2010/11/27

AGIRI KatillotxuGaur ere azkeneko 25 garren AGIRI taldearen urteurrena ospatu dugu Katillotxuko Trikuharriak ikusten, ahin eta denbora txarra izan, ez gara ikaratu.
Eskerrik asko AGIRI taldeari gonbidatu gaituztegulako.


2010/11/21

EEL Simulakro Orokorra Galdamesen


Argazkiak.org | Goraka bidian © cc-by-sa: ades

10-XI-20 eta 21: Idoia, Bikain, Silvi, Oier.

EEL Simulakro Orokorra Artekonako lezan (Galdames). Koordinatzailliak esan dabenez, igaz baiño hobeto ibilli diraz taldiak efizientzia kontuetan. Neure partetik 5garren taldian ibilli naiz: 16.00ak aldera Puesto de Bocan egon naiz Ruben Satorrakin batera Txemonei errelebua emoten (haxe zoramena, walkie bi eta genefonua danak jotzen eta 4garren taldian kontrola eruaten ... baiña oso bihar interesantia irudittu jata); 18.00ak allegau dira 5garren taldekuak, eta Idoia eta GEMAko mutil batek errelebua guri emotiakin batera lezan sartu gara; gure zonan bi kontrapeso katiatu, porteo bat eta hiru tirolina katiatu genkazen (oso interesantia bebai, nahiz eta logure arazuekin ibilli naizen); hango biharra egin, eta dana desinstalatzen kanpora urten dogu; David taldeburua eta ni neu izan gara azkenak urtetzen, zaparrara demasakin, 4.00ak inguruan, 5 petatekin kargauta.

Eta informaziño gehixago Euskal Espeleologoen Elkarguan webgunian

Covalanas (Kantabria) irteera


25. Urteurrena ospatzeko AGIRI taldeak konbidatu gaituzte ta hogeitahamar oertsona elkartu giñen irteera honetan; oso didaktikoa zen. Eskerrak eman nahi diogu AGIRI taldeari parte hartzeagatik experientzi honetan

2010/11/16

Custodia eta toponimia

10-XI-16: Gorka, Niko, Oier.

Gernikako Udetxean egon gara, Apraizeko kustodixian asuntua aurkezten. Eusko Jaurlaritzako arduraduna, “kustodiadore” batzu (Basoa Fundazioa, SCN Aranzadi eta UEV-EEE) eta “kustodiado” bakarra (Gorka) egon gara berbetan. Proiektu guztiak zehazten daben txosten pare bat hartu dittudaz, artxiborako. Pintxuak goxuak.

Ohar toponimikua: Gorkakin berbetan gauza batzu argittu doguz. Apraiz auzuan izena da, eta etxiak Apraiz Goikua (euren etxia) , Apraiz Erdikua (sarrera klasikua) eta Apraiz Behekua diraz. Beraz, nik klaro ikusten dot sistema osuan izen ofiziala, momentuz eta beste sarrerarik topatzen ez dogun artian, Apraiz “a secas” izan bihar dala, “Goikoetxe” eta “Apraiz Erdikua”, sarreretarako bakarrik erabillitta. Beste iritzirik badakazue, mezu honen erantzunetan ipiñi faborez.

2010/11/14

Hiru sifoi

Antua, Ritxar, Leire ta Iñaki

-Apraizeko sifoia ikustera jun ginian lehenengo, aurreko egunetako eurijek zelan eragin daben ikusteko. Ura zikin urteten zala ikusten zan, baina urak ez eban eruten indar berezirik.
-horren ostian Laidara jun ginian, gotzonek esandako zulo bat begiratzera. Argi ikusten da antzinako sarrera izango zena, horma batekin tapata dagona. kondukto naturalerako gaur egungo sarreria tunel artifizial bat da. sifoi bat euan, ur ugari ataraten zan kaptadore bategaz.
-Azkenik lemoako San Inazio kobara jun ginian, 20 metrotara dagon sifoia begiztatzera. Naiku usain eskasa eukala urak esan bir da, albuan dagozen oilategixen eta seguraski, fosa septiko baten erruz.

2010/11/13

Iñeritze


10-XI-13: Idoia, Gotzon, Bikain, Silvi, Oier.

Iñeritzera goiaz, 130 metroko sakonerara rodaje pizkat egittera. Neri ondo etorri jata, batetik entrenamentu modura (¡zelan galtzen dan formia gero, hillabetian!) eta bestetik argazki kamaria manejatzen ikasteko (obturadora, diafragmia eta flashan mekanikia hartu dot; oin kamaria ez zikintzen ikastia falta). Gaiñera garbitzen be ibilli gara, eta 8 bat kg karburo jaso dogu. Beraz eguna ez da alperrik izan, ez.


2010/11/09

ADES-eko Toponimia Batzorde txit gorenari

http://i1.ytimg.com/vi/8dZfYvEjsoM/0.jpg
Kontuan hartuta:

1. Okamika Behekuak emondako ahozko testigantzia.

2. Gizaburuagan, Lekeittion lez, “-e” eta “-a”n amaittutako berbak “-ia” modura deklinatzen dirazela (lore>loria, koba>kobia, berde>berdia) eta ez, Aulestia edo Markiñan lez (lorie, kobie, berdie).

Proposatzen dot:

· Hainbeste ilusiñoz esploratzen gabizen koba honen izenan forma ofizialtzat LEZANDIPIA hartzia (ez Lezandipie), Gizaburuko ohitturiari jarraittuta.

· Halan be, deklinatzerako orduan, “Lezandipe-“ sustraixa dakala kontuan hartu. Eta halan: Lezandipiak, Lezandipian, Lezandipetik, Lezandipera, Lezandipeko... (baiña ez Lezandipiatik, Lezandipiara, Lezandipiako).

· Honek ez dau kentzen gero gure artian bakotxak nahi daben modura erabiltzia izenori. Gauza ofizialetarako nabil bakarrik (katalogua...).

Oier (atxekixak edo desadostasunak, erantzun modura laga mesedez (eta firmau!).

2010/11/08

LEZANDIPEK BOST METRO GEXA


Bi talde ein zin zapatun. Batetik, Jabi, Silbi, Martin eta kobero Goikoetxetik paseotxo bat emotea jun zin. Eta bestetik, Antoine, Ritxar, Gotzon eta laurok Lezandipea, desobstruiutea.

Zapato eguerdixan, ordu batak aldin aia ginan ahure, zeozer pika eta barrure. Azkanak pare bat ordutan edo aiako ginan punta. Han desobstrukzinoi pare bat ein eta aurrea, nekez, oso nekez, baine bost bat metro edo aurrea ein dau leziorrek. Hurrengo be jun biko da punta beste piskat desobstruiu eta ia zelan segiuten daben jakitteko. Bueltan, Gizaburuko hamarretako kanpaikin batea urten gendun, daneta 9 ordu pasatxo einde.
pd. Zapato bertikalan ostin, domeka horizontala!

2010/11/06

INFORME DE SALIDA PARA MEMORIAS DEL ADES
-------
Salida a Goikoetxe (6 de noviembre de 2010)
Silvi, Iñaki, Martin y Javi Moreno (Burnia) entramos a Goikoetxe, en paseo mañanero, para conocer la cueva y tomar alguna nota con vista al proyecto de Custodia del Territorio en marcha. Entramos hasta la sala antes de la trepada que da a la parte acuática.
Recogemos algo de fauna troglobia que está "invadiendo" la cavidad (a la entrada, un mil pies y otra especie) y observamos varios depósitos de guano de murciélago diseminados por numerosos puntos (contabilizamos hasta seis en la zona de paso), así como al menos cinco murciélago que no sabemos identificar.
Retirada temprana.