2019/05/26

Lastarrike-Bolunzulo eta Iturrizarrondo

2019-V-25: Gotzon, Antua, Ibon, Martin U, Oier.

Lastarrike (Kortezubi). Helburua: errekan beherako sifoi gaiñeko eskaladia. Imajinatzen genduan lez, goiko sarrerako estuasuna estuegixa da neretako, eta beheko hobiko -zelako potzu politta- katazulua be sedimentoz beteta topau dogu. Baiña ez detsa inporta: beste laurak barrura juan dirazen bittartian, nik B plana nekan: sarrerako geletan, eta gero inguruko kobazuluetan, bio laginketan jardun. Eta hortxe juan jataz 4 ordu, geldirik egon barik gaiñera! (Pilates tipoko ariketia da, kokotan ibiltzia).


Lehelengo, Lastarriken bertan ibilli naiz. Sarrerako geliak badakaz metro kuadrau batzuk, eta hango txokuetan ehiza majua egin dot; hain da eze, libretan apuntatzen juan naizen, bestela zeiñek gogoratu potian sartu dotena?
 • 9 Ischyropsalis.
 • 6 masma txiki.
 • 3 marraskillo txiki.
 • Lithobius txiki 1.
 • 6 Lithobius haundi.
 • 4 masma ertain.
 • Oxychillus 1.
 • 3 miriapodo zuri.
 • 3 masma ipurdihaundi.
 • Diptero 2.
 • Elona quimperiana 1.
Saguzarrak: Rhinolophus hipposideros bat ikusi dot (110 kHz), eta gero barrukuak esan deste beste bat be ikusi dabela. Guztira bi, beraz.

Gero, Gotzonen azalpenei jarraittuta, Aurtenetxe osteko zulora abixau naiz, baiña etxekorik ez zeguan iñor, eta mekaniko gazte bat zeguan bakarrik kotxia konpontzen. Bera ez konprometitziarren, nahixago izan dot terrenora sartu ez, eta bidera itzuli Bustenkoba billatzeko. Txaletan be ez zeguan iñor, baiña, eta basuan sartu eta... ha barik beste bat topau dot, E-2 Iturrizarrondo II. Balekua edozelan be: meandruan barrura juan naiz, azken sifoitxoraiñok, eta bertan hasi naiz bilketan, kanporutz pizkaka. Lehelengo, Zospeumen billa jardun dot lupa argidunakin; erredios! Bat ikusi dot, bizirik, baiña gero pintzia hartu dotenian ezin izan dot barriro topau; eskala honetako harrapaketen prozeduria ondiokan findu biharra dakat. Topau dittudaz hildako 3 oskol, halan be. Aparteko potian sartuta (eta begixak nekatuta), eskala makrora pasau naiz eta prozedura klasikuan, antiojuekin hori bai (halan askoz be hobeto), meandruan kanporutz, jauzi dira gauzatxo batzuk. Hamen zerrenda osua:
 • Azkenengo gelan, esandakua, 3 Zospeum.
Hurrengo geletan,
 • Marraskillo txiki 1.
 • Masma txiki 2.
 • Masma haundi 1.
 • 3 Lithobius.
Eta sarrera inguruan:
 • Oxychillus.
 • Masma ipurdihaundi 1.
 • Ischyropsalis 1.
 • Masma txiki 1.

Hau idazten nabillenian etorri da Gotzonen mezua: "Hoy 250 metros nuevos. Localizada incógnita que puede superar el sifón río arriba. Bolunzulo-Lastarrike tiene ya más de 4 kilómetros de topo, osea que tranquilamente se puede decir que tiene 5 kilómetros".
2019/05/12

Olatz eta Lamiñak

Part: Makina bat jende

Batzuk espeleo razio potentea hartu dogu asteburu honetan, dudarik gabe.

Hasteko, zapatuan, Mutriku aldean ibili gara. Burumendi Espeleo Taldeak eta Leizarpekoek (bai aktibo eta klasikoek), jende pila batzea lortu dute, Arnoko karstari errepaso on bat emateko asmoz. Gu ere hor barrenean gaude. Karsta oso handia da eta uste dugu ezagutzen dena baino gehiago daukala.

Josu Zapa, Zeberiotarrek eta Idoiak, Kobetako Leizean (Olatz) topografiatzen jarraitu dugu. Oso leza interesgarria, dudarik gabe. Pozo 40-ko kabezeratik sifoirarte topografiatu dugu oraingoan. 55 bat punto inguru. Nik distoa disparatzen kokoteraino amaitu dut eta Idoiak zenbakiak apuntatzen antzeko parezido. Baina denok dakigun moduan, ezin da leza bat esploratzen hasi bertako ejea oraindik eginda ez badago.

-119 eman digu lezak. Baina oraindik errekan gora topografiatzea falta da. Eta egin duguna baino luzeagoa da. Ai ama. Josu, sifoiko aldea topografiatzen genbiltzala, galeriei buruz paja mentalak egiten hasi da, sifoia pasatzeari buruz klaro. Hurrengo sarreran erabaki transzendental bat hartu beharko da. Leizearen ejea amaitu errekan gora (punto kantidade eder eder eder bat falta da), edo esploratzen hasi. Lana egin edo esploratu. Betiko kontua...

Esplorazioko puntu asko daude identifikatuta. Beste gauza bat da zerbait emango duten ala ez (esperantza badugu behintzat). Pozo 40-ko "Ibonen Bentana" ere hor dago. Markiña D'Or eta Mutriku D'Or sektoreak topografiatu eta ber-esploratu (Josuren arabera sektore horien goiko aldeetan pisu fosilak daude), Martin Ibarrola (el hombre que se mete en gateras) esploratzen hasi zen gatera desobstruitzen jarraitu (sifoitik hurbil dago),...

Ezin da blog erreportai batetan esplorazio guztia azaldu. Baina bueno, ideia bat egiteko balio du.Domekan Lamiñetara joan gara. Hasierako ideia topografiarekin jarraitzea zen (oraindik irteera pilo bat falta zaizkigu, gutxi gorabehera erdia baino zertxobait gehiago eginda bait dago), baina azkenean hainbeste jente animatu da (Ondarruko lagunak, Bilbokoak, Lizarra-ko Espeleo Taldeko Raul eta Maria umeekin,...) koba bisitatzera ze turismo egitera joan garela. Baina bueno, hori ere garrantzitsua da, jendeari espeleologiara animatu behar zaio!

Egingo dugu topografia hurrengoan. Lamiñak ez da mugituko.

2019/05/06

Aixa, EEL simulakro barritzaille bat

 

190504-05: Josu Z, Idoia, Unai, Oier.

SIMULAKRUA

Puesto de Bocan arduria tokau jata; #ModoActividadDemencial eta #ModoEsperaInterminable txandakatuta, zapatu arratsaldian hónek notak idatzi nittuan:

EEL simulakrua, ezohiko moduan (aurre-alertaren kudeaketa, bilaketa, lehen interbentzioa, komunikazioak eta mediku asistentzia; konbokatuak: taldeburuak eta sorosle esperimentatuak, bakarrik). Halan, bagenkixan asteburu honetan zeozer gertatuko zala baiña zapatu goizera arte ez dogu jakin zer, eta nun: 7:30etan SMSa allegau da: espeleísta baten neskalagunak 112ra abisua emon dabela, mutilla bezperan Aixan sartu zala, eta ez dala itzuli. Beraz "modo prealertan" sartu naiz, hau da: gauza guztiak prestatzia, poliki eta trankil -armozu ederra barne- jardunaldi luze baten pentsamentuan. 8:30etan, koordinatzailliakin barriro kontaktau eta "modo alertara" pasau gara. Beraz Itziarko eskoletan ipiñittako PCrutz urten dot. 9:15etan allegau naiz bertara, eta izena emon eta gero, aginduen zain geratu naiz. Momentuz komunikaziño taldeko kide bakarra nintzan, eta beraz Hektor material taldekuakin batera, PB + pimprenelle + tedra montatzia tokau jaku. Halan, 3 billaketa taldien krokisa eta topua hartu, eta Aixa aurreko bidegurutzeraiñok juan gara. Han topau dogu Antxonio eta Urtzi "espeleisten" kotxia. Lehelengo gauzia: leku egokixak topau eta gure gauzak montau. Batez be Hektor ibilli da horretan; izan be, 10:00ak aldian lehelengo sorosliak allegatzen hasi dira, eta ni sarrera kontrolakin hasi bihar izan naiz. 10:41erako 3 taldiak sartuta zeguazen, eta Hektorreri montajian laguntzera noia, 12:24etan lehelengo komunikaziño saiakerak egin ahal izateko. Hortik aurrera, Txabilo II bihurtuta, hiru telefonotatik batera (zoratu barik) berba egittian plazera ezagutu dot. Arraixua! Pimprenelletik 2 eta 3 taldiak, Tedratik 1 taldia eta walkittik PC. Bueno, 17:42ak dirazen honetan burutik ondiok sano nagola esan neike, eta gehixago: agilidade mentalerako (sekulan ez naiz oso ona izan horretan) ariketa bikaiña dala, PBko hau. Inzidentziak, makinatxo bat (momentuz, orrialde bi). Komunikaziño arrakastatsuak, makinatxo bat. Eta ez arrakastatsuak be, gitxi ez. Oiñ arteko gorabehera nabarmenenak: lehelengo orduetan taldiak beheko maillako pasua topau ezinda ibilli dirala, pimprenellan baterixia agortziakin batera arazuak hasi dirala (baterixa zaharrakin kontakto gitxiegi, barrixakin larregi). Momentuz, guk dakigula, billaketa taldiak ondiok ez dabez galdutakuak topau. Aluak! Hamen ingurko kueba laberintikuenian galtzia be!!


Horren ostekuak: 3 taldien progresiñuen (eta desesperaziñuan) lekuko eta transmisore izan gara; komunikaziño sistema guztiak funtzionau dabe (baiña ez beti, barrukuak itinerante zebizen-eta). Mediko barrixak (Irene eta Itziar) kanpeoien modura itxain dabe egun osuan, eta “pazientia” agertzen ez zala ikusitta, ariketa inprobisatu bat egin da eurendako; Hektor barrura juan da zaurittuana egittera, eta Unai etorri jata laguntzera; baterixen arazuakin aprobak egin dittu, eta ondorixuak etara dittu. Azkenian billaketa taldiak ezin izan dittuez Antxonio eta Urtzi lokalizau (gero jakin dogu zona 2 ekialdian zeguazela) eta, instrukziñuei jarraittuta, 22:00etan urtetzen hasi dira. Halan be, paradoxikoki. jentia oso oso pozik geratu da, Iñaki Latasa barne (“llevaba 30 años queriendo hacer ésto”); akatsetatik asko ikasi dogu, eta mota honetako simulakruak gehixago lantzeko gogua unanimia zan. Kanpora bidian, galdutakuak, billaketa taldiak eta medikuak alkar topau dabe eta danak batera urten dira; azkenak 22:41etan pasau dira PB-etik. Dana desmontau, balizak kendu, eta PC-ra afaltzera.


MOVIDAS DIVERSAS
Anbientia ona izan da, eta danetik berba egitteko aukeria izan dot, jente diferentiakin.

(...)

2019/05/01

En las más altas Cumbres de la Mediocridad190501 : Simone, Iñaki, Oskar F, Gotzon, Antua, Oier.

Gaurko egunak ez dau arrasto sakonik lagako Karstaren Zientzietan, nere ekarpenari dagokixonez behintzat; hiru aste naroiazen zulo baten sartu barik, eta gogo itzala! Baiña batzuetan Gizateriaren Ondare dirazen gauzak topatzen badoguz be, gehixenetan ez.

Goizian, Ipazterko Elizaldian ustezko zulo bat ikustera juan gara, Iñakin informatzaille baten pistiari jarraittuta; dolina txiki bat da, baiña zihero beteta; eta ustez zulua egon bihar zan lekua (kontaktua, leku ona) ardi ulez beteta, baiña hamar minutu baiño gitxiago arakatu bihar izan dogu, harek jarraipenik ez dakala ikusteko.

Ostian, rabak, azeittunak eta edarixak Herriko Tabernan; eta ni etxera, eta bestiak (...) inguruan prospektatzera juan diraz, batez be barruko errekian urteera puntu posibliak ikustera.