2018/04/26

Antzoriz V eta VI180424: Oier.

Antzorizera (Lekeitio). ADES-en jardunaldi tipikua izan dala esan leike: A eta B kueben billa juan, eta harek barik, C eta D barrixak topau.

Eguardixan pare bat orduko juan-etorrixa egitteko asmua nekan, geoteknikuen katalogoko 1 eta 2 erreferentziak behingoz lokalizatzeko (Santa Catalina III y II izendatutakuak). Ziurtzat nekan euretako bat paret artifizialez itxittako zulua izan bihar zala; geoteknikuen mapa topografikuak be leku hori markatzen dau... baiña bertara juan, eta han ez dagoz zulo bi, hormaz itxittako bakarra baiño. Haren onduan ezebez, bistan behintzat. Arraixua! Paretak zulo bixak estali ete dittu? Sedimentuak eta txariak beste sarreria tapau ete dau? Ez dakitt.

Zeozer egittiarren, lurmuturran zihar pixkat begiratzia pentsau dot. Lehelengo, (...), kueba txiki bat topau dot:
  • Koordenadak (...)
  • Sarrerako argazkixa hartuta.
  • Krokisa eginda.
Zulo karstikua da, nahiz eta gatxa izan inguruak ikustia (sasi trinko eta altuan erdixan dago). Sarreriak leihatilla formia daka, 0,5 m zabal eta 0,7 altu; 3 metro inguru barneratzen da, 285º norabidian (sarreria, beraz, SE aldera begira dago), eta amaieran arrakala estu batek jarraitzen dau. Haize korrienterik ez. Zorua guztiz horizontala da, lur soltez estalitta, itsas txorixen habixen arrastuekin, hegazti itxurako hazur barri batzukin; hormak garbi, ixa espeleotema barik; arkeo aztarnarik ez, begibistan behintzat. Zalantzia euki dot, katalogau edo XX moduan laga; baiña, kontuan hartuta presuntziño arkeologikoko zonan gabizela, eta geoteknikoko “galdutako” zuluak be ez dirazela asko be haundixaguak, ba baietz erabagi dot. Beraz, hau Antzoriz V izango da (IS-114? Unaiek konfirmatzeko)

Aurrera segidu dot, goiko (...); ez dot malabarismo askorik egin nahi izan, bakarrik egonda. Goiko (...) sigi-saga batzuk egin dittudaz (baiña esandakua: sasixa hain da trinkua eze, zulo baten ondo-ondotik pasau zeinkiala enterau barik), (...) handik 7 bat metro beherago, katazulo gorakari xelebre bat topau dot, zalantza barik katalogatzekua.
  • Koordenadak (...)
  • Sarrerako argazkixa hartuta.
  • Krokisa eginda.
Sarreria 230º norabidian, baiña segiduan ixa 90º eskumara egitten dau, goraka. Zilindro ixa perfektua da, 0,8 mtako diametroduna, eta lehelengo 1,5 metruetatik aurrera sedimentoz gero eta betiago, harik eta 3 bat metrora eskarpe bat egin arte, laminadore tipoko estuasuna eginda; hortik, burua sartuta, gela biribil, zabal eta zapal bat dago (3 mtako diametroa, 1,5 altu). Ezkerrera jarraitzen dau, baiña angulo bisualetik kanpo geratzen da. Ez dirudi haundixa (haize korrienterik ez, oihartzunik ez) baiña sartzia eta begiratzia mereziko dau, igual Nikok lagunduta. Gela biribil honen zorua lur zapalezkua da, eta ez dot aztarna berezirik ikusi, ezta hormetan be. Hau Antzoriz VI izendatuko dogu (IS-115? Unaiek konfirmatzeko).

2018/04/14

Knockin’ on Cristobal’s door180414: Martin U, Gotzon, Antua, Urtzi, Xabi, Oier.

Mentxakabasoko lezia (IS-82). Pixkanaka, bagoiaz behera, eta aurreko astietan egindako biharrari esker, neu sartzeko moduko leza bat bihurtzen dihardu, agoniko xamarra hori bai. Maillu eta zintzelez, benetako eskultura huts oteizatarra geratu jaku; lan delikatua. Ni juan naizenerako (goiza bakarrik nekan libre), 10 metroko sakoneran genguazen; lagunak han geratu dira, eta ikusiko dogu arratsalderako zenbat aurreratu diran.

Puntu horretan, botatako harrixak argi eta garbi 40-50 bat metro jausten dira. Gauzak ondo juatera, laster izango gara Kristobalen Potzuan sabaixan (Xabin stalkerrei eskindutakua).

Gaiñera, beste motibaziño bat be badakagu aurrera segitzeko: jakin dogu Juan Ramon Mentxaka, gure informatzaille faboritua, osasunez kaskar dabillela eta ezin dala mendira lehen bezain sarri igo. Gure biharrak ilusiñua egitten ei detsa, eta beraz esploraziñua muturrera eruateko gogua dakagu, “bere lezian” argazki eta topografia politt batzuk emon ahal izateko. Esker onez gaiñera!