2008/12/31

LEZATEKO KOBAZULOAN GABONZAHARRETAN
Hemen gaude betikalez azkeneko egunean Lezateko koban. Nolako egun ederra pasatu dugu! Batez ere kontatu dogu Jabi Moreno, Diego Dulanto, Dani eta Amaia laguntzarekin. Eskerrak eureri. Datorren urte arte.
Zorionak

Urteko azken sarreria


Argazkiak.org | Lezate 2008 azkena © cc-by-sa: txikillana


08-XII-31: 11 lagun Lezatera, eta Petrus prospekziñuan (¿).

Urtezaharreko ohizko eskurtsiñua “Erresuma Okerrera”. ADES-ko jentia eta gonbidatuen artian, 11 lagun. Koba barruko menua polboroietaz osatuta dago. Nikola transmisiño sistema bizkorrari esker, espediziñua ondiok barruan dagola blogian argazki hau ipiñi geinke. Ondo pasau barruan eta gero Marianoneko bazkarixan; nahi badozue idatzi gero kronikatxua.Argazkiak.org | Urtza eta Nikola © cc-by-sa: txikillana

2008/12/27

Damazuluan (?) eta Abittagan

08-XII-27: Gotzon, Ane, Nikola eta Oier.

Batzuk joan gara prospektatzera Solartegane mendira (Izpazter) eta topatu dugu kobazulo hau, guretzat ezagutu gabe. Izango da VI-732 (Damazulo) GEVkoa? GEVa topatu gabe zegoen. Berriro bueltatu behar dugu, gaur argirik ez genuelako.

Beste hirurak Abittagara juan gara. Sarreran kartel informatibua ipiñi, eta lehelengo 250 metruetako pintturak garbitzen egon gara, ordu pare batian."CALLEJA LA CUEVA"

callejaPasadan 2008-24-12 berriz irteera bat egiten dugu lagun frantzesekin. Orain, Josu Granja; Diego Dulanto eta Jabi Morenorekin, gure anfitrioia. "Calleja La Cueva" izan zen aukeratutako leizea, "Enkartazioan" dagoena. Ahin haundiena denez, instalazio berriak eta topografia egin genuen eta Josuk ikusten dozuen argazkiak, baina interesgarriena oso ondo pasatu genuela. Urrengo arte
2008/12/23

"La Gándara"


Goaz frantzesekin Patrick eta Sandrine Degouvekin. Oraingoan "Gandara" kobara goaz eskalatzera. Materialagaz problema bat dugu eta ezin dogu amaitu, eta 8 metro falta dira bukatzeko. Berriro joan bearko da. Gustora lagun honekin.

2008/12/21

Marijen kobie

Fitxategi:Cueva de Mari entrada 1.JPG


08-XII-20: Alex, Iker, Antxonio, Bikain eta Oier.


Gaurkuan azalpen teknikuak GEMA-kuak idatziko dittuez bere errejistruetan. Bikain eta bixok pribilejixozko bisittarixak izan gara-ta, Abadiñoko lagunak Marijen koban egitten diharduen biharren lekuko. Gaurko kronikan beraz, dato teknikuak gitxi eta sentsaziñuak ugari.


Gure betiko eremutik urtetziak beti suposatzen dau jardun intentsuagua: dana da barrixa, kontu gehixagogaz ibilli bihar, danari erreparatu nahi... eta gehixago, Anbotoko Damian bizilekuan sartziak dakan karga sinbolikua gehittu ezkeriok.


Turismo masibua inguru horretan sartu izatia arantza mingotsa da, duda barik. Oiñ arte lau katuk ezagutzen zeben inguruan gero eta jente gehixago dabil, sign o´times. Keiñu eszeptikuakin ikusi doguz hara juandako jentian kandelak, idazkixak eta erramuak... Indar bereziko lekua da, duda barik. Gatxa da epaitzia.


Esploraziñuari buruz, sorpresa haundixak emondako kobia da berau. Hasteko, aurretik ezagutzen zan desarrollo txikixa (200 bat metro?) 1500 ingurukua izatera pasau da, eta dana 2007xan hasittako errebisiño batekin. Meandruak, gaterak eta potzu bertikalen laberinto haundixa agertu ei da. Gu potzu nagusittik egin dogu bera, eta bertako bolumena (zabaleria eta sakoneria) harrigarrixa zan guztiz, oso ederra. Eta beheian sorpresak. Izan be, GEMA-kuak arrasto paleontologiko garrantzitsuak eta ikusgarrixak topau dittuez, baitta guri erakutsi be. Badaezpada ez dogu detalle larregirik emongo, eurak hobeto azalduko dabe dana egitteko daken argitaralpenian. Lezian formia be berezixa da, eta atentziñua deitzen dau zona batzutako legortasun extremua. Eta beti pasatzen jatan moduan, faszinantia begittantzen jata pasa dan urtian hónek lekuak esplorau zittuenen azalian sartzia, hónek galerixak lehelengoz zapaltzen nabillela irudikatzia...


Aproximaziño latza daka Marijen kobiek. Gorutzkua gogorra egin bajata be (¡taldeko zaharrena ta lodixena!), urten dogunian diferentia izan da. Illuntzixa zan, eta parian genkazen Udalaitz eta Aizkorriko tontorrak gorrittuta. Argi gitxi geratzen zala bagenkixan arren prisarik ez dogu hartu, begiradia hango edertasunakin lotuta. Behin pasamanua eta bestelako sokak desmontauta, amildegiko bide arriskutsu horretan gora egin dogu, edur artian, eta askoz be errezago heldu naiz tontorrera. Tontorrian illuntasuna abaildu da (luma galdu bat bezala), eta hortzmuga gorri guztia mozkortzeko modokua zeguan. Bittorixako pantanuak dirdirka, eta pizkaka herrixetako argixak ixotzen eta baitta izarrak be. Handik beherakua nasaixagua izan da, ez zeguan-eta hiltzeko arriskurik (ipurdiko buztana kraskatzekua bakarrik...).


Eskerrikasko GEMA-ko lagunak egun eder honengaittik.

2008/12/13

Espeleologia de andar por casa


Argazkiak.org Isuntza I © cc-by-sa: txikillana

08-XII-13: Oier.
Isuntza I-II haitzuluetako azpen topografixa marrazkixak egittera juan naiz (alzadua). Segiduan egin dot, eta denporia sobran nekanez Zubietako kobia ikuskatzera juan naiz. Errekako urteeran sarrera bi dagoz, gero 20 metro barrrurago bat egitten dabenak. Eskumako sarreria harri sillarrez hartuta dago, baiña enpalmeraiñok koba natural eta garbixa da. Ezkerreko sarreria porlanez lehelengo, eta mamposterixaz gero, hartutako prolongaziño artifiziala da; mendi hegi barrenera helduta, koba natural baten sarreria dirurixaneraiñok; hor kondukto bat hasten da, Lekeitiorutz doiana, naturala baiña estuasunetan dinamitiakin zabalduta; nahikua uniformia, ez daka bihurgunerik eta metro bateko zabaleria hartzen dau, 1,5-3m arteko altura aldakorrakin (lur solteko eremuen zihar juatian, adokinez egindako bovedak dakaz). 150 bat metrora, ezkerrian Ikastola aldera doian galerixa/laminadorra zabaltzen da. Aurrerutz beste 100 bat metrora, alderantzizko “parteaguas” modura galerixa biren urak bat egitten dabe, eta oiñ arte galerixian goikaldia arku formia izan badau be, ordutik aurrera dintel formia hartzen dabe. Altura bajuagokuak diranez, eta ur asko datorrenez, bueltia emon dot.


2008/11/29

Desobstructing Iñubija

08-XI-29: Urtza, Bikain, Oier.

Pasa dan astian hasittako desobstrukziñuakin segidu dogu. hiru txandatan, 3-4 bat ordu egin doguz eskonbrua etaratzen, eta estuasun bi pasau doguz modu horretan, gela zabal eta erosuago bat topau arte. Laminadore estu eta baju bat da, baiña haizia dator.

2008/11/22

Batzuk Aldabako festan, bestiak Iñubijan
Gotzon, Petrus, Mariano eta Edu Gernikako Aldaba aldizkarixan XXV urteurreneko ospakizunian.08-XI-22: Ibon, Izaskun, Bikain, Oier.

Hórrek goikuok bazkari elegantian egon dirazen artian, Mortadelo II eta Filemon Mungiako espeleologo barri bi gidatu doguz Iñubijatik zihar. Animaziñorik etxaku falta izan:

  • Bateronbat ibilli da handik, eta ez kontu haundiz: sarrerako sokia han ipiñitta topau dogu; bigarren potzokua, desplegauta eta uretan; aramuen gela inguruan, raumer mosketoi bat topau dogu (16 eurotakua)... Errekuperatzia nahiko baleu, jarri dedilla kontaktuan Oierrekin eta barrabillak ebagi eta gero neuk emongo detsat ganorabako horri.
  • HANDY de RAUMER. Foto por cortesía de RAUMER.
  • Korriente itzala zetorren. Lehelengo pasamanuak pasauta, laberintora igo baiño lehenago sifoiak Ibon xurgatu dau eta hortxe-hortxe eutsi dau urpian galdu barik, “tunelan osteko argi zurixa” ikusitta. Eskerrak M eta F sasoiz allegau garan. Buf.
  • Susto bustixakin berotuta, gure helburuan billa segidu dogu. Ordu pare bateko bidia eginda, paliakin desobstrukziño bat egitten ibilli gara M eta F, I eta I-k turismo pixkat egitten ziharduen bittartian. Haize korrientedun katazulo hori nun dan ez dogu esango, bestela bateronbatek deskubrimendua zapalduko desku.

2008/11/08

Abittaga-Trakamall trabesixia


08-XI-8: Jabier, Urtza, Bikain, Gotzon, Oier.


http://www.fotonatura.org/revista/fotos/issue25/Hipopotamo%203.jpg

Abittagara, helburu bikin: kamara barrixa frogau (fracaso) eta Trakamalletik urtenda trabesixia estrainekotz egittia (exito). Ibilbide motza baiña kuriosua, galtzeko aukeraz, gorabeheraz eta emoziñoz beteta. Batzuk estraiñekotz ezagutu dogu “Hipopotamuen pausu” famaua, eta izen egokixa dakala sigurtatu.

2008/11/01

Inpernuk, zerurako itxurako ati zabaltzen dotzunin (Ezuneta-Urgitxi)

08-XI-1: Bikain, Gotzon, Urtza, Oier.
(Oier's bertsion)

Ezuneta-Urgitxi trabesixia. Sartziakin batera, Ezunetako tramuan ederrakin harrittu gara; ur ranpia; korriente bizixa eta katazulo erdi-inundauen inguruko berreraikitze formak. Eta halako baten... arrakala estua. Bikain eta bixok putak pasau doguz, nerbixuak tenplatzeko ariketan. Geroko meandro ikusgarrixa, eta alkantarilla bildurgarrixa, ahua urpian eta begi-surrak justo justo agerixan. Urgitxiko tramora helduta, faltan bota doguz rafting egitteko txalupak; “korputzing” egiñaz aprobetxau dogu eurixekin hazittako ur korrientia. Argazki batzu egin doguz bebai, eta lurrunak aprobetxauta Domusantu egunerako giro egokixa emon detsegu: “Walpurgis Grötte”, edo “Vampiruen Koba” izena be ipiñi leikixo, irudixak ikusitta.

Bestalde, gutaz aparte jente gehixago ibilli dana egiaztatu dogu, honek dakan poz/kezka sentimentu kontrajarrixekin. “Marmita trampan” formaziño prozesua be ikusteko aukeria izan dogu, korrientiakin bertan gertatzen dan turbulentzixia bertatik bertara ikusitta. Eta azkenik, Urgitxiko urjauzixan presiño ikaragarrixan pian garbittu dogu materixala; nik ez dakitt monua iñoiz hain garbixa etara doten...INPERNUK, ZERURAKO ITXURAKO ATI ZABALTZEN DOTZUNIN

Bixi gaz behintzat, eta ez da gitxi. gañea holakutan pasaten dan modun, bixi esperintzixa gogor bañe baleko handi bategaz. "hil edo gogortu" jitanun modun, eta hil ez gazenez...........eta oingun gaxotu bez (trakamailen modun) ba pentsa biko dou gogortu ein nazela. Eta nik uste dot baietz.

Oierrek trabesixin nondik norakuk ondo eta "objetiboki " azaldu dotxuz, bañe, han lau subjeto egon ginan eta idazten dabilen subjeto honek pasatako kalamidadik benetan di subjetibuk, bestelan, ezetz pasa, nik han pasatako danak! danak, bañe danak batea.

Txikitxaz, "negar da barre kaka berde " esaten gendun eta zain naz noiz eingo, ze kolore dakarren ikusteko, exan be, pasatako tuku-tukuaz, eta inpernuko koban hainbeste kaka ein eta gero, pixkateako hutsik geratu nittan; ikusteko beraz.

Ospe handiko trabesixako prest. hasierako sentsaziñoik ez zin onenak bañe aspaldixan oitturak(txarto oittu be, atxitxe!) aldatzen genbizenez, "ganorazko espeleologixi " tokaten zan atzo.
Kotxik eta matexala antolatu, sarreran modelo biharrak ein, eta botadun katu baño pozaua barrure!! Isurbide edo urzulo politte benetan, zoragarrixei akaso. Lelengo 50 metruk paregabik diz. zelan dun ure berutz, harrixe gasta gasta ein de, tobaganin berutz busti arren pozarren ein genun. Lelengo klasi hortxe hartu neban, modeluk eta jakingo dabe bañe argazki politx baten urtetearren popi hainbeste busti biarra.........eta atzanin modeloz aldatzeko gañea!

Laster hasi ginan, pixkanaka bustitxen; tanta batzuk eskun, beste pixkat hanketatik......ai ai ai! kolkutik be bai!! nahi ez bustitxe, hasi aurretik dardaraka, eta gero ixe sifoi batetik pasa bir exateko! zotz! jakin baneban toboganin behintzat gexa gozako neban. ezta atzea juteik, baguz aurrea, hotzak dardaraka daneako, baine baguz, noizarte? ba ez atzea, ez aurrea "mini trakamailen " geldittu arte. Bi paso daz, goittik behatu, ufff!! motza bañe estu benetan. Atxitxe beheittik dunez, harei segike errezaua jungo nazelakun neu be bertotik. mile bidar entzun neban "holan ez. behittik. uretatik. baja. ein kasu. trankilddu. hartu arnasi. deskantza pixkat. holan bai, ondo. atzea. aurrea. gora gerrixe. behera sorbaldak. hankakin lagundu. animo. ahal dozu. baietz, sartzen zazela, trankil egoteko. erreza dala. baietz, sartzen zazela. bueno nahi bazu arnesa kendu. bai, arnesa dakazu traba etten. ondo. baietz, bera dala. etteko kasu ba, joe, lasai, ez ata zarataik, trankilddu, ixe aia zaz eta. emon eskuk. bañe hankakin inddarra be ein. ixe ein dou. ondo, urten kendu arnesa eta etorri osteabe" BENETAKO INPERNU, BENETAKO MISERIXI, BENETAKO MALKUK! BENETAKO KALAMIDADIK, BENETAKO INPOTENTZIXI!! kaka, ustela, ixebeza, inddarrik baiku, debile, tontu, bobu, buru gogorra, golfu eta bai neuk danan errudun, ez dot merezi ixe!! neu naz dana, abile, jatorra, eta argixe kendute beste dana.

Horrek pentsamendu danak, zorionez, ez douz bixitxan hainbestetan sufriduten, bañe gertaten danin.............kristonak eta bi pasaten douz. Atzeaka urten (hain errez ez gaztan ein) eta kanpoa urteti be pasa gaztan (lasai, masoki naz, eztot hain errez lagako espeleologixi), ze gañea, hotzak dardaraka neuan. Ezinttasun horrettek erakusten dozku, batetik naturin aurrin kaka gazela, organiku bai, bañe kaka; eta bestetik pertsonik barrun dakauen alde humano, sano, laguntzaile eta onena zein dan. negar malkuk horrettek sentimendu danak alkarreaz nahastin neukazelako (estutasunattik be bai) urten dozten, eta animuk bebai, hiru lagun asko, dana exan leikelako hamen bixitxan. hainbeste fama, hainbeste itxurakeri ez douzelako bir bixitxeko. orduntxe akordaten zaz osteabe, albun dakazuzenak zenbatearteko inportantik dizen. pentsa bestelan, bixi iraupenan testuingurutik kanpo, gaurko mundo super moderno honetan zeinek lagundukoztan horretan momentutan.
horretxeatxik (beste hamaike arrazoi gexaua be badaz) ez dot lagako espeleo ettiai, badaielako, miserixa handixauak pasaten hasten banaz be, jungo nazen pertsonak lagundu eingo doztela, tuku tukutik, estutasunetik urteten, eta pertsona gogorraua, sanuaua eta hobi etten, bixitxi baloraten eta lagunan adiskidetasune zainddu bir dela akorda arazten.

Filosofixaten segidute, esan bir dot, ba, mozkor batek kotxiaz zapaldute hiltxi baño, naxa dotela inguruk laguntzen dakatela hiltxi, euran laguntasune, berotasune eta balore positibo on danak (inpotentzi sentimendukin nahastin) barro barrun dakatela. dana dala, eta kriston taldi dalako hau, ez gaz hain erraz hilko, ez behintzat "ama, atte eta attitte" edo lengusu karnalen bat albun dakauen bittartin.

Eta bueno, atzanin, auskalo zenbat denbora eta gero, arnesa kendu eta gero, lortu genun handik pasati. Aitorpen bat ein bir dot; "Atte" be hain errez ez zala pasa ikustik morala eta poza emon doztan, erru edo kulpa danak neurik be ez zinela ikusi nebalako. atzo, fin fin ibili ez arren, leku errezena be ez zalako.
Hori pasa eta pare bat ordutan ondioik urteteko goguk besteik ez neukan; pultsasiñoik goxan eta hotza barrurarte sartute. aurrez deskribidutako errepikapen txiki bat osteabe euki neban, oingun, esploraten genbizenin. zorionez eta besteik merezi exan baneban be (holakutan paperak eta nerbixuk galdu etten dotxuaz) Urtzak abandona biharrin anima eta lagundute, nahiko arin desobstruiu nittan. uff!! "guazen ja, jan eta ostixak, kalea ja" neukan burun, geroz eta gexaua.
bañe, inpernu danak euran zeru gordeten dabenez ( bixen bittartin bi erorketa. baten 3-4 metrotik eta eskerrak ixe ez zala pasa eta besti neuri, bi metroko tobogan entretenigarri baten basatza) atzanin kirol modalidade barri bat exan leikena praktikateko aukeri euki genun. "zeinek belaun gexaua gozatu" eztai olinpiadetako onartu daben, bañe kobazuloko erreki ixe topea dunin, gorputze bertan bera lagaten juti.................inoiz entzun baiku de behintzat. Inubija-ko erreki zenbat hasten dan pasada bat da. oin, zelako politte exan zan amaieri, errekiai segidute, belaunetako batzuk hartu, argazkixak ata, jiji eta jaja. zeinek esango doztan niri estutasunin neuanin, osteabe barre eingo nebanik koban bertan.

Gainea, Urgitxitik (gitxi??) urten aurreko metrutan pasa manotatik eta sokan gora eta, berotzeko aukeri euki genun. joe!! hamen be, errekan arnesa ezin jantzitxe, dardaraka..............eskerrikasko Urtza osteabe, ze nik atzo ez neban asmako neure ixena esaten bez. jejejeje! eta rapelateko dinamiku Gotzon?? kristona e? eskerrak sokan entrenaten gabizen eta iseitte gelditzeko beste inddar geldittu gaztan. ai ene!!

Azkanengo katu zulun (zelako desobstruziñoi biharra!) 40 metro goraka...................eta bai!!! txilixo handi batek urten arte, egun argixe! kanpun naz! lortu dot! bixik naz!!

Eta ordun bai, ur jauzi paregabe baten bainu hartu, bittartin garbittu eta kotxea erropa garbi, siku eta epelak jaztea. kalorixa batzuk sartu, destenpli kentzeko deskafeinau bero-bero bat hartu eta tenplaute etxea.

pd. eskerrikasko beste egun paregabe bateattik. batzuk bixitxan dana diruattik etten dabe eta beste batzuk dana gustaten gakoelako etten dabe.

pd.2. Nikola ezautzi plazer bat exan zan. zelako ume politx eta alaixe.

2008/10/25

"Cueving" Ogoñon

08-X-25: Idoia, Gotzon, Bikain, Oier.


Kantauriko Begira. Jardunaldixetarako exkurtsiño posiblia prestatze aldera, bidia ikuskatu, instalaziñua errebisau eta ondo pasatzeko atxekixa hartu dogu. Beheko zuluan, atzeko laminador horretatik pasatzen saiatu naiz (30 metro sartzen ei dana) baiña metro bi egin aurretik, ezin izan dot estuasun horretan segidu orraittiok. Gaiñera zelako masma haundixak (atxekixa). Argazki batzu etara, “cueving” pizkat egin, eta ederto kolunpiau eta gero gora igo dogu, Ogoño bueltako ibilbidia egitteko aprobetxauta.


NOBATO BATEN ABENTURAK


Aspaldixan emoten dau espeleologixi baño turismu gexaua gazela etten, exan be zelako txarto bixi gazen. Zapato goxin trankil trankil esnatu, armosa, jantzi eta aman da atxan mimutatik atxitxan mimuta pasaten gaz. eta hori gitxi bazan on etxeko andre eta guzti juten gaz, txorixo, intxaur, gaztai eta guzti. hurrengun menbrilu eta ardau boteili erun ezkeo akabo, sartuko gaz bai osteabe sastraka artetik.
Eguenetik ibili gastazen bilurre sartzen; batek ia astin zir kakaik ein doten, bestik ia bertigoik badakaten eta holan, 100 metroko rapela zala eta ez zala. Gexei pentsa nahi ez neban arren onartu bir dot artegatasune sartu doztenela barro barrun. bañe kriston gogu neukan "kantauriko begittik" zer ikusi eta sentiduko zan jakitteko. Eta egixe esan, oso gatte da deskribiduteko.
Elantxobeko kanposanto ingurun batu ginan eta handik Ogoñoko lur muturreruntz jo genun oinez, motxilak lepun eta arduri kolkun. hasieratik sartu ginan basotxo dotore baten, bide estu batetik, bakotte beran abenturak kontaten. Aiateko gazela, halako baten, "xiiiiiiiiii" diño batek. "zer pasaten ete da ba?", pentsa neban nik. ezin sinistu, mendixan gazela olatun zarati lur azpittik. zelan da posible? nundik dator hori zaratioi? Itsasu 200 metro bider 100 metro sakonera da gitxi gora behera eta emoten eban elantxobeko portun geuazenela itsaso zakarraz. leze zulotxo bat da bertan eta handik dator inpernuko zaratioi. Egunen baten handik sartzi okurriuten bagazku, orduntxe bai jantzi biko douela painala.

Aia ginan "Ogoñoko kopetea", buzu eta abarrak jantzi, zeozer jan baretzeko eta Artea baten soki lotu gendun. holakoxitan pentsaten dot; " zelako konfixantzi dakau arbola eta soka ziztrin baten", bañe espeleologixan zeozer garbi bada konfixantzi euki bir dela da, matexaletan eta inguruko heldu lekutan, ze bestelan................bajaten hasi aurretik itsasoa begire ibili ginan, zelako alturi euan ikusten eta egixe esan ba, errespeto bixkat emoten dau behintzat. pentsa lelengoz bajaten hasi nittanin kasko barik hasi nittan! jantzi eta osteabe bera, lelengo frakzionamendu pasa eta bigarrena pasa arte, " ez pentsa, lasai, gañea stop-a ondo dabil, xuabe xuabe", bañe ba holako sentimendu gazi gozo bat dabizu gorputzin. egixe esan, ondo baja neban, gauzak xuabe eta ondo etten eta pentsaten neban baño hobeto, bañe han iseitte egotik ordurarte sentiu ez neban zeozer erain doztan gorputzin. kaka ein netzana pixkat azkanengo frakzionamendun exan zan, guztiz airin geratu nittanin eta behian kriston olatu eta tripan barrure jun bir nittala ikusitte..............tuku-tuku ederra sartu gaztan. goxan eta behian, inor ez neban ikusten, sokak, naturi eta neu geuazen bakarrik han. baja eta baja eta sekule aiaten ez, itsosu mobiduten, neu be bai, ixe mariata. gia soka aia eta pixkanaka ordun bai trankiltzen trankiltzen barrure. Zelako pasadi kantauriko begixe exati; atxi, ure eta itsaso zabala ikusten da bakarrik, benetan emoten dau begi bihurtzen zazela.

beti pentsa exan dot, bilur gexen emoten doztan puenting inoiz ez dotela eingo, bañe oin arra piztu gazta, exan be, puenting ez bañe "cueving" ein gendun; lelengo Atxitxak eta gero geuk. soka lotu, soki batu eta "fiuuuuuuuuuuuuuu" pendulo itzelin aurrea. solta aurreko momentun bakarrik 30 edo 40 pultsaziñoi zelan altzaten gatzuzen sentiuti kristona da, eta gero karo, solta ein bir. pasadi, txarrena gero Jumar ein biharra (gañea ixe gorarte osteabe) gia sokiaz batea begire buelta etteko. hurrengun soka handixaua hartu eta buruz ein bir dot.

Atzanengo adrenalina tantak gorutz gazta eta ederto egon ginan kopetin, txorixo janin, barre pilu ein, atzan altzaten ebilen erdi Lekittarrai adarra jo eta bete arte jan da edan.
pixkaten egonda gero, Ogoño gorutz ein genun, auto basotik Laga, Mundaka eta inguru guztik azpixan laga arte. mundun A lot of people arraro bagazela konproba eta poz pozik kotxerutz, beste hainbeste goza eta ikasi ostin.
Espeleologixi gauza handixe da lagunak.

2008/10/18

Bolunzulo

08-X-18: Petrus, Gotzon, Oier.

Bolunzulon, espeleolaguntza fitxia betetzera juan gara. Hurreraketa majiko baten ostian, sorgiñekin batera sartu gara lurpian, txalupak eta guzti. Ura pranko, baiña gu bustitzeko prest. Ederto ikusi dogu, jentiak zaborrak zulora bota eta ustez desagertzen diran arren, han geratzen dala “la huella del crimen”; han barru-barruan. Topografixia gaiñetik eginda dagola ikusitta, exploratzen jarraitzeko aukera bat baiño gehixago ikusi dogu bebai. Baitta argazki batzu etara be.


2008/10/12

Lastarrikeko lezia. Kaiku, Urdaibai, Orio eta Hondarribi

Aspaldi holako ondo pasa barik, eta zulo baten beti gozaten douen arren, atzoku oso ezberdiñe exan zan. argazkixan ikusten dan modun, Kaiku lelengo kaletik eta Urdaibai bigarrenetik atzoko Lastarrikeko lelengo banderako finalin, zein baño zein. foto finish-ak be huts ein ebanez, bigarren tanda bat jokatuko da, ez dakiau noiz, bañe lehia benetan estu aurre ikusten da.

Atzo eguraldixe be kristona zan eta sartu aurretik zeozer berezixe igarten zan; exan be, arnesak ahaztu, katiuskak batekoz bestea jantzitxe ezin oinez ibili...........
Santimamiñeko aparkaleku baño lenaua eskumata hartu eta Omako basoruntz barik, eskumata, Basondo auzoa jun giñan. hango Baserrikuai baimena eskatu, barriketan egon pixkaten (eskerrak ondioik baserri batzutan behintzat, halako euskaldun jator eta alaxak dazen) eta komerixak atzin laga ostin lezeruntz jun ginan. hortxe be, hasieratik okerreko bidetik gixuzen, eta eskerrak baserritxarrak kontuk atazkuzen. x jauna lelen, urtza bigarren, gero petrus eta atzan neu, libre libre, konturatu zin arte. dana dala, eskerrak sokak 15metro erun binitxuzen bakarrik, ze tarte horretxetan zintxa bi galdu nitxuzen. sartu aurretik benetako zirku Basondon.

Zulun sartu, sokak eta gauzak prepara eta Stop-an trabak ikusteko, ala, zeu aurretik. bost ahalegin eta gero, Stop madarikatu kendu eta betiko bajatekuaz, ordun bai baja ginan, kostata bañe atzanin danok pasa ginan zulo estu madarikatutik, batzuk beste batzuk baño hobeto, bañe tire.

Espeleo sokorroako fitxa bat betetea jun ginan eta hori biharroi behintzat ondo ein genun, oztopo, zulo, tubo eta erranpak marka, argazkixak ata eta biharrok beteta.

Leze benetan politxe da, ure pilu, erreka eta pistina olinpiko baten besteko luzerako laku antzeako potzukin. txalupa bi badaezpada, bat handixe eta besti txikixe, eta eskerrak, exan be, hasieran kontuz banaka, bañe konfiantzixi hartu eta binaka eta atzanin hirugaz, plof, "arin-arin, zulatu ein dou eta". ixe birrittan buelti emon, txalupa handixe bide erdixin ez atzea ez aurrea, atzanin bat busti ein bir eta abar. oso oso ondo pasa dou, barre pilu ein dou, sapotxu bat eta dana bisitxa dou (zelan aia ete da hara) lezi amaitzen dan sifoin eta gero bueltan be komerixakin jarraittu dou. lateral poli poli batetik, errekiai segidute jun gaz, tobogan artin, gora eta behera, behera hobeto, gora ezin igota eta amaitzeko "jumarren" gora zulotik urten arte. inddar danak bertan uztu eta beheko sarreri ikustea. Trabesixi etti posible zan, bañe pasu erdi tapata geratu de azken eurixakin eta 10minutu hondarra kentzen ibili eta gero buelta emoti erabaki genun. Beste aldetik, nobato bixak korapilukin ezin asmata, zortzixe atzekoz aurrea errepasata baja eta altza zin, kasik inongo istripu barik, enbor bat apurtu genun bakarrik.

Hortik, gero jantzi, baserrikukin barriketan, jolasten eta argazkixak ikusten egon eta santimamiñeko parkineko jantokixan zeozer jan (batzuk afaldu) eta edan, barriketan ein eta eurixaz batea etxeruntz, batzuk dutxa ta atseden bile, beste batzuk ondioik biharrea.

Finin, lantzin lantzin errepetiuteko irteera xelebre eta dibertigarri bat.

2008/10/05

Intsuntsa I eta II-xan


Argazkiak.org | Erraldoien gelia © cc-by-sa: txikillana
081004: Jabier, Oier.

Lekittoko Intsuntsa II-tik sartu, eta topografixia osatzia izan da eta ahal ba zan argazkixekin hastia. Gauza bixak egin doguz, eta pizkaka materixal sorta majo bat izango dogu koba hau babesteko proposamena egitten dogunerako.

2008/09/28

Abittagan, Solidarixuen Gelan


08-IX-27: Gotzon, Urtza, Petrus, Santi, Oier.

Abittagan, Solidarixuen gela osteko kaosera juan gara haize korrientian jatorrixa topatzeko. Desobtrukziño baten ostian, gela nasai bat agertu da, bloke artian kolada batek hartuta. Handik aurrera, hiru lekutatik zetorren haizia: desobstruitzen hasi gara, eta biharra erdi-eginda geratu da. 8 bat ordu pasauta urten dogu.

Bestalde, Amorotoko Udaletik dei bat jaso dogu baso-lan batzutan agertu dan leza bat ikuskatzeko. Datozen egunetan juango gara (Oskar, Urtza?).

2008/09/13

Aramuen Gelan barriro


08-IX-13: Petrus, Gotzon, Oier.

Iñubija I-ian, Aramuen gelako eskaladia amaitzera eta argazkixak etaratzera. Gaur printzipioz eskaladian teknikia ikasi bihar neban, baiña sartukeran luzatu egin naiz (sarrerako espeleomarraskillo bat erretratau nahixan, karburerua ataskauta...) eta Gotzonek egin dau barriro. Metro batzu gorago segidu dau, boveda espektakular bat erakutsitta, baiña jarraibide barik. Gero argazki pare bat egin doguz, tartian panoramika bat.

2008/09/06

Iñubija I según Mortadelo II


Argazkiak.org Goierriko Trenbideko Tunela 1 © cc-by-sa: txikillana

08-IX-6: Gotzon, Santi, Bikain, Urtza, Campi, Oier.

Iñubija I-ra, eskaladak egin, desfonde bat explorau eta argazkixak etaratzera. Goierriko Trenbideko Tuneletik hasi gara, ixa Zisternako Gelan. Han lokalizauta genkan goiko piso bat exploratzeko, eskaladia instalau eta gora juan da Gotzon, bide desbardin bittatik; ez dau jarraibiderik topau.


Argazkiak.org Goierriko Trenbideko Tunela 2 © cc-by-sa: txikillana

Gero, Bikainek desfondia ikuskatu dau; ez dago ezer, antza. Gero, Aramuen Gelara bueltau gara, han be gora juan da Gotzon, instalatzen; beste horma bat igotzeko pendiente geratu da, hurrengo egunerako.


Argazkiak.org Aramuen Gelie © cc-by-sa: txikillana

Nere partetik (Oier), nahikua biharra izan dot argazki asuntua praktikatzen eta hórrek cavernicolak argazkittarako biltzen. Horregaittik ez detsat asko erreparau exploraziñuari, bestiak hobeto azaldu leikie.


Argazkiak.org Aramuen Gelan © cc-by-sa: txikillana