2016/06/22

Atxurran, arkeo-geo160622: Unai, Oier.

Atxurran (Berriatua). AMET-eko Martinekin batera, bertan Joseba eta Diego arkeologuen taldiakin batu gara. Helburua batez be Martinek kobazuluan egitturian idea orokorra egittia izan da, geroko azterketa geologiko sakona prestatzeko. Gure aldetik, bertako eginbiharren nundik-norako posibliei bueltak emon detsaguz: topo, geo, bio, arkeo, briko... Badakagu urtetxo batzutarako, bai.

Lehelengo, beheko sarreran egitten dabizen zundaketak azaldu deskuez. Saguzarren hesittik kanpora, hiru. Ulertu dotenangaittik, kanporengo bixak antzuak izan dira, baiña antxiñan beheko sarrera hau tapauta egon zala jakitzeko balixo izan dabe; hirugarrenian, barriz, (sarrerako-sigi-sagia ziharkatzen daben arko naturalan azpixan) kanpaleku esporadiko baten aztarnak topau dittuez (silexezko tresnak, okria, sutegi txiki bat), hau da, goittik jaitsittako gizaki “komando” txiki bat, beheko galeria illunetan egun batzu pasatu zittuana... zertarako? Faszinantia.

Hortik, goiko pisora egin dogu “yonkixen pasabidetik”. Arkeologuak abisau deskue saguzarrak goixan zebizela, eta hortxe ikusi doguz lehelenguak, hegan (goizeko 9:30ak ingurua zan). Goiko sarrerara allegau garanian, hango dibertikuluan dozena batzuk ikusi doguz; batzuk burdinsaretik sartu-urtenian bebai. Goiko aztarnategixa azaldu deskue, Martinek bere ondorixo probisionalak etaratzen zittuan bittartian. Itxuraz, pasabidiak estutzen dittuezen espeleotemen eta gizakixan okupaziñuan datak erkatzetik informaziño oso interesgarrixa etorri leike. Adibidez: goiko indusketen atzeko gelara pasatzeko leihatillan; edo pintturen galerixetatik azken tramora pasatzeko pasabide altua...


 
Gero, laminadorietatik galerixa nagusira segidu dogu; ibilbidian zihar kokuak harrapau dittudaz, eta goiko alderaegindako eskaladak identifikau ezinda ibilli gara: hórrek be topografian jaso barik dagoz, eta halan gatxa egitten da bereiztia zer dagon begiratuta eta zer ez; eta somatzen dan haize korriente klaruakin... sistematikoki begiratu eta topo egin biharra dago, jasota dakagun planta sinplia osatuta (planta multipliak, alzaduak, kortiak, toki batzutan 3D erara...).

Behiñ pintturen lekuan (ni neu estraiñekotz), harrigarrixa da Bikainen zaldixa ze ondo ikusten dan; bandalo ondarrutarren graffitixan ondo-onduan dago gaiñera. Gaiñontzeko irudixak ikustia benetan gatxa da “profanuondako”: Iñakin bisontien gelakuak, eta zer esanik ez Antxietakuak ikusi zittuezenak, beheko pintada modernuen artian. Imajinatzen dot sektore honetan andamixo instalaziñuak banan-banan egin biharko doguzela, eta zati bat estudixau ahala hurrengora mobidu, bestela tonelada bateko montajia geratuko jaku.

Erdiko pasabidetik jaitsi, eta beheko sarrerako indusketaraiñok itzuli gara; nik neuk orduan ospa egin dot, biharrera bueltatzeko prisaka, baiña Unai han geratu da; ez dakitt ezer gehixago egin daben.

Bio aldetik: linyphiidae, Lithobius, Quaestus. Saguzar gehixenak goiko sarrerako indusketa lekuan zeguazen, esna, eta barruko galerixetan zihar banakako batzu be ikusi doguz.

2016/06/19

Urregarai-Bedartzandiko tripetan160619: Iñaki Bombero, Gotzon, Antua, Oier.Alperdo gaiñeko basora, gela barrixan gaiñe inguruko lezian sartzeko aukerak miatzera. Lehelengo orduan Urtzik lagundu gaittu, eta bera juan danian harrixak kentzen jardun dogu... emaitza onakin: ordu erdiko biharran ostian, galeria laterala topau dogu, eta bertan behera juanda, ranpa libre bat gela ikusgarri baten amaitzen dana (6 zabal x 12 luze), espeleotemaz beteta. Sarreran hartzan erpekada batzu ikusi doguz, eta barrenengo partian hartz-habixia. Topo, argazkixak, koko batzu (Ischyropsalis, Lithobius, Neobisium, Oxychillus) jaso eta kanpora jo dogu; izan be, guztiz fosilla da, lurra bebai gours eta kaltzitaz estalitta, eta ez dirudi hamendik Alperdorutz egitteko aukeria dagonik. Sarreria atzera blokez estali dogu, lehengo moduan lagatzeko.

Gero, Barbaixolako bidegurutzetik 30 bat metro behera bide baztarreko lezara juan gara. Desobstrukziño txiki baten ostian errez pasatzeko moduan geratu da. Meandro txiki bat, 8 bat metro beherutz eta lokatzez guztiz blokeautako salatxo baten amaitzen dana. Bistan da, gaiñera, ur asko tragatzen ez dabela: uran markak zapaixa be hartzen dau. Bio lagin batzu: Meta, Elona, Linyphiidae.

Gero, beste 30 m beherago juanda, Sabin lezia ikuskatu dogu, bertako desobstrukziño posibliakin fantaseatzeko. Basuan gora eta behera be ibilli gara, eta Iñakik eta Antuanek beste zuloren bat topau ei dabe. Ni juan naizenian, Lekittora zetozen, Armintxen ahaztutako distoxa eta Larrotegiko hobi batzu ikuskatzera.

2016/06/18

Zatika 0.0
160618: Oier.

Zatika (Ispaster), Gana inguruko hatxerixia miatzera.

160521-ian begiratutako eremuan (jotako eukalipto basua) barrenetik hasitta, NE norabidian lineak egitten hasi naiz, hau da, nibeleko kurben sentiduan Otoioko pistarutz. Karaitz askoko lekua da, bittarte askokin, eta eskarpe haundixekin (10-15 metrotako pare bat horma garbi bai). Behetik gora, 3-4 juan-etorri egin dittudaz beheko piñu-basuan luzeran; NE-ragorutz txaria asko trinkotzen zan (udia da, ez da hor ibiltzeko sasoi onena) eta neri adoria amaittu jata. Tarte horretan ez dot katalogatzeko moduko ezertxo be ikusi, ezta XX miserable bat be. Auzokuak argi esan zesten, halan be, hatxeri horretan zulo bat zeguala: ez dot topau, ala ikusi dittudazen miniarrakala-haizerik-bakuei buruz zebizen? (zelan beti esaten detsegun zulo txikixak be interesatzen jakuzela...). Ez dakitt.

Nik begiratu doten eremu horretan gora bideraiñoko tartia (NW) begiratzeko pendiente geratu da; terrenua aldatu egitten da hor, hatxa ez dago hain bistan eta lur eta landara gehixago dago.

2016/06/05

Alperdo blues

Idoia, Oier, Gotzon, Antuan y Xabi

"Vamos a Alperdo, una cueva a la que tu ya puedes venir",  me dijo Antuan el jueves. ¿Alperdo? No lo había oído en mi vida. A medida que se acercaba el día, oía mensajes que me animaban: "Es una cueva atletica, cuerdas pero suave, etc"... notaba en las voces de los mensajeros un transfondo de: "Te vas a cagar", sobre todo cuando Antuan, a la pregunta de a ver si llevo la cámara, me contestó: "No hace falta, no vamos a sacar fotos, vamos a hacer espeleo". Yo sé perfectamente cuando rajarme y éste no era el momento, lo que menos me gustó fue cuando me dijeron que tenía un sifón en la entrada y con mucha lluvia se taponaba.
Cuando llegamos a su boca, nos dio la bienvenida con un vendaval, impresionaba... pero pronto las impresiones y los pensamientos desaparecieron para centrarme en donde pongo el pie y como llevo la saca, atarla, en la mano, colgando...para cuando le cogía el callo, había que cambiarla de posición.
La gente me pregunta si en la cueva tengo miedo, la verdad es que lo que no tengo, es tiempo para tenerlo, entre que todos van a toda hostia, la saca que se atasca, que si los cabos, sube, agacha, estrechez, otra cuerda... y uno que no tiene soltura... para cuando te das cuenta, lo que no tienes es aire.
Mi misión era administrar las fuerzas y lo estaba haciendo bastante mal. Oier tenía que darse la vuelta y en medio del ahogo me apetecía hacer lo mismo, pero Gotzon me animaba para seguir: "después de ésto la cueva se hace más grande...". Al final decidí seguir y acerté. Despúes de coger aire y con Idoia de instructora seguí adelante, pero la cueva ancha y grande se volvía a estrechar y de que manera, lo bueno de las grietas era que era dificil caerte porque era facil buscar apoyo entra tanto saliente, y lo peor que tanto saliente se atascaba con el pedal, la saca, la palanca del stop, los cabos... Gotzon me decía: "esto ya es de espeleólogos, no de amigos de la espeleología" me lo decía para subir la moral. Una hora más tarde llegamos al final que no es poco, comimos y me quede helado.
Era un espacio grande y con muchas incógnitas, Gotzon y Antuan estaban como si hubieran salido entonces de casa, y yo, orgulloso de haber llegado allí. Entonces tuve tiempo para pensar, y me vino un poco de bajón, pensando que había que volver a pasar por todo aquello otra vez, no sabía si tendría fuerzas.
Mientras Gotzon y Antuan iniciaban las escaladas, Idoia y yo descansamos, momento de paz y tranquilidad... y de coger aire. Al de un rato, las voces y luces de Gotzon y Antuan se sentían cada vez más cerca, se les notaba inquietos, habían topografiado más de 100 metros de galería nueva y habían encontrado una sala de unos 60 metros de alto, habría que volver a Alperdo.
La idea de ver la sala apetecía, pero tenía que guardar las fuerzas para la vuelta, que empecé con la ayuda de Idoia. La primera media hora me fue bastante bien, pero al de poco, parecía que el petate empezaba a crecer y a pesar cada vez más, casi no pasaba por ninguna grieta, mis pies de bailarin empezaban a tropezar, y me equivocaba de postura en cada paso... empecé a dar tanta pena que hasta Gotzon me llevó el petate durante un tramo, en el cual me degradó incluso del título de amigo de la espeleología. Luego me lo devolvió (el petate, no el título) para salir arrastrandome con el vendaval de Alperdo pegandome en la cocorota.
Hacía calor fuera, impresionaba el verde del mundo exterior, estaba más contento que la hostia.
La espeleología hace sufrir, pero al final, hace mejor la vida, te hace apreciar lo que te rodea y vuelve en manjar cualquier sardina en lata. Así que ni os podéis imaginar, lo rica que estaba la tortilla de patatas que comimos fuera.

2016/06/04

Alperdora bueltan

160604: Xabi, Gotzon, Idoia, Antua, Oier.

Alperdora, fonduan egin biharreko eskalada batera. Neretako terra incognitan izanda, ezin dot detalle haundirik emon; gaiñera, eguardirako etxian egon bihar naizenez, “Aquí me maté yo” trepadara baiño ez naiz allegau (sarreratik 1,5 ordura), eta kanpora egin dot kokuak hartzen (Lithobius, akena, Ischyropsalis). Bestiak ez dakitt noiz urtengo diran, baiña eginbiharrekua kontuan hartuta, 8 ordutik gorako ekittaldixa espero leike; Xabik kontauko dau bere esperientzixia, hatzaparretako muskuluetan agujeta larregi ez badaka behintzat.