2011/01/29

Lamiñetan eta Alperdon


2011-01-29: Antua, Kris, Simone, Iñaki, Martin, Bikain, Unai, Silvi, Idoia, Oier.

Jente asko egonda, Antua, Kris eta Simone Lamiñetara juan dira, afluentia ikuskatzera. Bestiok Alperdora juan gara, entrenatzera eta azken sektoreko inkognitia argitzera. Danok batera juan gara Pajeruan Gelarako jaitsierararte; han Idoia, Iñaki, Martin eta Unai kanporutzko bidia hartu dabe. Silvi, Bikain eta Oier hondoraiñok juan gara. Pasamanos anaranjaura helduta, handik gorako ranpara igo gara. Ranpia bera amaittu egitten da, 15 bat metrotako alturan, korriente barik eta aurrera jarraitzeko aukera barik (urak behetik gora excavautako forman amaitzen da, sartu-une biribillekin-eta). Baiña... ranpa horretan bertan bide lateral bat dago ezkerrian, leihatilla baten amaitzen dana, haize korriente leunakin, eta leihatilla horrek tximinixa liso eta biribil batera emoten dau, gorutz 8 bat metro eta beherutz 15 dittuana, jarraitzeko aukeriakin bai goittik bai behetik.2011/01/24

AnklajeakEgun erdia pasatu dogu Bilboko GAES lagunekin frogatzen anklaje ezberdinak espeleolaguntzarako.

Lezandipie tranpa egiten dago


Atzo, Lezandipeko lezian haize asko egon zen. Talde bat sakoneraino sartu eta beste taldea instalazioa hobegoa ipintzen gelditu zen. Puntan 10 metro gehiago aurreratu ginen. Askenean segitzeko asmotan geratu ginen, baina beharreskoa izango da bloke batzuk kentzea. Berriro ere ur korrontean gaude baina airea ez da guk ozte genuena. Hurrengo explorazioa ahaleginduko gara galeria berri batekin ematen 40m.ko pozutik aurrera.

2011/01/15

Trakamall, gaindittuta

2011-I-15: Silvi, Idoia, Leire, Gotzon, Kris, Antua, Ritxar, Oier.


Lezandipera juateko asmua bertan behera geratu da, erremintta batzu ahaztuta gelditzian. B plana Abitaga-Trakamall trabesixia egittia zala entzutziakin batera, zuri-zuri geratu naiz: esperientzia etsigarri ha gainditzeko aukeria, azkenian.

Baietz esan dot, jakiña, baiña urteeran aurretik eta atzetik bateronbat izateko baldintzan. Ibillaldi politta egin dogu Abitagako sektorian, Negarren Gelaraiñoko gela eta pasabide ikusgarrixetan zihar. Gutako gehixenak ez zeben ezagutzen, eta jakiña, asko gustau jake. Nik ez nekan broma askorako gogorik banekixalako azkenian zer zetorren.

Gero, atzera ADES gelan, Trakamallerutz abixau edo ez abixau egon gara, baiña jentia animoz eta indarrez zeguala-eta planakin segitzia erabagi dogu. Ranpak jaistian etorri dira lehelengo histeria atakiak (Silvi): ez zeguan atzera bueltarik. Beheko galerixa kuadrikulau-lokaztuetan zihar aurrera egin dogu, eskalia, belaunak apurtzeko korredore luze hori... eta segiduan allegau gara Hipopotamuen Pausora. Esan bihar dot oso bizkorra egin jatala dana; biharbada Alperdo eta Lezandipian jardunaldi luze eta astunetara egin naizelako izango da, baiña goguan dakat lehenago Abitagara etorrittako aldixetan neke asko be gehixago eta denpora luziaguan sentsaziñua izan nebala. Oinguan barriz nekerik ez eta motza egin jata dana; eta poztu naiz.

Ordurarte berua eta legortasun relatibua izan bada nagusi, inpresiño gogorra da bapatian eta abiso barik basatza sakonian lau hankatan sartu biharra. Orruak nagusittu dira –sorpresazkuak, sufrimenduzkuak baiño gehixago- eta karkajadak eten bakuak izan dira harik eta azken leihatilla erdi inundautik burua etara dogun arte. Hortxe argazki batzu etara doguz. Ni kantuan juan naiz, kakalarrixa uxatzeko.

Gero,Trakamalleko azken galerixan, eskalada lekura juatia baztartu dogu (hurrengo baten), eta zuzenian kanpora egin dogu. ¡Baitta segiduan estuasunera allegau be! Ez neban uste hain hurre zeguanik, eta hotza eta bildurran artian dardar baten hasi naiz. Taldia bakotxan ahalmenen arabera antolau dogu, eta aurrera. “Bernardan Aluan” pausua gehixenok murgillian pasau dogu, baiñu hotz bizigarri/orrularirako aukeria hartuta. Eta zuzenian, estuasunera. Bestetan lez, oso lagungarrixa suertau jata aurretik hasibarri bat izatia, batetik hari laguntzeko erantzukizuna norbere bildurra baretzeko aukera ezin hobia dalako, eta bestetik Kris nere begi aurrian ataskau dalako, pasau leiken kaso okerrenian gaiñera (indar barik, oiña trabauta, meandruan honduan enpotrauta...). Honek derrigorrez ekarri dau ni lasaittu biharra (berari lagundu ahal izateko), hain da eze, esango neuke sekulan baiño errezen pasau dotela meandro madarikatu eta erakargarri hau.

Kriston gorakadiakin urten dot, jakiña, eta hori gitxi bazan be, material pertsonala garbitzeko aukeriakin, premiña haundixian nenguan-eta. Eskerrikasko danori, oso ondo pasau dot-eta.

2011/01/10

Vuelta a Lezandipe


2011/01/09: Antua, Leire e Idoia


Después de un cambio del plan inicial para este domingo, volvemos a Lezandipe. Entrada rápida para quitar pequeñas incógnitas y crear una nueva teoria sobre la dirección a seguir del aire que circula por la sima. Atrapamiento de pelo con el descendedor a Idoia autosolucionado sin necesidad de utilizar la navaja. Solo es cuestión de tiempo para que una de esas teorias de los "cabezas pensantes" nos lleve a localizar "La Grande Galeríe".

2011/01/09

En la punta de Lezandipe

2011-I-8: Idoia, Gotzon, Ritxar, Antua, Oier.

Punta de exploración de Lezandipe, para intentar superarla escalando y desobstruyendo. Dos meses llevaba yo sin venir aquí. Y cómo se nota la falta de entrenamiento. Lezate, Lamiñas, simulacros, Iñeritze... ¡mariconadas! Ésto es lo que me hacía falta a mí, diez horas de “caña y barro” en las tripas de Illuntzar. ¡Deliciosas y olvidadas agujetas!

En cuanto a los objetivos, se ha descartado una de las escaladas (parece que hay otra) y el trabajo de desobstrucción ha permitido avanzar unos tres-cuatro metros, sin agotar las posibilidades. Tendré ocasión, por tanto, de entrenar mis músculos de nuevo.

Dejaré por escrito también la nota toponímica comentada sobre la “versión castellana” del nombre Lezandipe. Efectivamente, muchos de nuestros comentarios sobre esta sima tienen lugar en este idioma y parece que las múltiples declinaciones de los nombres en vascuence producen confusión al fijar el nombre en castellano. Como la versión que va cobrando fuerza (“Lezandipi”) suena a mis oídos como un tenedor chirriando sobre un plato de loza, voy a reforzar mi propuesta con una argumentación. Tal como dije esta denominación pretende ser la “oficial” (en documentos y demás) pudiendo uno luego, como siempre, seguir llamando particularmente a las cuevas como le salga del chumino.

Por tanto: propongo que el nombre “Lezandipia” (de leza-handi-pea, “lugar bajo la sima grande”) y sus múltiples declinaciones (Lezandipiak, Lezandipian, Lezandipetik, Lezandipera, Lezandipeko...) sea fijado en castellano como “Lezandipe” siguiendo el modelo de innumerables nombres declinados de forma homóloga: Lambreabe, Axpe, Txolope, Zubipe, Arkupe, Itxinape, Aterpe, Gaztelupe.

Y como un ejemplo es mejor que cualquier explicación teórica, aquí van unas frases donde puede verse este nombre en un contexto real:

· Realmente Ritxar tiene razón: lo que antes era un punto lejano (el “Corredor Perfumado”) ha pasado a ser “casi la salida” de la sima de Lezandipe.

· Tras la jornada de exploración en Lezandipe, me siento como aquella vez en Krubera-Voronya, en que fui enviado a -1500 como único refuerzo para aquellas quince espeleólogas de la Brigada Móvil de la Ertzaintza, que llevaban tres meses allí sin haber conocido hombre alguno.

· Pero quizás, a la hora de describir mis sensaciones de ayer durante la exploración de Lezandipe sirva mejor el ejemplo de estar arrastrándose uno por el suelo en medio de una estampida de elefantes alimentados con anfetaminas.