2009/12/30

GANDARATIK BIDAIATZEN

Sandrine; Patrick; Chantalle eta Ludovicek deituta eta gidaiatuta goaz, Diego ta Jorde lagunekin, gabiltza 11 ordu ta erdi gutxi gora behera, hainbetse bideetatik uzten digu disfrutatzen oiezlako kantabriako sistema haitzuloa: "Gandara". "El Delator"; "Gran Galería"; "Galería de los Anestesistas"; "Río Viscoso"; "Galería de las Anémonas"...izenak hemendik aurrera beti esango digu amaigabe lurpeko suposatzen duena 100km. exploratuta gure adizkide frantsesekin haitzulo honetan batez ere, egingo dogu imaginatzen bidaiatu nolako emozioa euki behar zuten joan zirenean agertzen eta exploratzen paisaje eder hau.


Baliatzen dugu eskalada bi egiteko -1oo m. luzatzen da- eta hainbat material eta bazkari uzteko hurrengo irteerako.

Eskerrik asko opari eder honegatik.


VIAJANDO POR "LA GÁNDARA"

Invitados y guiados por los compañeros Sandrine, Patrick, Ludovice y Chantalle y en compañía de los amigos Diego y Jorde, recorremos durante más de 11 horas y media una de las múltiples rutas que permite disfrutar el extraordinario sistema cavernario cántabro de la Gándara. “El Delator”; “Gran Galería”; “Galería de los Anestesistas”; “Río Viscoso”; “Galería de las Anémonas”…nombres que a partir de esta visita van a sugerirnos siempre el infinito subterráneo que suponen los más de 100 km. explorados por los compañeros franceses en esta evocadora caverna y, sobre todo, nos va a permitir imaginar la emoción que tuvieron que experimentar al ir descubriendo y explorando este enorme paisaje subterráneo. Por otra parte, aprovechamos la salida para realizar un par de escaladas –que han aumentado la espeleometría en 100 metros- y avituallar el punto de vivac que será ocupado en una próxima incursión. Gracias por el “regalo” de esta visita.


VOYAGE DANS LA GANDARA

Invités et guidés par les collègues Sandrine, Patrick, Ludovic et Chantelle et aussi avec Diego et Javier Jorde, nous parcourons pendante 11.30 h une des multiples routes qu´i permet jouir l´extraordinaire Système de Grottes de La Gandara: Le Delator; La Grand Galerie; Galerie des Anesthésistes; Rio Viscoso; Galerie des Anémones. Noms qu´á partir de cette visite ils vont toujours nous suggérer l´infini souterraine qui suppose plus de 100 km explores par les collègues français en cette merveilleuse grotte; et surtout il va nous permettre imaginer l´émotion qu´ils ont dû avoir en découvrant cet énorme paysage souterrain. Par ailleurs, nous profitons de la sortie pour réaliser un paire d´escalades qu´ils ont augmenté l´spéleometrie en 100 m ; et approvisionner le point de bivouac qu´il sera occupé dans la suivant occasion. Merci par le « cadeau » de cette visite.

2009/12/27

Prospektatzen26an. prospektatzen dugu Aterreta mendi ondotik aurketzera koan leizeen bat, Abitagaz zer ikusi duena. Euria ta janariak beste egunetakoak, ez zaigu aurkitzen usten ezer ere ez. Irukobaleko sarrera topatu dugu gutxienez. Berriro etorriko gara exploratzera.
27an. euria barik prospektatzen dugu berriro Atxarren aldetik, baina emaitza berdinegaz. Zulo berriak, zero aurkitutakoak. Intentatuko dugu berriro.

09-XII-26: Gotzon, Oier.


Prospektatzen Aterreta inguruan. Basuan zihar “largo” batzuk eginda, ez dogu ezer topau, baiña asko dago begiratzeko ondiok.


Gero, Basobarri erakutsi desta Gotzonek (pendiente topo eta argazkixak egitteko) eta azkenik Irukobal desobstruitzera juan gara, sorpresa atsegiñakin: adar eta hondakiñen azpixan bittartia dago, errez pasatzeko morokua. Ni jaitsi naiz, eta pare bat bide geratu dira begiratzeko (soka bategaz hobeto), eta haize korriente ahul bat.


2009/12/24

ESPELEOLOGIA

Gaur tokatu da espeleologiako beste egitekoren bat, beste gauza garrantzitsu bat seguritatearentzat

2009/12/19

ITURRITZEKO LEZIA
18 urte geroago goaz Aulestiko leizera. 18 urtean ez zaizkigun ahaztu istripu serioa gertatu zena egun hartan abenduko 1991. Aprobetxatzen dugu instalazioa egiteko "parabolts" inoxidablearekin eta lehenengo argazkiak atera digu honen 200 m. bertikalak.

09-XII-19: Idoia, Gotzon, Oier.


Iturtzeko lezara, hondoraiñok allegatzeko asmoz. Egin egin dogu, potzurik luzenetan argazki pare bat eginda be.

Errespetuz pasau gara istripuan lekuetatik: harrixa desprendidu zaneko pareta; Kepi eta Gerardok kolpia hartu zebeneko erlaitza (eta gero 8 ordutan euren babeslekua izan zana, laguntzia allegau arte); Gotzon konortia galduta geratu zaneko frakzionamentua... Isi-isilik giñoiazen arren, bildurra aidian susmatzen zan, baitta hormetan apoyatzeko modu bereziki delikauan. Eta halan be, harrixak jausi. 50 eta ¿80? metrotako potzuetan –batez be azken honetan- harrizko ezpata zorrotzak pasau dira gure begixen aurretik, poliki-poliki illuntasunetik agertzen, meheiak, hauskorrak eta mortalki ederrak.


Arrasto “arkeologiko” ugari be ikusi doguz pasa dan sartukeran eta oinguan, baitta pizkat garbitzeko aprobetxau be. Lazo bi; gubilla, spit eta guzti; orratz hipodermiko baten zorrua; erabillittako gasia; guante bi (neuk hirugarrena laga dot, involuntarioki); manta termiko baten hondakiñak; telazko poltsa bat; “filipinos” paketia, plastikozko platerak eta kutxarillia; artifizieruen kabliak... 1991ko istripu eta erreskatian laburpen ona emoten dabenak.


Esploraziñua ez da agortu Iturtzen: Gotzonek esanda, potzu barrenian dagon leihatilla paralelua begiratuta dago, baiña goragoko leihatilla eta meandruak ez (istripuan erlaitzan parian, eta bestiak). Paraboltak eta plakak ipiñitta geratu dira (bat izan ezik: zulua egin dogu bakarrik), hurrengo baten rebisatzeko.2009/12/15

TRAKAMAÑEKO IRTEERA


Trakamañera joatea beti izaten da oso gogorra. Eskalada egin beharrekoa kobako zakonean istorioa konplikatu egiten da. Gaurko egunean, eskalada artifiziala egin dugu 20mtakoa usteldutako orma batean. Tema oso serio da. Azkenean lortzen dugu eta ikusten da itxaron beharko dogula zeozer ospatzeko. Lehio heldutakoa zulo bat irekitzen da, estalagmitak batzuk dira. Gutxienez, gaurko irteera gogoratzekoa izango da "vuelo" bategaitik egin dana eskalatzerokoan. Anklaje bat irten da lekutik eta "factor 2" eko hegaz izan da. Holako gauzak Trakamañeko koban gertatuta ikaratzeko modukoa da.


2009/12/10

IÑERITZEN


Berriro Josu Granja maisuarekin argazkiko klaseak hartzen. Egun honetan Iñeritzeko irteerako gelaien txanda da. Argazki batzuk gaur egindakoak ADESek Urdaibaiko Kobako Katalogo barriaren portada ahal izango da.

2009/12/06

Iturritzeko lezan

09-XII-6: Idoia, Gotzon, Bikain, Oier.


Iturtzeko lezara, sokorro fitxako errepasua egittera.


Lezara ondo allegau gara. Sarrerako instalaziño pizkat prekarixua geratu da, arte arbola batetik desbiadore batekin... hortik aurrera arazorik ez, bigarren potzua eta hirugarrenian (50 metrotakua) paraboltak ipiñi doguz baterixa barik geratu garan arte. Hurrengo egun baten bueltau biharko gara, hondua jotzeko. 50 metrotako jaitsieria politta dala eta, argazki edo bideo baten hartziaz berba egin dogu.

2009/12/03

ONDARO TA ZAZPILEIZAKO ARGAZKIAKAragazki irteera. Ondaroko kobara eta Zazpileizara Josu Granja maisurekin. Ikusi ahal didazue atera zuen argazki batzuk artista honek. Eskerrak Josu, Gurekin konpartitzen duzun zure beharrak.