2016/07/28

Zubiburuan eta Lezaten, saguzarretan
160717: Niko, Tomas, Oier.

Zubiburura (Lekeitio), saguzarren kontrolan lehelengo saiua egittera atzo etorrittako materixalakin. Traiekto osua burutu dogu: sartzerako orduan, pareta eta zulo guztiei begira, isilik eta indar haundiko linternekin lagunduta; alerik be ez dogu ikusi. Urteeran, US detektoria martxan izan dogu: denpora guztian maiztasun dibisiño sisteman, eta gela haundixetan sistema heterodinuan barriduak eginda badaezpada; ezer ez dogu entzun.

Lithobius bi jaso doguz.160728: Oier.

Lezaten, saguzarren 1º laginketa (kumaldian).

21:10etan ailegatu naiz bertara, eta presaka ibili naiz lonekin sarrera estutzen, ilunabarra bazetorrelako. 21:45ak ingurua izango zen zelata postuan kokatu naizenean, eta segituan “entzun” ditut lehenengo ale solteak (R. ferrumequinum eta beste izaki bi, bata 42 khz eta bestea 26 khz). Bost-hamar minutuan ez dut ezer entzun (zelata postuan izan naizen denbora guztian diala gora eta behera mugitzen izan naiz, eten gabe) eta errezeloa izan dut agian sasoi honetan Lezaten ez zela saguzarrik izango, baina... Laster etorri da gaü-ainharen festa; progresio exponentzialean, mota guztietako espezieak ateratzen hasi dira, (gehienak diferentziarekin R. euryale) eta trafiko handia ordu erdi luze batean mantendu da, 22.40ak ingururarte. Konturatu naizenez, “pertsonen sarreratik” saguzar asko bazetozen ere, gehiago ziren nire bizkarrean zebiltzanak; gero ikusi dudanez, lona tapakian leihatila bat utzi dut konturatu barik; zalantza dut hemendik etorri ote diren, edo beheragotik, errekako zulotik. Epe honetan ikusitakoak ehundaka saguzar izan dira, ezin dut asko zehaztu baina 100-150tik gora seguru; agian 200-300 ere bai. Une batzuetan saguzarrez inguratuta nengoenez, argazkiak ateratzeko ere aprobetxatu dut (ia ezinezkoa zen argazkian saguzarrik EZ ateratzea...). 22:40etatik aurrera saguzar kopurua jeisten hasi da progresiboki, guztiz desagertu gabe; neurtu ditudan azkenak M. schreibersii, R. euryale eta 33 khz eta 92-97 khz inguruan zebiltzan izakiak izan dira. Koba barruan saguzar batzu hegan ikusten nituenez, sarrerako gelan zehar buelta bat eman dut; gelaren gorengo arrakaletan 20-30 saguzar ikusi ditut, denak hegan, kanpora ateratzeko gogo handirik gabe itxuraz; US gailuarekin R. euryale eta 96 kHz-tako beste bat kaptatu ditut, baina gehienak urrunegi zeuden mikrofonoak harrapatzeko.

Hemen dago US detektagailuarekin kaptatutako frekuentzien zerrenda osoa. Esandako moduan, denbora ia osoan diala alderik alde zeharkatzen erabili dut, eta “kantu” bat aurkitzen nuen bakoitzean gurutzetxo bat markatu dut:
·         Miniopterus schreibersii (50-55 kHz) ++++++
·         Rhinolophus ferrumequinum (76-85 kHz) +++++
·         Rhinolophus euryale (100-103 kHz) +++++++++++++++++
·         Rhinolophus hipposideros (107-116 khz) ++++
·         42 kHz +++
·         26-33 kHz +++++
·         92-97 kHz +++

23:05 inguruan amaitu dut laginketa, aparatuak itzali eta bartulo guztiak jasotzen hasteko.

2016/07/21

Alperdon, saguzarrak monitorizatzen
160721: Oier.

Alperdo (Aulestia), lehenengo saguzar laginketa.

21:00etan ailegatu naiz. 21:50etan detektatu dut lehenengoa. Minutu batzutan  ale gutxi batzu ibili dira, Miniopterus schreibersii eta Rhinolophus hipposideros nahastean. Gero eta gehiago ateratzen hasi dira, boladaka, eta ordu erdi inguruan 3-5 dozena inguru detektatu ditut hegan (kopuru zehatza eman ezin dudanez, gurutzeen bitartez adieraziko dut asko edo gutxi izan diren; gurutze gutxi, kopuru txikia eta gurutze asko, kopuru handia): Miniopterus schreibersii (50-55 kHz, ++), Rhinolophus ferrumequinum (76-85 kHz, +),  Rhinolophus euryale (100-103 kHz, +++++++++), Rhinolophus hipposideros (107-116 khz, +++++). Hauek argi bereizten nituen. Hoietaz gain, beste frekuentzia batzutan “kantatzen” zutenak ere detektatu ditut, baina ez dakit zeri dagozkien: 97 kHZ inguruan zebilen “txirulirua” (++); 25-36 kHz arteko “txirulirua” (+++); eta 35-40 kHz artean zebilen “tak-tak-tak-tak” bat. Azken hamar minutuetan ia esklusiboki Rhinolophus euryale ibili da, gero eta gutxiago, baina etenik gabe;  nire inpresioa izan da bertan ehizean zebiltzala, eta 22:30etan amaitu dut laginketa.

2016/07/09

Zeletako Zulua

160709: Gotzon, Santi, Antua, Oier.Zeletako Zuluan (Lekeitio). Plan zehatzik barik, speleo mundua konpontzen jardun dogu Junira tabernan, ixa bi orduz; gero, Lekittora egin dogu Kabaua ingurua miatzeko asmotan, baiña aparkau eziña dala eta, faroleko bidian amaittu dogu, Ekhi Eder etxe pareko kabauan. Lekuak toponimo zihetza daka: Zeletako Zulua (mapa batzutan Lezetako Zulua agertzen bada be, erroria dirudi).

Kabezeria pretillian bertan ipiñitta, sasitzan behera juan naiz, 10 bat metro beheragoko horman frakzionamendua ipiñitta; Antropozenoko hondakin geruza haundixa dago, eta beherakako garbiketia egin bihar izan dogu, seguridadiangaittik (lekuan edertasunak garbiketa serixua merezi dau); mailla honetan, ezkerreko kornisa baten ostian sartuunia identifikau dogu, begiratzeko pendiente; hortik behera tirada zuzena egin dogu (gero Antuak frakzionau dabena, sokian igurtziune arriskutsua zegualako. Beherutzko bidian, ubegi 2, aktibuak (beheko goroldixo markiak diñoskuanez); bat inpenetrablia, bestia hobeto begiratu biharrekua. Oinarrira allegauta, eskumara beste surjentzia bat, uretatik metro pare batera; eta axpe illunak, hobeto begiratzeko. Ezkerrera, axpe haundixa espeleotemaz beteta; Santi bertara allegau danian, itxuraz jarraipenik ez zekala esan dau. Puntu honetan 14:00ak jo deste, etxera juateko ordua; beste hirurak han geratu dira eta pentsau dot zerrendatutako inkognitetako batzu argittuko zittuezela, baitta igual zeozer barrixa topau be. 

       


2016/07/03

Autosocorro eta bat-bateko tekniken ikastarua Ispasterren.
160702: autosocorro eta bat-bateko tekniken ikastarua Ispasterren.

EEE-k antolatutako ekintza hau ezinbestekua da aktibuan gagozen espeleologuondako, beraz talde ixa osua egon gara bertan; progresiño bertikalian autonomo garanak, soketatik txintxilizk; eta hasibarrixak, begira.

Iñaki Latasak gidatutako monitore taldiak programa zabala ekarri dabe, nik aurretik ezagutzen nittuan teknikekin, eta barri batzukin bebai. Dana azalduta, gero bakotxak bere ahalmenen eta premiñen arabera praktikatzia etorri da. Háretako batzu bideuan jasotzen ibilli naiz, era ahal danik eta didaktikuenian ikusteko moduan ipiñitta hobeto gogoratzeko; ikusiko dogu ze urtetzen dan (azken praktikau dotena jaso barik geratu da: zaurittutakua jasotzia kontrapisua eginda, stopa/poleia erabillitta; kamilliakin egitten dogunan modura, baiña reguladore barik).

Bideuan fotograma batzu hamen.