2008/10/25

"Cueving" Ogoñon

08-X-25: Idoia, Gotzon, Bikain, Oier.


Kantauriko Begira. Jardunaldixetarako exkurtsiño posiblia prestatze aldera, bidia ikuskatu, instalaziñua errebisau eta ondo pasatzeko atxekixa hartu dogu. Beheko zuluan, atzeko laminador horretatik pasatzen saiatu naiz (30 metro sartzen ei dana) baiña metro bi egin aurretik, ezin izan dot estuasun horretan segidu orraittiok. Gaiñera zelako masma haundixak (atxekixa). Argazki batzu etara, “cueving” pizkat egin, eta ederto kolunpiau eta gero gora igo dogu, Ogoño bueltako ibilbidia egitteko aprobetxauta.


NOBATO BATEN ABENTURAK


Aspaldixan emoten dau espeleologixi baño turismu gexaua gazela etten, exan be zelako txarto bixi gazen. Zapato goxin trankil trankil esnatu, armosa, jantzi eta aman da atxan mimutatik atxitxan mimuta pasaten gaz. eta hori gitxi bazan on etxeko andre eta guzti juten gaz, txorixo, intxaur, gaztai eta guzti. hurrengun menbrilu eta ardau boteili erun ezkeo akabo, sartuko gaz bai osteabe sastraka artetik.
Eguenetik ibili gastazen bilurre sartzen; batek ia astin zir kakaik ein doten, bestik ia bertigoik badakaten eta holan, 100 metroko rapela zala eta ez zala. Gexei pentsa nahi ez neban arren onartu bir dot artegatasune sartu doztenela barro barrun. bañe kriston gogu neukan "kantauriko begittik" zer ikusi eta sentiduko zan jakitteko. Eta egixe esan, oso gatte da deskribiduteko.
Elantxobeko kanposanto ingurun batu ginan eta handik Ogoñoko lur muturreruntz jo genun oinez, motxilak lepun eta arduri kolkun. hasieratik sartu ginan basotxo dotore baten, bide estu batetik, bakotte beran abenturak kontaten. Aiateko gazela, halako baten, "xiiiiiiiiii" diño batek. "zer pasaten ete da ba?", pentsa neban nik. ezin sinistu, mendixan gazela olatun zarati lur azpittik. zelan da posible? nundik dator hori zaratioi? Itsasu 200 metro bider 100 metro sakonera da gitxi gora behera eta emoten eban elantxobeko portun geuazenela itsaso zakarraz. leze zulotxo bat da bertan eta handik dator inpernuko zaratioi. Egunen baten handik sartzi okurriuten bagazku, orduntxe bai jantzi biko douela painala.

Aia ginan "Ogoñoko kopetea", buzu eta abarrak jantzi, zeozer jan baretzeko eta Artea baten soki lotu gendun. holakoxitan pentsaten dot; " zelako konfixantzi dakau arbola eta soka ziztrin baten", bañe espeleologixan zeozer garbi bada konfixantzi euki bir dela da, matexaletan eta inguruko heldu lekutan, ze bestelan................bajaten hasi aurretik itsasoa begire ibili ginan, zelako alturi euan ikusten eta egixe esan ba, errespeto bixkat emoten dau behintzat. pentsa lelengoz bajaten hasi nittanin kasko barik hasi nittan! jantzi eta osteabe bera, lelengo frakzionamendu pasa eta bigarrena pasa arte, " ez pentsa, lasai, gañea stop-a ondo dabil, xuabe xuabe", bañe ba holako sentimendu gazi gozo bat dabizu gorputzin. egixe esan, ondo baja neban, gauzak xuabe eta ondo etten eta pentsaten neban baño hobeto, bañe han iseitte egotik ordurarte sentiu ez neban zeozer erain doztan gorputzin. kaka ein netzana pixkat azkanengo frakzionamendun exan zan, guztiz airin geratu nittanin eta behian kriston olatu eta tripan barrure jun bir nittala ikusitte..............tuku-tuku ederra sartu gaztan. goxan eta behian, inor ez neban ikusten, sokak, naturi eta neu geuazen bakarrik han. baja eta baja eta sekule aiaten ez, itsosu mobiduten, neu be bai, ixe mariata. gia soka aia eta pixkanaka ordun bai trankiltzen trankiltzen barrure. Zelako pasadi kantauriko begixe exati; atxi, ure eta itsaso zabala ikusten da bakarrik, benetan emoten dau begi bihurtzen zazela.

beti pentsa exan dot, bilur gexen emoten doztan puenting inoiz ez dotela eingo, bañe oin arra piztu gazta, exan be, puenting ez bañe "cueving" ein gendun; lelengo Atxitxak eta gero geuk. soka lotu, soki batu eta "fiuuuuuuuuuuuuuu" pendulo itzelin aurrea. solta aurreko momentun bakarrik 30 edo 40 pultsaziñoi zelan altzaten gatzuzen sentiuti kristona da, eta gero karo, solta ein bir. pasadi, txarrena gero Jumar ein biharra (gañea ixe gorarte osteabe) gia sokiaz batea begire buelta etteko. hurrengun soka handixaua hartu eta buruz ein bir dot.

Atzanengo adrenalina tantak gorutz gazta eta ederto egon ginan kopetin, txorixo janin, barre pilu ein, atzan altzaten ebilen erdi Lekittarrai adarra jo eta bete arte jan da edan.
pixkaten egonda gero, Ogoño gorutz ein genun, auto basotik Laga, Mundaka eta inguru guztik azpixan laga arte. mundun A lot of people arraro bagazela konproba eta poz pozik kotxerutz, beste hainbeste goza eta ikasi ostin.
Espeleologixi gauza handixe da lagunak.

2008/10/18

Bolunzulo

08-X-18: Petrus, Gotzon, Oier.

Bolunzulon, espeleolaguntza fitxia betetzera juan gara. Hurreraketa majiko baten ostian, sorgiñekin batera sartu gara lurpian, txalupak eta guzti. Ura pranko, baiña gu bustitzeko prest. Ederto ikusi dogu, jentiak zaborrak zulora bota eta ustez desagertzen diran arren, han geratzen dala “la huella del crimen”; han barru-barruan. Topografixia gaiñetik eginda dagola ikusitta, exploratzen jarraitzeko aukera bat baiño gehixago ikusi dogu bebai. Baitta argazki batzu etara be.


2008/10/12

Lastarrikeko lezia. Kaiku, Urdaibai, Orio eta Hondarribi

Aspaldi holako ondo pasa barik, eta zulo baten beti gozaten douen arren, atzoku oso ezberdiñe exan zan. argazkixan ikusten dan modun, Kaiku lelengo kaletik eta Urdaibai bigarrenetik atzoko Lastarrikeko lelengo banderako finalin, zein baño zein. foto finish-ak be huts ein ebanez, bigarren tanda bat jokatuko da, ez dakiau noiz, bañe lehia benetan estu aurre ikusten da.

Atzo eguraldixe be kristona zan eta sartu aurretik zeozer berezixe igarten zan; exan be, arnesak ahaztu, katiuskak batekoz bestea jantzitxe ezin oinez ibili...........
Santimamiñeko aparkaleku baño lenaua eskumata hartu eta Omako basoruntz barik, eskumata, Basondo auzoa jun giñan. hango Baserrikuai baimena eskatu, barriketan egon pixkaten (eskerrak ondioik baserri batzutan behintzat, halako euskaldun jator eta alaxak dazen) eta komerixak atzin laga ostin lezeruntz jun ginan. hortxe be, hasieratik okerreko bidetik gixuzen, eta eskerrak baserritxarrak kontuk atazkuzen. x jauna lelen, urtza bigarren, gero petrus eta atzan neu, libre libre, konturatu zin arte. dana dala, eskerrak sokak 15metro erun binitxuzen bakarrik, ze tarte horretxetan zintxa bi galdu nitxuzen. sartu aurretik benetako zirku Basondon.

Zulun sartu, sokak eta gauzak prepara eta Stop-an trabak ikusteko, ala, zeu aurretik. bost ahalegin eta gero, Stop madarikatu kendu eta betiko bajatekuaz, ordun bai baja ginan, kostata bañe atzanin danok pasa ginan zulo estu madarikatutik, batzuk beste batzuk baño hobeto, bañe tire.

Espeleo sokorroako fitxa bat betetea jun ginan eta hori biharroi behintzat ondo ein genun, oztopo, zulo, tubo eta erranpak marka, argazkixak ata eta biharrok beteta.

Leze benetan politxe da, ure pilu, erreka eta pistina olinpiko baten besteko luzerako laku antzeako potzukin. txalupa bi badaezpada, bat handixe eta besti txikixe, eta eskerrak, exan be, hasieran kontuz banaka, bañe konfiantzixi hartu eta binaka eta atzanin hirugaz, plof, "arin-arin, zulatu ein dou eta". ixe birrittan buelti emon, txalupa handixe bide erdixin ez atzea ez aurrea, atzanin bat busti ein bir eta abar. oso oso ondo pasa dou, barre pilu ein dou, sapotxu bat eta dana bisitxa dou (zelan aia ete da hara) lezi amaitzen dan sifoin eta gero bueltan be komerixakin jarraittu dou. lateral poli poli batetik, errekiai segidute jun gaz, tobogan artin, gora eta behera, behera hobeto, gora ezin igota eta amaitzeko "jumarren" gora zulotik urten arte. inddar danak bertan uztu eta beheko sarreri ikustea. Trabesixi etti posible zan, bañe pasu erdi tapata geratu de azken eurixakin eta 10minutu hondarra kentzen ibili eta gero buelta emoti erabaki genun. Beste aldetik, nobato bixak korapilukin ezin asmata, zortzixe atzekoz aurrea errepasata baja eta altza zin, kasik inongo istripu barik, enbor bat apurtu genun bakarrik.

Hortik, gero jantzi, baserrikukin barriketan, jolasten eta argazkixak ikusten egon eta santimamiñeko parkineko jantokixan zeozer jan (batzuk afaldu) eta edan, barriketan ein eta eurixaz batea etxeruntz, batzuk dutxa ta atseden bile, beste batzuk ondioik biharrea.

Finin, lantzin lantzin errepetiuteko irteera xelebre eta dibertigarri bat.

2008/10/05

Intsuntsa I eta II-xan


Argazkiak.org | Erraldoien gelia © cc-by-sa: txikillana
081004: Jabier, Oier.

Lekittoko Intsuntsa II-tik sartu, eta topografixia osatzia izan da eta ahal ba zan argazkixekin hastia. Gauza bixak egin doguz, eta pizkaka materixal sorta majo bat izango dogu koba hau babesteko proposamena egitten dogunerako.