2009/09/27

Iñeritze honduan, eta desekipatzen

http://eibar.org/blogak/orakulua/archive/2007/02/01/images/ineritze5.jpg

09-IX-27: Idoia, Ibon, Oier.


Iñeritzen, hondoraiñoko tramua instalatzen. (-) 100 metrotako estuasuneraiñok dana bizkor eta ondo juan da. Pasau be, erreztasunez pasau dogu. Handik aurrera ostera, tramo horizontaletan kontaktu bisuala ez galtzeko astiruago juan gara, eta halan be pare bat bidar galdu. Vivac-ian jateko gauzak lagata, hondoraiñok abixau gara instalakuntza materixalakin. Lehelengo potzuan ostera, arazua: ¡sokia ez da allegatzen! Bi metro falta. Zalantzetan egon gara eze, soka bakarra zan luziagua, eta berau hurrengo potzu luziago baterako bihar genduan. Hondora ez allegatzeko resignauta, aurrera egin dogu; azkenaurreko potzuan, fitxian arabera soka bi enpalmau bihar genduzen beheia jotzeko. Halan egin, eta bajatzen garanian... ¡sokia sobra! Instalaziño fitxan beste akats bat, antza. Soken nahaste honetan ordubete inguru galdu dogu.


Pozik halan be, azken sokiakin azken potzua jaistia lortu dogu. Bertan, azken lokatz ranpa bat geratu jaku igotzeko, goixan leihatilla batekin; gaurko ekittaldixakin konforme, gora bueltatzia pentsau dogu, nahiz eta nik goiko leihatillatik pasatzeko goguekin geratu naizen (gero planuan konfirmau dogu: azken gela bat zekan atzian).

Gorutzko bidia hartuta, uste genduana gertatu da: petatiak gero eta kargauago, bidia askoz be neketsuagua eta luzia egin jaku. Goizeko hamar ta erdixetan sartu gara, eta gabeko hamabixetan urten dogu.


Eguneko irudixa: meandro estuenian, bakardadian bestien zain, bihotz taupadak (pasauko naiz, ez naiz pasauko) eta hego-xaflada batzu: flap-flap, flap-flap-flap. Begiratu, eta saguzahar haundi bat illunttasunian juan-etorrixan, galerixian zabaleria baiño haundixagua bera.


Oharra 1: guk instalautako soka guztia etara dogu, eta beste bat (vivac-etik behera jaisten dana). Hurrengo potzuko sokia kenduta geratu da, baiña ez dogu etara: petate barruan jasota geratu da (hurrengo desinstalatzera doianak ikusteko moduan).


Oharra 2: zabor pixkat be etara dogu, bestiak beste botilla guztiak (ez da geratu ezer erateko, hurrengokuak kontuan hartizue)..

2009/09/26

GOIKETXEKO KOBANZelako eskurtsiñoa gaur! Petrus, Gabire, Oiane, Almu, Iraide Gorka eta Gotzon joan gara Busturiko koba polit honetara eskurtsiñoan. Primeran pasa dugu. Pasaden asteko euriak aldatu du galeriaren itxura, goursak urez bete dira eta galeriako zenbait tramo ere. Buelta eman izan behar dogu pasamanoaren heldu aurretik, uger egin behar zen aurrera jarraitzeko. Hurrengo baten, txalupan.

2009/09/20

Iñeritze ekipatzen

http://3.bp.blogspot.com/_k_JJnNSXPJo/R5-MSzz-IAI/AAAAAAAAAPA/o19pqyYkQcw/s400/TRIPTICO+INERITZE+.jpg


09-IX-19: Petrus, Ibon, Bikain, Urtza, Gotzon, Oier.


Iñeritzeko lezan, datorren hilleko simulakrorako entrenatzen. 270 bat metro instalauta geratu dira. Danok ondo ibilli gara frakzionamentuak pasatzen; lan gehixago emon desku -100 metrotako estuasunak. Arpegi txarrez ikusi dogu hondakin pillua: poltsak, barrita energetikuen plastikuak... baiña gehixen-gehixena karburo hondakiñak, diferentzixiakin. Gotzonek esan deskuanez, aste honetan bete dira 30 urte leza honetara lehelengotz bajatu zanetik, eskala bat eta espartzuzko sokekin. Bera eta Petrusek 15.00etarako urten dabe, eta bestiok 20.00etarako kanpora allegau garanian sorpresia emon deskue: Gerardokin batera, ¡gure zain egon dira txokolate beruakin!


Datorren astian instalatzen amaittuko dogu eta -350 metrotara allegau, hondua jotzeko. Gero dana desinstalauko dogu.


Beste lekuetako espeleologuei: leza ikusgarri hau bisittatzia nahi badozue, datorren zapatua egun ona izango da. Interesa badakazue, bialdu mezu bat txikillana@gmail.com helbidera eguena baiño lehenago. Jente nahikua egon ezkero, lezia pizkat garbitzeko aprobetxau geinke.

2009/09/12

Apraizeko guirnaldak, eta OHARRA09-IX-12: Idoia, Gotzon, Oier.

Apraizen, aurreragokuan pendiente geratutako lehelengo biharra amaitzera. Errez zabaldu dogu leihatillia, eta gero sorpresa atsegiña: galerixa fosilla, bide nagusixan goiko partiakin korresponditzen dana, zabala, altua eta ikusgarrixa. Punta bixak koladekin blokeauta badakaz be, konkreziñuak altxor ederra ezkutatzen dabe: fosillez betetako horma garbixetan, estalaktita exzentriko luze eta fin-fiñezko guirnalda anaranjauak. Sokia instalauta geratu bada be, hurrengo argazkixak etaratzera juaten garanian erretirau egingo dogu, eta seguraski hara ez da barriro iñor bueltauko.

Urtetzeruzkuan, sarrerako gelatik errekara jaitsi gara, begiratu barik zeguan afluente txiki bat neurtzeko. Sifoi baten amaittu da.

OHAR GARRANTZITSUA espeleosocorro ikastarua egindakuei (Bikain, Urtza, Ibon, Izaskun eta Oier). Urrixan EEE-ko simulakrua egingo da. Simulakro horretan parte hartzeko, Gotzonek diño derrigorrezkua dogula leza haundi bertikaletan progresiñua eta instalaziñua praktikatzia. Horretarako, hitzordu hauek ipiñi doguz:


  • Irailla 16, eguastena. Materixal kurtsillua. 21.30 Santa Luzian. Ekarri jateko zeozer.


  • Irailla 19, zapatua. Iñeritzeko lezia instalatu eta jaitsi (-350).

  • Irailla 26, zapatua. Desinstalatu eta materixala berklasifikatu, Iñeritzen.

  • Urrixan 17-18 (konfirmatzeka). EEE-ko simulakrua, Pago Mariko lezan (Aralar).

  • Bikain, Urtza, Ibon, Izaskun, Oier: komenigarrixa da lauretara juatia, simulakrua ondo aprobetxatzeko. Mesedez konfirmatu zeintzuk egunetan etorriko zarien.