didazue atera zuen argazki batzuk artista honek. Eskerrak Josu, Gurekin konpartitzen duzun zure beharrak.

2009/11/30

GOIKETXEKO EXKURTSIÑOAArgazkiak: Bitor
Arrasate, Bilbo, Iruña eta Oñatiko adiskideei, eskerrik ematen dizugu bisitarengaitik egun polita pasatzeagaitik eta gurekin parte hartu zenuletako Goiketxeko kobak emozioak konpartitu genuelako.

Gorka eta bere familiei, hemendik gure esker minak ematen dizugu, ez bakarrik "aguantatzeagaitik" gure "inbasioa" ez bada ere zuen etxean gustora egoteagaitik baita koba ondo zaindu duzuelako ta oso atsegina da hainbat informazio ematen digu Urdaibaiko histori naturalaren buruz.


2009/11/28

2º ikasgaixa: “Estuasun agonikuak”


Argazkiak.org | 091129 rekorridua © cc-by-sa: ades

09-XI-28: Ateany, Silvia, Mikel, Bikain, Urtza eta Oier.

Aurreko asteko ibillaldittik hiru lagun deittu deskue, aste honetan gurekin barriro etortzeko. Halan, Abittagatik sartu eta mendebaldeko laminadorietatik abixau gara, estuasunen aurrian euren erantzuna ikusteko. Eta harrittu egin gara: hirurak bere estiluan, baiña arazo barik pasau dabe ez laminadore estua bakarrik, baitta geroko estuasun bixak be (“zerradura formako” pasua -nere kurtsilluan pasatzera ausartu ez nintzan bera-, eta hurrengo katazulua). Momentu guztietan, nekiak neke, buru hotza eta nasaittasuna erakutsi dabe. Halan be, momentu baten prekauziñoz atzera egittia pentsau dogu: galerixian morfolojixia aldatu eta kareharri-pareta bistan geratu danian, hain zuzen be. Ez genkixan nundik segidu errekara bajatzeko, eta 3 pertsona barrikin egonda, onena bueltatzia izango zala pentsau dogu.

Ba dirudi hirurak pozik geratu dirala gaurko txanguakin. ¡Ikusiko dogu barriro deitzen deskuen! Hala ba da, esan detsegu zein izango dan 3º ikasgaixa: “Lokatza, miseria eta hotza”. Maalerreka edo...

Neure partetik, sorbaldiakin pozarren ibilli naiz: badirudi a-c artikulaziño inguruko muskuluak indartziakin asmau dotela, eta establiago dago; kontuz ibilli bihar, halan be.

OHARRA: hamar kasko daukadaz (neriaz aparte), bost diododunak eta bost karburodunak. Hurrengo lokaletik pasatzen naizenian han lagatzeko asmua dakat, baiña lehenago bihar badozuez abixaidazue.

2009/11/22

GAESekoekin


Itxinara goaz GAESeko laguneei laguntzeko.
ITX-200 eta Otxabidetik sartzen gara talde bitan batera, "TEDRA" irratiekin. Leku eta ordu esandakoan egiten dugu komunikazioa irratitik eta eskerran honegaitik lortzen dugu hitz egitea. Azkenean lortzen dugu aurreratzea 5 m. Hemendik aurrera GAES taldeak lan gogorra dute pasoa zabaltzea baina merezi du. Lortutako lotura, haitzulo batura hori edukiko du 30 km. luzeera.
Zorionak eta sorte on.

2009/11/21

Atxurrara exkurtsiñua[ATXURRA+(30).jpg]


09-XI-21: Txemon (GEA), Bikain eta Oier (ADES), eta beste 13 lagun Atxurrako kobara bisittan.


Ibillaldi politta egin dogu eta gure bildur nagusixakin (talde deskontrola eta istripuak) ez dogu arazorik izan. Horrekin bakarrik pozik egon geinkian; baiña halan be, ondo pasau dogu. Ibilbidiak ez daka paso larri asko, baiña eurak nahikuak izan diraz “tapoiak” egitteko eta gauziari emoziño apurra emoteko: meandro erdi-inundauan gaiñetik pasatzian, nahikua ondo ibilli dira danak; kornisako katazulora allegatzian, ostera, izardixak etara dittu batek baiño gehixago –eta gehixago bueltako destrepian- eta azkenik, batzu ur-potzu haundiña be pasatzera ausartu diraz.


Nere partetik, azken lateralan marrazkixa egin dot, baitta bidegurutzeko pareta atzeko gela txixixana be. Pendiente geratzen dana, hortik hondorako alzadua.


Sorpresa gazi-gozua be hartu dogu, goiko bidetik urtetzeko asmua genkan eta azken laminadoriak saguzaharrez bete-bete-bete eginda topau doguz. Irudi eder honen aurrian zentzun ekologikua nagusittu da, eta bueltan juan gara beheko pisora. Sarrerako bidetik gora eginda be, goiko sarrerako aretua quiropteroz beteta topau dogu eta hurrengo baterako geratu da parte horren ezagutzia.


Gustora ibilli gara halako talde formalakin, eta gonbidapena eginda geratu da: hurrengo gurekin etortzen segidu nahi dabenak, atiak zabalik dittu.


Urten eta Bikain bere lagunakin juan da Armiña-Lamiñak trabesixia egittera; harek be kontauko dittu beriak.

MIKEL ETA BIKAIN

Neure dudak neukazen, aurreko baten behittik gora ahaleginddu ginalako eta ez genulako lortu trabesixi osatzi. oingun, goittik behera errezaua eingo genule pentsa neban, bañe trepada bat ein bir zanez.................bidi buruz be ez nekixen eta ez neuan ziur. kasoik eta onenin, eta espero barik, ordu bete eingo genunela esan dotzet danai. brometan be esan dotzet: "lasai, ointxe segidun gatoz eta!", 3 ordure urreatzi gexa espero neban,baine gure lagun nobatillu nahiko ondo erun dot. bueno sokan gora.......................sarrera-sarreran despista gaz eta 10 bat minutu edo galdu dou, ezkerreta jun nazelako eta gero erreka baja aurreko pasillutan duda ein dou, ure eualako, eta hor beste 5 minutu edo. sokan gora....................15-20 bat minutu...........................hurrengun, Gotzonen errekorra hausteko modun. jejeje. daneta 59 minutu ein douzelako. Errekan garbittu tita eta oleta. Bilbo inguruko neskak eta donostiko mutile ondiño han euazen, eta eurakin jan eta edan genun zeoze.

Pozik, lelengo Atxurrako eskurtsiñoi entretenigarrixe oso, danai banan banan laguntzen eta............ondo pasa dotelako, eta gero barrun sartute neukan arantzatxu kendu ahal exan nebalako Lamiñan trabesixi einde, iñon laguntza barik. Hurrengo errekorran bile, bañe zenbatetan da errekorra? 7, 9 edo 15minututan? goittik behera edo atzekoz aurrea?

2009/11/16

Basondo-Oma ingurutan


GOTZON, IDOIA ETA BIKAIN

Goxeko 9:30etan Santa Luzian matexala hartu eta santimamiñe ingurutan barrena sartu gaz. basondo parin "A8" barrixe dabizenez etten oinez minutu batzuk gehittua ein douz. Aldapa gora hamarrak eta laurdenetan ekin dou eta zigi-zaga gora eta gora kriston petatiaz, bai, kristona!! 40minutu edo pasa ostin................aiba!! zer da hau?? "ederra kobi", ba hoixe, "Koba-ederra" karenka, beran mustur handixe erakusten. bixkat behatu (hurrengoako zerrendan apunta) eta gora. ta.............aiba!! 25 metro ein orduko leze ikusgarri bat. aurrerattuaua beste bat, eta beste koba bat be bai. joe!! Hori bai, hortxe amattu de jauji, ze hortik aurrea....................ai ama!!sasi guztixan gainetik ez gaz ibili, ez hoixe, artetik ibili gaz, eta zelan gainea. zulu topa?jejeje!! ez euan erreza!!aman semeik ezta hori zuluoi topako dabenik, ez behintzat, dakixen bateaz jun barik!! izerdi pilu sikatu eta beharrizanan arabera jan dou.jejeje, batzuk beste batzun hirukotte!! ha zan gosi txo!! arnesak jantzi eta bera, sokan neurrixak eta..................ondo ondo kalkulata euazen behintzat!!jejeje. instalaziñoi perfektu ez bazan etten...............aia ez lurrea.
Baja dou lelengo 18 metruk eta ......................ei!! hamendik sartuko naz ala?? kostata, asko, arneseko trasto asko kendu ein bir, baine..............pasa gaz!! berandu, Gotzon gorutz etorren ja eta!! aukeri emon doztan arren, kattarruk atzin jausitte................." keba Gotzon, denbora gexei eingo neuke, atzea, gero osteabe pasa, trastuk jantzi........" eta holantteik, sokak batu eta kanpoa. zenbat denbora, ordu erdi bat edo? asko jota ordu bete.

dana batu eta zuzenen euan bidetik lantxa motori han junde, beste bi petarduk atzin lagata. sasixe bai, eta sasixe bebai, joe, ez dozku ba bakin lagako!! juneko bidi ez dou hartu ia zulo barriren bat topaten gendun, baine..........keba, sasixe, oti..............holako gauzak ugari. eukalipto inguru batea aia gazenin be osto eta adarrakin, zelako putetxi euan, berangainetik ixe 3 metroa edo "oinez" ibili bir exan gaz osto eta adar danan artetik.
abenturatxu, paseotxu eta urratutako azalaz atsaldeko 17etatako, matexal dana goxan laga eta gero, etxea. basun lagatako azal zatixan bile.......................hurrengo baten jungo gaz.

2009/11/14

Bizkaia Irratixan eta Isuntzan


Argazkiak.org | Isuntza I - 04 © cc-by-sa: ades

09-XI-14: Oier

10.00etan, Bizkaia Irratixakin elkarrizketia: espeleologo urrittasuna, sentsaziñuak, arriskua... nahikua elkarrizketa “sentsuala”. Ondo, aizu.

11.00etan, bisitta gidatua Lekeitioko Isuntzara lagun bakarrakin: Iñaki “Kobero”. Ondo ibilli gara, nasai, galdera-erantzunetan. Mutil argixa, uste nebana baiño gehixago daki koba kontuetan, memorixa ona eta ingurugiro aldetik kontzientziaua.

2009/11/07

GOIKETXE, BESTE BEGIRADA


Egin duen euriekin, Goiketxeko koban sartu gara eta kobako beste bertsio bat "deskubritzen" dogu. Ez berdina,ikusgarria eta, betikolez, bikaina.

2009/10/26

Espeleoturismo Ojancanon

JAVIER, MARIANO, IDOIA, GOTZON, URTZA ETA BIKAIN

Goxeko 8ak pasatxo Zornotzan. Ordu aldaketiaz inor ez da despista eta bi kotxetan baguz kantabrire. Han Javier eta seirok zeozertxo hartu eta gorutz ein dou. Aparka, jantzi eta errepide ondotik barrure. 6-7 ordu euazen kalkulata eta azkanin 5 be ez dou ein. Normala, ze arin, hasieratik. 30minuturako pentsa dot gaur be txorixan gelan bat izendatu biko dotela....bañe oso ondo. Kobazulu oso eleganti, hasieratik urten douenearte, benetan be trabesixa dotore dotori. Aspaldiko partez turismu toka da eta egixe esan, horreandik aparte espeleokirola be ein dou, koba epela exakeran..........izerdirik ata barik inor ez dalako geldittu.
Seguridadeko mosketoine.......................kontuz! batzutan traidorik al dizelako exan. Errebotin begixin jo ez nau ba!! baltzittuni te handittasune, bañe bueno, beste gerra baten egon nazenan seinale, gero egunen baten lobai kontateko!!jejeje.

Errekatik behera etti emozionanti exan da, eta soki errekuperaten jutine be..........beste sentsaziñoi bat!! ze kan (tan)tabrones batzuk sokak kendu ez dabez ba!! eta gero karburun keiaz pintadak ein be bai!!! hatrapa ezkeo.......... Hidroespeed momentu onak egon diz, baten batek hurrengun espinillerak be erungo dauz. jejeje!! batte flotadoren bat be............ejem!! txirrist ein eta ..........plof!! ureta, barrurarte. neuattik idatzi dot e!!! besti.......ez dot nik kontako.jejeje. bueno eta atzo ba, argazkixak atateko egune be ez zanela..............baten batek flasha galdu............edo ureta edo..........zeoze pasa zala. gero urjauzixai be ezin ata................enfin!! kriston trabesixa politte, ederra eta hurrengo be errepetiuteko moduku. Hilen behin edo alko zan ein, ez??

GRATO REENCUENTRO CON EL "CUBILLO DEL OJÁNCANO"

Animados por el compañero espeleólogo Javier Jorde, de Santander, volvemos -pasados 9 años desde la última visita- a esta extraordinaria cavidad cántabra de la comarca del Miera, descubierta y explorada íntegramente por el ADES, allá por los años 90. Comprobamos cómo la instalación fija dejada por nosotros ha "desaparecido" lo cual nos obliga a realizar la travesía de la cavidad en integral y en el límite de las normas de seguridad... Pero bueno, el día no ha podido ser más agradable. La compañía, la cavidad, el buen ambiente... hacen que en la vuelta a casa la pregunta que nos hacemos todos sea la de ¿cuando volvemos?


2009/10/19

Simulakruan eta Mendexan09-X-17 eta 18: Idoia, Petrus, Gotzon, Bikain, Urtza eta Oier.

EEE-ko Simulakro Orokorra Aralarren (Pago Mari). Oso interesgarrixa izan da errealidadetik gero eta hurrago dagon prozedimentuotan parte hartzia. Nahiz eta ariketa bat izan dan azken fiñian (3 kamilla mobidu doguz 5 talde artian), benetako erreskatian usain gehixago zekan harek oiñ arte egindako kurtsuak baiño, eta horrek ba daka berezko balixua. Itxainaldixak, hotza, berua, loguria, aginduak, ezustekuak, PC-ko dinamikia, bakarrik konpondu biharra... ondo dago hortan gero eta hobeto moldatzia. Gaiñera, ba dakigu hurrengo erreskate edo simulakrua, itxaiñaldi luzietarako entretenimendu pizkat eruatia ondo etorriko dala.

Handik bueltan, Mendexako zubi ondoko tabernako garaje atzian agertutako meandro hori ikustera geratu naiz. Metro bi ta erdi sakon, 4 bat metro altu, baiña ez da somatzen ez haize korrienterik ezta jarraipen aparenterik (kolmatauta dago). Etxe atzeko karkaban be ez da ikusten haitzulorik mendixan kontran.

2009/10/05

IÑERITZE DESINSTALATEN


URRIAK 3: GOTZON,IDOIA, URTZA ETA BIKAIN

goxeko 9etan geuazen geratute eta gauza bat dala eta beste bat dala, aparte "oesteko azkarra" deitzen doztela, pilan bile buelta eta abarrakin............ordu bete nik neuk galdu dot. Gotzon ja siesti be botata, eta.............asper asper einde, bañe bueno, bera 11ak aurretik sartu de eta gu, ekipo A, 11ak aldin. Gaur hirurok ondo mentalizata sartu gaz ordu asko ein eta gabaz kantza kantza einde urteteko. Gotzon bigarren mailako galerixa bat ikustea junde eta punta arte ez dou ikusi be ein. gu pazientzixiaz, eta ahal eta gexen dosifikaten jun gaz, oinez be teknika utzaz jun naixan. Hirurok oso ondo jun gaz, erreka pare arte, - 190m ingururarte baja gaz eta gero goraka ein dou. potzo bi altza eta eguneko bazkaxe exango zana ettea. Gotzonek, iluntzea txokolate beru eta tortila pintxo goxo goxuk listo eukiko dauzela esanda agurtu de!! eta gu handik gitxire goraka goraka, sokak eta batzen. gaurkun behintzat zeozer barrixe ein dou, eta nahiko autonomo ibili gaz, eta ondo esango neuke, frakzionamendu eta zulo estutan be........arazoik ez. parabolt bat topa dot nasai.......eta hurrengo potzu altza dotenin tukutuku ederra, ormatik beste parabolt bat urten biharrenin!! ha zulu ein ebanai.........bixi gaz eta bueno, bañe........ixebeza falta gakon guztiz urteteko. hurrengun lotzeko giltze erun biko da. egixe esan, eztai txarto estututearren dan, edo zulu leku desegoki baten ein zalako dan.

atzanengo potzure aia eta sorpresi!! kriston eguzkixe sumaten zala!! gu harrittute! ze ordu ete da ba!! goiz seguru!! kanpoa urten eta errekorrido handixe falta gakola konturatu gaz. katxarruk kendu, gauzak osteabe banatu, zeozer edan eta kotxea aia gazenin...............17:55!!!JOE, EKIPO A!!!!ez sinisteku, danok etxitan goxeko ordutan urtengo ginala............bai zea!! peni, euazen argazki politt piluaz.........kamari behian lagata eukitti.

Ekipuk oso ondo funtziona dau eta hurrengun bakarrik instala ta desinstalateko goguaz geldittu gaz. pozik, oso pozik, egunaz, taldiaz eta pertsonalki. gaur bai, gaur Iñeritze goza ein dou. ixe zikinddu be ez gaz ein eta!!

2009/09/27

Iñeritze honduan, eta desekipatzen

http://eibar.org/blogak/orakulua/archive/2007/02/01/images/ineritze5.jpg

09-IX-27: Idoia, Ibon, Oier.


Iñeritzen, hondoraiñoko tramua instalatzen. (-) 100 metrotako estuasuneraiñok dana bizkor eta ondo juan da. Pasau be, erreztasunez pasau dogu. Handik aurrera ostera, tramo horizontaletan kontaktu bisuala ez galtzeko astiruago juan gara, eta halan be pare bat bidar galdu. Vivac-ian jateko gauzak lagata, hondoraiñok abixau gara instalakuntza materixalakin. Lehelengo potzuan ostera, arazua: ¡sokia ez da allegatzen! Bi metro falta. Zalantzetan egon gara eze, soka bakarra zan luziagua, eta berau hurrengo potzu luziago baterako bihar genduan. Hondora ez allegatzeko resignauta, aurrera egin dogu; azkenaurreko potzuan, fitxian arabera soka bi enpalmau bihar genduzen beheia jotzeko. Halan egin, eta bajatzen garanian... ¡sokia sobra! Instalaziño fitxan beste akats bat, antza. Soken nahaste honetan ordubete inguru galdu dogu.


Pozik halan be, azken sokiakin azken potzua jaistia lortu dogu. Bertan, azken lokatz ranpa bat geratu jaku igotzeko, goixan leihatilla batekin; gaurko ekittaldixakin konforme, gora bueltatzia pentsau dogu, nahiz eta nik goiko leihatillatik pasatzeko goguekin geratu naizen (gero planuan konfirmau dogu: azken gela bat zekan atzian).

Gorutzko bidia hartuta, uste genduana gertatu da: petatiak gero eta kargauago, bidia askoz be neketsuagua eta luzia egin jaku. Goizeko hamar ta erdixetan sartu gara, eta gabeko hamabixetan urten dogu.


Eguneko irudixa: meandro estuenian, bakardadian bestien zain, bihotz taupadak (pasauko naiz, ez naiz pasauko) eta hego-xaflada batzu: flap-flap, flap-flap-flap. Begiratu, eta saguzahar haundi bat illunttasunian juan-etorrixan, galerixian zabaleria baiño haundixagua bera.


Oharra 1: guk instalautako soka guztia etara dogu, eta beste bat (vivac-etik behera jaisten dana). Hurrengo potzuko sokia kenduta geratu da, baiña ez dogu etara: petate barruan jasota geratu da (hurrengo desinstalatzera doianak ikusteko moduan).


Oharra 2: zabor pixkat be etara dogu, bestiak beste botilla guztiak (ez da geratu ezer erateko, hurrengokuak kontuan hartizue)..

2009/09/26

GOIKETXEKO KOBANZelako eskurtsiñoa gaur! Petrus, Gabire, Oiane, Almu, Iraide Gorka eta Gotzon joan gara Busturiko koba polit honetara eskurtsiñoan. Primeran pasa dugu. Pasaden asteko euriak aldatu du galeriaren itxura, goursak urez bete dira eta galeriako zenbait tramo ere. Buelta eman izan behar dogu pasamanoaren heldu aurretik, uger egin behar zen aurrera jarraitzeko. Hurrengo baten, txalupan.

2009/09/20

Iñeritze ekipatzen

http://3.bp.blogspot.com/_k_JJnNSXPJo/R5-MSzz-IAI/AAAAAAAAAPA/o19pqyYkQcw/s400/TRIPTICO+INERITZE+.jpg


09-IX-19: Petrus, Ibon, Bikain, Urtza, Gotzon, Oier.


Iñeritzeko lezan, datorren hilleko simulakrorako entrenatzen. 270 bat metro instalauta geratu dira. Danok ondo ibilli gara frakzionamentuak pasatzen; lan gehixago emon desku -100 metrotako estuasunak. Arpegi txarrez ikusi dogu hondakin pillua: poltsak, barrita energetikuen plastikuak... baiña gehixen-gehixena karburo hondakiñak, diferentzixiakin. Gotzonek esan deskuanez, aste honetan bete dira 30 urte leza honetara lehelengotz bajatu zanetik, eskala bat eta espartzuzko sokekin. Bera eta Petrusek 15.00etarako urten dabe, eta bestiok 20.00etarako kanpora allegau garanian sorpresia emon deskue: Gerardokin batera, ¡gure zain egon dira txokolate beruakin!


Datorren astian instalatzen amaittuko dogu eta -350 metrotara allegau, hondua jotzeko. Gero dana desinstalauko dogu.


Beste lekuetako espeleologuei: leza ikusgarri hau bisittatzia nahi badozue, datorren zapatua egun ona izango da. Interesa badakazue, bialdu mezu bat txikillana@gmail.com helbidera eguena baiño lehenago. Jente nahikua egon ezkero, lezia pizkat garbitzeko aprobetxau geinke.