2021/10/20

A trip to Valline

15/10/2021, Valline 0773, Santi (ADES), Torben Redder (Denmark), P T Eagan (UK).

7.5 hrs in the cave.

The object of this trip was to find the easy way out of the, Zona Blanca, but first we had to get into it.  After several failed attempts in the past, I was confident that we would be successful this time.

We entered the cave via the Lost pot entrance, which was easily found due to the number of through trips groups, that have kept the path open.

Torben led us into the cave and only made a few small errors, so very quickly we were at the dodgy climb to the dig used in 2019. This I knew would get us into get into Zona Blanc but was not the preferred option. From here we were going to survey in and find the alternative/easy way back in to the main cave. 

                                         Near Fish Mouth point in Vallina. Photo: Peter Eagan

Once through the dig the route follows a narrow passage before opening out into a much larger area with a few ways on. One of these looked vey good as it was 8 m deep, and we would be able to scramble down to the bottom easily. This would have to wait until another trip. Soon we had located the original explorers survey stations and began to follow them as they descended in value.

At a small passage in the wall, we lost the survey markers but did find a large passage which we could climb down into. We explored this passage and as it decreased in size we climbed up and found our selves almost back where we started. We had surveyed 230 m in a closed loop. Santi then found some more old survey stations descending in value, but we had run out of time, so had to retrace our steps having failed once again to find the easy way out.

Peter

2021/09/24

Mendazona


 210919: Petrus, Gotzon, Xabi, Mariano, Oier.

Mendazona (Ispaster-Ea), ADESeko beterano Elaxarrek gidatuta lau zulo barrittan lehelengo ikustaldixa egittera. Zona kuriosua da, itxuraz marga geruza baten gaiñetik doiazen lurpeko korrientien azpi-janak baldintzatuta. Elaxarren arabera, ikusi dogun lehelengo zulua (G-140, ur-hobi aktibua) asko aldatu da azken urtietan; garai batzutan ura bertan pillatu izan da, aintzira txiki bat egin arte, eta gaur egunian sakondu eta haundittu da. Gotzon sartu da bertan, eta 5 metrotara sedimentuz guztiz blokeauta topau dau.

Bigarren zuluak, G-141, handik metro batzutara dagon beste hobi aktibo intermitente bat (lokatz freskuan ikusten da) burua sartzeko beste emoten zeban, eta antesala txiki baten eskuma aldian, kareharrizko horma txiki baten gaiñetik harrixa botata, 15 bat metro jausten da. Desobstrukziñua erreza da, eta hobeto begiratzia mereziko dau. Haize gitxi, halan be.

Mendixan behera segiduta, Argineko ubegirutz (nahaste toponimikua dago itxuraz; guk Argin modura katalogauta genkazen zuluak ez diraz gaur ikusi doguzenak), hirugarren zulora allegau gara., G-142 Honen tamañuak harrittu gaittu: lezia benetakua, marga-geruzian eta kareharrixan kontaktuan, ur korrientiak garbi-garbi lagatako harrixian zihar. Bihurgunez bihurgune, 20 bat metro barneratu gara, horizontalian; Gotzonek esan dabenez, katazulo baten aurreko desob gune baten geratu da, blokiak erretiratzen pasatzeko modukua. Haize gitxi. Bertan bio lagin batzuk jasota: 3 Gyas, 1 Meta, 1 masma txikixa, 1 Elona.

Laugarrena, G-143, sasi askoko gune baten topau dogu: sarrera bikotxeko lezia, destrepian errez bajatzeko modukua. Neu bakarrik jaitsi naiz, eta morfologia beretsuko lekuetan zihar, pasabide haizedun baten aurrian geratu naiz (3-4/10 Beaufort-Etxebarria). Bertikala, 50x20 bat zm, eta grabillaz beteta; ostian, baltza. Honek bai merezi dau hobeto begiratzia. Bio lagin bat: Oxychillus 1.

Ibillaldixa segiduta, Argin ubegi nagusira allegau gara; punpaketa estaziño batekin, itxuraz gaur egunian ez dana erabiltzen Aboitiz basarrixen inguruko akuiferua erabiltzen hasi zanetik. Hortik barriro Elaxarren etxerutz egin dogu, eskerrak emonez eta zona honetako esploraziñuei ekitteko gogoz.

Asteburu ona izan da: atzo jardunaldixa Iturritzen izan zan (meandro barri bat esploratzeko lagata), eta gaur beste batzuk (Javi, Antua...) Mandoian izan dira; itxuraz hárek be egun produktibua izan dabe (explo 2 eta zonako ubegi nagusixa lokalizauta), Jose Manuel basarrittarran laguntziaz. Martxa onian gabiz.

2021/08/22

Urrixola-Paltzuaran Basque Hell Xperience

 210821: Martin U, Gotzon, Oskar E, Oskar F, Oier.

Paltzuaran (Nabarniz). Basque Continental Yummy Breakfast bat hartu eta gero (ordu bi, orraittiokan!) mobitzen hasi gara, berez lasaixa eta jan-edanakin pentsauta egon dan ekittaldixari heltzeko.  Hasierako plana lehendik lokalizauta zeguazen pare bat zulotan desob eta sakontzia bazan be, Urrixola ondotik pasatzian (Basque Nostalgic Ruined Farmhouse) bertako gizona topau dogu (...), eta bere terrenuan dagon beste kueba baten barri emon desku -Basque Lower Wood Cave-. Basora be lagundu gaittu, baitta nun dagon seiñalau be, 20-40 bat metrotako sektore bat. Beraz, ezer baiño lehenago, zulo barri honen billa hasi gara, gero (...) informatzeko konpromisuakin; baiña txaria uste baiño zarratuagua egon da, eta unekada batzutan berua larregikua zan; 45 bat minutuko ekittaldi gogor baten ostian, Basque Hellish Sun Campaign honi amaiera emon, eta billaketia beste egun baterako lagatzia pentsau dogu. Izan be, ez bakarrik bero-kolpian puntuan laga gaittuan tenperaturia; gaiñera, gutako batek begixan arrastada bat egin dau Basque Acute Wooden Thorn batekin; zorionez ez da hainbesterako izan, baiña une batez Basque Güernic Hospital Centerren amaittuko genduala pentsau dot.Honekin amaittu dogunerako eguardixa pasauta zeguan, eta jatorrizko planari heldu detsagu barriro: begiratu biharreko lezia lokalizau (Basque Burning Bush Pot); haizian norabidian konjetura eta elukubraziño artian, ezer baiño lehenago Basque Traditional Speleological Meal bat egin dogu (dipeatze eta guzti), egualdixa bezain gai beruez berba eginda; baiña, alde egitteko ordua nekala eta, zulora jaisteko orduan Basque Caving Reluctant Challenge-aren ordua begittandu jata. Beraz kotxera abixau naiz trankil-trankil, paraje honen edertasuna eta basatasuna gozatuz, Basque Understory Walking Paths-etatik zihar oiñaz. Emaitzak gitxi, baiña kirol dosis politta izan da, pixkaka-pixkaka forma berreskuratzen juateko! Pozik bueltau naiz nere Basque Coast Living Centerrera.

Bestiak han geratu dira, eta bere aldetik egindakuaz (Basque Brave Fellow Team Report) informauko dabe kontizu.


2021/08/18

AR-96

 


210814: Idurre, Gotzon, Antua, Mariano, Javi, Oier.

AR-96 lezan (Mandoia-Aramotz). Haitzulo speleo taldeko lagunekin adostuta, eurak katalogautako eta esplorautako kueba hau errebisatzera sartu gara: geo ikustaldixa, topo osatzia, bio lagintzia, argazkixak hartzia, eta geratzen dirazen inkognitei begirada bat botatzia. Gehixenok harrittuta geratu gara, haitzuluan edertasunakin eta kontserbaziño onakin: izan be, katalogau barrixa izan arren, begi bistakua da inguruan kueba ezaguna dala. Jente asko ibillitta dago barrutik, eta triskantza batzuk kenduta (grafitixak, espeleotemak hautsitta) gehixena oso egoera onian dago.

Bio aldetik, deigarrixa egin jakuz galerixetan zihar sakabanatutako saguzar aztarnak (zaharrak ziran: gorotzetan ez dot izakin bizidun bakar bat be ikusi, bardin hildako saguzar baten gorpuan). Bestalde, galerixa legorretan intsektu kanpotar asko ikusten ziran, baiña troglobiorik ez; billa eta billa, potia hutsik ez etaratzeko Oxychillus oskol bat eta marruskari txikixen pare bat hazur luze jaso dittudaz; baiña azkenian sarrerako sektoreko galerixan topau dittudaz bizidunak: beste Oxychillus bat, bizirik, eta masma txiki bat; eta galerixan amaierako potzuan: planaria moduko bat eta 3 kolenbolo txiki zuri, antena luziekin, danak flotian; potzu ondoko horman, barriz, bitxo bola zuri txiki bat; eta ur barruan, batinella larrosa modukua. Beste galerixa luzenian, ostera, ez dot ezer bizidunik topau. Gero, kanporutz giñoiazela, sarrera inguruan geratu naiz Meta, Troglohyphantes eta halakuak beste pote baten sartzeko; 6-7 guztira.

Azkenian uste baiño gehixago luzatu gara, eta arratsalderako genkan programia bertan behera laga dogu. Hori bai, ezin izan detsagu Jabin dron barrixa probatzeko tentaldixari eutsi... eta Mandoiako aideko ikuspegi eder batzuk hartuta amaittu dogu jarduna, batzuk txakoliñera eta beste batzuk etxera juan aurretik.

2021/07/25

Paltzuaranen


210725: Antua, Oier.

Paltzuaran. Oin bai, oin juntau gara eta aurrekuan Zarragoikoetxea > Santi > Antua konexiñuak jakiñarazittako leza bixak esplorau doguz. Lehelenguan, desobstrukziño nahikua errez baten ostian, 15 bat metroko putzu sinuoso bat erakutsi dau, estuasun haundirik barik arrakala baten aurrian geldittu dana; desob gogorra biharko da beherutz segitzeko, eta haize korrientia ez da oso haundixa. Ostian, ondo kostauta (aurretik hartutako GPS koordenadak errore haundixa zeken), basotik milla buelta emon eta gero, bigarrena lokalizau dogu... lehelengotik bost bat metrora! Leza barri-barrixa, lurrezko ahua eta hormetan behera arrapala forman egitten dabena, buxadura baten amaittu arte. Antuanek emongo dau deskribapen zihetzagua (bera bajatu da bixetara eta), eta datu/krokis topografikuak.

Apiterapia ez, baiña moskittoterapia saio ugarixa jaso ostian, goizari Nabarrizen amaieria emon detsagu, zerbeza eta patatekin. Gizakiarentzat pauso txikia, eta gizateriarentzat... ere bai! Baina horrelakoa da lan sistematikoa.


 

2021/07/17

Plötzlich wachst du auf und fühlst dich 10 Jahre jünger!

 Abitara-Höhle, 15.7.2021 Aitor, Zutoia, Santi, Aurelia Bittner
 
Eine Whatsapp von Freunden: „Lust auf eine Höhlentour? Hier ein kleiner Spoiler…“ Auch ohne Spoiler kann man hier wirklich sofort zusagen, denn auf Tour mit Zutoia und Santi ist Abenteuer und Erlebnis pur.

Dieses Mal ist auch Aitor, ihr Sohn, dabei und es geht zur Höhle Abita, die in der Gemeinde Amoroto (Bizkaia) liegt.

Eine Höhle, wie ein Märchen, eines bei dem man immer wieder irgendwelche Aufgaben erledigen muss und dann eine Belohnung bekommt.
Wobei Abita viele Aufgaben stellt, aber auch viele Überraschungen bietet!

Man muss es sich verdienen! Es ist anstrengend und fordert, aber es lohnt sich.

Auch wenn der Eingangsbereich zuerst etwas grau und unscheinbar wirkt, so beeindrucken bald die riesigen Gesteinsplatten, durch die man sich hindurchschiebt. Recht schmucklos, aber gewaltig!

Um in den Genuss der feineren Dinge zu kommen, begibt man sich eine Ebene höher. Dort erwartet einen die erste Überraschung, doch wie bereits erwähnt, bleibt es nicht bei der einen.

Immer wieder schlängelt man sich durch enge Gesteinsformationen, klettert eine Ebene höher oder robbt und kriecht über lehmigen Boden, um dann durch riesige Säle oder wunderschöne Formationen belohnt zu werden.

Besonders eindrucksvoll erscheint mir der Saal Ades, eine riesige Galerie, die wie eine Kathedrale die Besucher empfängt. Ehrfürchtig kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Es gibt keinen Fleck, der nicht mit einem Ornament verziert ist.

Auch die riesigen Säulen faszinieren, die so dick sind, dass sie wie aus Marmor erscheinen, oder die fragilen kleinen Gebilde am Wegesrand, bei denen man Angst hat, dass unvorsichtige Bewegungen sie zerstören könnten.

Doch die absolute Perle erwartete uns ganz am Ende im „Saal der Tränen“:

Eine Schneesäule!! Zumindest sieht sie so aus. Weiß und rein steht sie da und um sie herum wirkt es, als läge Schnee am Boden. Wasser sammelt sich und Santi meint, ob ich einen Schluck aus dem Jungbrunnen trinken will.

                                         Aurelia Bittner neben den "Eissäulen" der Abitara-Höhle. ADES

Am Tag danach:

Ich wache auf, und fühle mich so jung und agil wie lange nicht.

Bilder kommen mir in die Erinnerung: Sternchen, Säulen, dick und ganz dünn und fein, ein Altar aus Stein, Tunnel, Kletterseile mit Knoten…

Alles nur geträumt?

Nein, ein bisschen ziept es oben am Brustmuskel, ein bisschen Muskelkater vom vielen Robben und Klettern…

Und ich muss an die Geschichten denken…

An die, von den Carlisten, die in der Höhle Waffen versteckt haben, ganz oben unter der Decke…und dann aufflogen, weil der Anführer abstürzte…

Oder dass ETA-Mitglieder sich versteckten, gleich in der Nähe des Einganges, dort wo sie die Ikurriña an den Fels malten, und nicht wussten, dass ober ihnen noch Reste der carlistischen Waffen lagern…

Und daran, dass schon vor vielen Jahren Mensch und Tier die Höhle nutzten…

Eine Höhle, die so viele Überraschungen bereithält, dass ein einziger Besuch nicht reicht, um alles aufzunehmen. Man muss wiederkommen!

Und stimmt, es gibt ja noch den „Geheimen Saal“!

Den haben wir gestern nicht gesehen!

Abita, wir sehen uns wieder! Ikusi arte, Abita!

Ob es wohl am Jungbrunnen lag? Oder am Höhlenbesuch?

Plötzlich wachst du auf und fühlst dich 10 Jahre jünger!

 

Eskerrik asko, Zutoia, Santi eta Aitor, lurraren altxorrak erakusteagatik!

Ohore bat da zuekin kobazulo batera sartzea. Magiako tokiak dira.

¡Gracias, Zutoia, Santi y Aitor, por enseñarme los tesoros de la tierra!

Es un honor de poder entrar con vosotros en una cueva. Son lugares mágicos.

                                                                                                                                    Auri

2021/06/15

Comunicación con seres de otra dimensión

 12-6-2021 Antua, Gotzon, Oier, Mariano, Santi

Exploración de la cueva de Iturtze. Cavidad encontrada gracias a los desvelos de Urtzi, al cual el ADES ha de agradecerle el hallazgo de una cueva insólita para lo acostumbrado por el grupo: cientos de metros de galería perfectamente delineada de fácil recorrido (aparte del desalentador caos de bloques inicial).

Tras arrastrarnos por las estrecheces sinuosas de la entrada hemos alcanzado el cauce activo continuando hasta llegar a una colada que colapsaba toda la galería. Había que seguir por una estrecha gatera ascendente, donde me he quedado completamente empotrado y he pensado en desistir y volver para fuera, pero Mariano me ha dicho, “espera, voy a darle un poco al cincel”, y tras un rato de mazazos y golpes ha ampliado el paso, de forma que he conseguido reptar por él.

Oier, nuestro recoge-bichos oficial ha estado montando trampas para la recogida de muestras biológicas en la galería de la entrada, y se ha mostrado reluctante en continuar considerando que tenía trabajo de sobra en el tramo previo. De forma que el resto nos hemos adentrado en el nuevo pasadizo – conocido parcialmente sólo por Gotzon, que se había internado en una entrada anterior- y nos hemos maravillado con el curso activo de agua que recorría sin apenas desnivel por secciones de galería absolutamente rectas y fáciles de andar, algo absolutamente inimaginable en las típicas exploraciones de nuestra zona. Resulta sorprendente que el riachuelo recorra el karst a tanta altura, a más de 200 metros sobre el nivel del mar; de momento desconocemos a qué surgencia de Artibai se dirige.

En un determinado momento Antua se ha quedado atrás, observando fijamente los entresijos de una colada blanca. “Antuá, venga, hay que hacer la topografía,” le ha apremiado Gotzon. Sin hacer el más mínimo caso el aludido ha seguido absolutamente concentrado en aquel rincón, cosa que nos ha intrigado un poco, pero no teníamos tiempo para charletas: nos esperaba una vertiginosa exploración de varios centenares de metros de desacostumbrada galería que nos ha tenido totalmente ocupados con la medición y la ampliación de algunos pasos estrechos. Gotzon se ha colado, nadie sabe cómo, en el último orificio, supuestamente impenetrable, hasta alcanzar un sifón 30 metros más adelante.

Cuando hemos retornado a la colada blanca Antuá se ha puesto otra vez a observarla. “Antes había aquí un pseudoescorpión”, ha comentado. La inmediata respuesta de Gotzon: “le podías haber avisado a Oier”. 

                                Oier recogiendo muestras. BET
 

Una vez fuera, cuando estábamos saboreando el excelente socata fabricado con las flores de sauco de la zona de Enzuntza de Lekeitio que Oier nos había dejado, Antuá seguía un tanto ensimismado. Y es que los espeleólogos atribuyen un significado especial a todo bicho que encuentran en las cavernas. En el exterior nada les importa, ni siquiera se fijan en los grillos, saltamontes, arañas o pájaros que andan por allí, pero, ah amigos, una vez dentro la cosa cambia completamente: cualquier atisbo de existencia que llegan a vislumbrar es como si encontraran vida en Marte.

De forma que cuando Gotzon ha insistido que tenía que haber avisado a Oier, Antuá ha saltado con esta sorprendente respuesta:

“He estado hablando con el bicho. Le he comentado, «menuda suerte tienes de que no esté aquí Oier»”.

Nos hemos quedado mudos. No sabíamos si su explicación era consecuencia de la denominada “fatiga de cueva” o de alguna otra cosa más seria. Gotzon, sin embargo, se lo ha tomado a chufla:

“Qué te ha contestado el bicho?”

Y Antuá, muy serio:

“Me ha dicho, «muchas gracias Antuá, te debo una». Y, tras quedarse pensativo un rato, ha añadido; “¿cómo es que sabía mi nombre?”

Siempre me he preguntado si era posible la comunicación entre seres de tan diferente naturaleza como humanos e invertebrados. Podíamos estar ante el primer caso de una relación de ese tipo. La idea ha ido adquiriendo carácter de mayor probabilidad en mi cabeza al continuar Antuá con más detalles:

- “El bicho se ha largado hacia arriba y levantando la pinza a modo de saludo me ha dicho, «Feliz cumpleaños Antuá». ¿Cómo sabía que mañana es mi cumpleaños?”

Esta vez ha sido Mariano quien se lo ha tomado a chufla: “Querría tomarse una cerveza gratis”

Para mí lo que comentaba Antuá no era ninguna broma. Para nada. Estoy absolutamente convencido de que se ha tratado de una clara evidencia de la comunicación entre un humano y un ser de otra naturaleza. Pero, ¿cómo es que no se había registrado hasta ahora ningún caso semejante? Sólo se me ocurre avanzar una hipótesis: seguramente el bicho no era un simple pseudoescorpión, sino algo más. Algún ente que habiendo alcanzado este planeta se ha reencarnado en ese animalejo de las profundidades, al no poder tolerar la fuerte luz solar de la superficie.

La investigación continuará.