2014/01/25

Ades X-Treme!

Part: Idoia, Oskar, Gotzon, Antua, Josu, Unai

Ez dago Ciclogénesis explosiva edo borrasca-rik Ades-eko explorazioak geldituko dituenik. Buruan, egia esan, "tronada" ederra eduki behar da jausten zegoen zaparradarekin mendian gora lar artean hasteko. Seguruaski, hori pentsatuko zuen gaur goizean Belaustegi baserriko semeak, bere baserri aurretik gu pasatzen ikusi gaituenean; buzo, txubaskero eta aterkinekin.

Galarregiko leizearen beste aldea izan behar den Leizebe inguruetara joan gara, hango leizeek duten haizea ikustera eta Galarregirekin konexio posibleak aztertzera mendiaren hemengo aldetik. 

Antuak, alias "El Frances Furtivo",-k eraman gaitu horra mendi aldera.

Hasteko, Antuak aurkitutako leiza bat ikustera joan gara. Ia ia kolmatatua dago, baina haizetxo batek irtetzen dio harri artetik. Agian interesgarria izango litzateke desobstrukzio bat (edo basatzobstrukzio bat) egitea. Egun horretan bakoitzak duen "harrikadaren" arabera...

Gero Leizebe-ko koba ezagunera joan gara. Zulo ederra basoan. Espektakularra. Bazen sasoia speleon bista alegratzeko halako arkupe ederrekin. Baina hasi bezain laister amaitzen da. Karameloa eman eta kendu. Antuak zeramika zati bat ikusi du, batek badaki... Katalogorako informazioa hartu eta fuera.

Gero Belaustegiko deitutako leiza bietara joan gara (gero Leizebekoak deituko direnak). Unai eta Gotzon beheko leizean hasi dira eta Oskar eta Josu goiko leizean.

Idoia kanpoan geratu da 10 kilometrotatik distingidu daitekeen aterkin kolorin batekin. 4 bat ordu egin ditu basoan geldirik euritan zain kriston penurian. Eskerrak medikuak esan zion "paseitos suaves por el bosque" egin behar zituela ze bestela... Etxean geldirik egon ezin daitekeen beste bat.

"Belaustegi Behekoa"ren sarrera Unaiek ikusi duenean, burukomina, hotzadardara, telelea eta dena batera etorri zaio. Hori gauza EStua! Hori bai airea dauka. Intento bat
egin dio baina keba. Ukondoa rehabilitatzen dago Unai, Galarregin hartu zuen zartakotik. Sartu ahala hasi zaio ukondoa berriro kexaka. Gotzon sartu denean arnesa kendu behar izan du, eta konturatu da Unaiek ezingo duela.

Goiko leizan, "Belaustegi Goikoan", Oskarrek eta Josuk ekipatu dute sarrerako putzua. Eta azkenean hara sartu gara laurok. Eta topoa egin dugu eta leizea amaitu zaigu. Arrakala estu batetik haize piloa doa, baina beheko beste leizera. Eta Modern Talking gora, Brother Talking behera (ze Josu ez da isildu koba guztian, sonidolokalizazioan laguntzeko edo...), Aco-Jornos pixkat putzu berriren bat ekipatzen eta Mariquitas gora eta Paketes behera; kobaren Barruan zegoen Euri Zaparradari eustea lortu dugu!

Kanpoan, Idoia BarreSterretxea guri barrez, pena ematen genuen eta...

Beste leizara, "Belaustegi Behekoa"ra, Oskar eta Josu sartu dira gero. Eta gero Gotzon sartu da txokolate bero bat hartu eta gero. Barruan Estua eta Euria. Heldu dira fondora, eta kanporantzakoan (denak gogoz zeuden) Oskarrek bentana bat ikusi du airearekin, eta beste aldean 20mko putzu zabal bat. Kontinuazioa! Hori bai, pin pan pun.

Baina halako ordutan, halako hotzarekin eta halako euriarekin, Mongolia-raino jarraituko bazuen ere berdin berdin joango ginen etxera.

Nahikoa egin dugu. Udan, euririk ez dagoenean, etorriko gara berriro.

Cast: https://docs.google.com/document/d/17JTvhk9ksCz3rDog9ZKfuPmyoR86peBVBtf5suaP40o/edit?usp=sharing2014/01/21

Otoioko Jentilkobia


Argazkiak.org | Sarreria © cc-by-sa: ades


140118: Oier.

Zatikara, Otoioko Jentilkobia (GEV-136) lokalizatzera.(...)  Lapiaz txiki bat da, mendi gangarretik metro gitxira, eta Jentilkobia bera bere barruko sakonune baten dago; ezagun da antxiñako galeria sistema desmantelatu baten azken arrastua dala. Sarreran bertan “136” zenbakixakin pintada zatar bat (ez dirudi GEV-ek eginda). Galeria bakarra daka, 15 bat metro luze, baiña gaur egunian ez da argirik iñundik sartzen (GEV kataloguan diñuan lez). Lehelengo 7 metruak korta modura erabilli izan dirala dirudi: koban barrukaldiakin lajaz separauta dago, eta sarrera buelta osua pareta arrastoz inguratuta dago, zarradura zahar batenak. Detalle kurioso modura, korta erdixan hareharri piramidala dago lurrian, labrautako aska txiki batekin; zintzel bardiñakin-edo marka gehixago be ba dakaz harrixak (argazkittan hartuta, arkeologuari erakusteko)

Laja zarraduratik barrura beste 7 bat metro segidu leike, zabalera eta altura gero eta txikixaguan, aldapa behera leunian. Beheia lurrezkua da, harro xamarra, eta sakonune artifizial batzu dakaz (3 habixa eta kata? 1). Bigarrengo parte honek, ezkerraldian, beherutz segitzen dau laminadore estu batzutatik (ez daka haizerik, eta kanpoko terrenuari begiratuta ez daka jarraitzeko itxurarik). Azken metruan, aldapiak gora aldatzen dau eta bloke artian amaitzen da, kanpoko sustraixak eta lurra bistan.

Sarrerako argazkixa hartuta; krokisa eginda; GPS (...). Fauna asko, baiña kanpotar itxurakua (ez dot lagiñik hartu).


Toponimia: kobiari Jentilkobia “a secas” esaten detse, “J” lekitxarrakin pronuntziauta (xota). GEV-ekuen arabera, paraje hari Kobalde esaten detse (...).

Zatika auzuak egittura hidrogeologiko xelebria daka. Badirudi mendi hegi osua harri geruza inpermeablian gaiñian dagola (esquisto? Artanausiko bidian bistan dagona), eta haren gaiñian lur geruza ez oso haundixa. Halan, etxe guztiak tontortxo baten moduan dagoz; eta alde batera zein bestera (N eta S), zelai lautada bi, dolina txiki banatan amaitzen diranak. Bat, Antuanekin ikusittako itturrixana. Eta bestia, artadixan barrenkaldian erakutsi desten buztin-potzu batena (antxiñan lixiba potzua zana, harri eta guzti). Badirudi, eurixakin, azken zelai honetako lurrak segiduan busti eta gaiñezka egitten dabela (Zatika Nausi etxe azpittik be urak urtetzen dau, eskisto gaiñian eginda dago) eta zelaixan behera, tarteka tarteka lurra azpittik jan eta desplomiak egitten dirala. Azken desplomia erakutsi desta (2 m zabal, 3 m sakon) eta beste lekuak be seiñalauta, bistan da danak linea bakarra osatzen dabela potzu horretan amaittuta. 

Josuri fitxia bialduta, IS-053 modura katalogau dogu.Argazkiak.org | Otoioko Jentilkobia © cc-by-sa: ades

 Askia

 
Argazkiak.org | Grabauak © cc-by-sa: ades

2014/01/20

Iluntzar-Paltzuaran-Lezate

Santi y Petrus descubren en el Iluntzar dos grandes (y desconocidas hasta el momento) simas.
Se abre la subasta para la información de las coordenadas.

 

2014/01/19

Los Hombres de Barrelson

Part: Antua, Gotzon, Unai, Josu
Oraingoan 4 batu gara bakarrik Galarregirako, bere fondo famatuan ze kristo dagoen aklaratzeko. Los 4 jinetes del apocalipsis, los Hombres de Barrelson al barrizal. Ez dakigu zahartzaroa ote den, baina Antuari belarri batek pitada egiten dio katarroagatik, Gotzonek beso bat ez du oso sano, eta Unaiek tripak deskojonatuta dauzka. Josu da libratzen den bakarra. Eeeez, ez da zahartzaroa. Virus bat da, Galarreginitis. Lasai egon lagunok, ze gorputzean dauzkagun bakteria guztiek orain aldegingo dute korrikan gure gorputzetik kanpora, non sartzen garen ikusten dutenean.

Antuak eta Gotzonek fondoko gatera famatua ber-ikusi nahi dute. Unaiek Galarregiren fondoak ezagutu nahi ditu. Gauza kuriosoa, demencia mentalen bat edo izango da. Baina bueno, echando ostias joango zaio kuriosidadea.

Antua eta Josu equipo desobstrukzion dira eta Unai eta Gotzon equipo topo. Bernardatik aurrera topoa egin gabe dago eta. Handik aurrera Antua eta Josu aldendu egin dira fondorantza, eta Unai eta Gotzon topoa egiten hasi gara.

Josuri Bernardaraino Antuaren erritmoan joaten ia yuyu batek eman dio, baina gero berreskuratu da (eta bai berreskuratu ere!). Unaiek ostera, eskertu du ritmo-topoan joatea, eta Gotzonek eskertu du Unaiek eskertzea.

El Coño de la Bernardako pasutik aurrera hasi dira komeriak. Horraino koba interesgarria dela ere esan daiteke, leku batzuetan agian "polita" ere. Baina orain hasiko da Rio Loco, hau da bidegurutzea, kalabera batekin eta "prohibido pasar" gorri batekin pintatu behar genukeena.

Hasi dira deszendedorak ataskatzen, eta puño eta krollak basaz betetzen. Hasi dira ostia-putak. Etor dadila Petzl-eko diseinadorea hona bere kroll eta puño berriak probatzera potrorik badauka. Unairi frakzionamentu bateko monty batek irten egin dio 15eko putzuan, ia fondoan. Eta montya jarri duenaren ancestro guztiekin gogoratuko litzake Unai, baina ez daki montya nork jarri duen. Ta gainera, hau Galarregi da, anklajeen infernua, badakigu non sartu garen.

"Orain solteu nudoa eta bajeu!" dio Gotzonek. Solteu nudoa los cojones! Korapiloa basatzarekin eta tensioarekin petrifikatuta dago. Azkenean 5 minutu behar izan ditu Unaiek porru baten modura zintzilik korapiloa kentzeko eta "a mordisco limpio" egin behar izan du gainera.

Eta horrela Iturrira heldu gara, fondora. Gela polit bat dago (bai bai, Galarregin dago eta "polita" da!). Putzutxo garbi batekin eta kolada batetik ura erortzen da tantaka iturri baten bezala. Kanpamendua egiteko leku oso ona, Galarregik jarraituko balu. Oraindik 200m karst geratzen zaizkigu. Nahi ote dugu jarraitzea? Mmmm...

Hortik aurrera meandrotxo bat dago eta 5-10 metroko putzutxo bat. Eta hortik aurrera, Galarregiko 3garren sektorea, la Zona C.

Antuak eta Josuk lehenengo magia trukoa egiten la ostia tardatu dute. Unai eta Gotzon iturrian daude eta ia hoztu dira. Gero Gotzon Zona Cra jeitsi da. Unai goiko kabezeran geratu da behera begira, ezin bait da bajatu, eta ez zaila delako, hor behean lekurik ez dagoelako baino. Bapatean meandro estutik Antua eta Josu irtetzen hasi dira. "Yo no voy ahi dentro, entra tu"eta halakoak entzun dira. Putzuaren base estuan, denak elkarri bultzaka daude. Antua eta Josu, desobstrukzion ekipoa, amotinatu egin da.

"Argazki kamara bat ekarriko bagenu..." esan du batek.

"Eta zerri ateratzeko?!" erantzun du besteak "ze osti ga egiten barrizal puta hone..."

Zona C penuriosoa da benetan. Meandro estu eta bustian aurrera joan beharra, gero behera berriro, eta gero gora berriro. Ufff. Baina orduan irten da loteria! Gotzonek putzua jeitsi gabe aurrera joanda errezagoa dela ikusi du! 2 magia truko behar dira bakarrik. Eta horrela, denak gora altxa dira. Eta putzua desekipatu da. Oskarren pasua han behean ahaztuko da betirako. Eta inork ez du negarrik egingo gainera.

Geratzen diren orduak goiko bidea zabaltzen pasa dira. Beheko penuriari bypass bat topatu diogu. Lekua accesible jartzen, gehiago etorri beharko da eta. Baaai bai! Gotzonen gatera famatuan, ia argirik gabe geratu zen hartan, meandroa zabaltzen hasten dela igartzen da. Haizea putzadaka dago bai, eta bolumenen bat igartzen da beste aldean.

Ea topoak zer esaten duen.

Kanporantzakoan, Unaiek taladro eta bateriaren petatea kanporaino atera ahal duela pentsatu du. Craso error. Josuk dio erdi-hilda dagoela Zona Cren erruz, eta paso burran joango dela kanpora. Dena ondo orduan, eskertuko du Unaiek Josuren paso-burra.

Taladroa edonon ataskatzen zaio Unairi, ia desfondatu da, meandroak bezala. Ez ditu hainbeste ostia-puta bota bere bizitza guztian. -100eko gelara heldu beharra dago edonola baina. Batzuk -100 inguruan dauden blokeetan galdu egin dira. Increible, Galarregiko sektorerik errezena da eta!.

"Hau petate puti beste batek hartzi daukela" esan du Unaiek. Antuak eramango du taladroa orain, eta Unaik Antuarena.

Ez dugu ulertzen Galarregi. Ez du benetan paso estu-teknikorik Rio Loco-ko T-a bezala adibidez, baina agian luzea delako edo, erdi-hilda amaitzen dugu. Gauzak gauza, petateak petate, leizeak leize, txirristadak kroll eta barrizalak Galarregi, kanpora irten gara. Kanpoan elur-euria, gau beltza, lainoa, haize bustia eta kristoren hotza dago. Paradisuaaaa!

Argi dagoena, koba honetara jente asko etorri behar dela da, pisu Gutxiko petate Askorekin, eta oso geldik sartu eta oso geldik irtenda.

Antuak dio poesiaren bat egin beharko geniola Galarregiri jendea koba honetara sartzea promozionatzeko. Sentitzen dut Antua, ez dit inspirazioak ematen.

Oraingoan bokadiloa Nabarnizen bilatzea pentsatu dugu. Eta al mas puro estilo Urepel Taberna, jaten eman ordez "cebatu" egin gaituzte. Gotzonek ez du bokadiloa amaitu. Unaiek eta Josuk, pentsatuko duzuen bezala, Bai.
Castellano: https://docs.google.com/document/d/1IfbWsCGCv1X8jt7zdGw8azX3CoUHSzVfd4nUEtiG39g/edit?usp=sharing

2014/01/12

Argazkiak Foruko Arrolako Munarrin

Part.: Antua, Jabi Moreno, Rober Garay, Iñaki, Cora, Amaia, Gotzon , Josu Granja, Uri, Maite  ta bestea.


     Munarrizko erreka euki dogu bajatzeko argazki batzuk ateratzeko. Gaur izen da eguna, gainera aprobetxatu dogu Josu Granja maisua etorri dela gela fosila argazkia ataratzeko. Ere bai, aprobetxatu dogu lagunekin ta familiarekin bisitatzeko.
     Berriak joan garenok ez dogu jakin nolako sarrera izango zen; baina heldu garenean enteratu gara.
     Ez dute ipini sokarik eta apur bat "zer gertatuko zen beldurregaz."
     Bajatu. Bai, bai! Handik joan gara, hankak aurretik jakin gabe nun ipintzen doten nire hanka maitagarriak. Ezkerrak  Jabi Moreno joan dela nire aurretik eta ¡Ai ene! halako lasaitasune solairura heltzerakoan! eta gero nire galdera zuzenean: Ai Maite, gero nola igo? ez dut gure pentsatu , gero gerokoak.
     Gaurko Josuren modeloa izan naz. Oso leku zoragarrria  ta oso polita izan da.
     Antua, Gotzon, Jabi Moreno ta Josu Granja errekarantz joan direnean ni kanporantz  joan naz  bomberoarekin ta familiarekin. Dena ondo, baina hasi garenean igotzen neuk pentsatu duten baino hobeto igo dot. Ezkerrak beheko aldean Iñaki egon dela eta laguntza horrek asko lagundu zait nik errezago ta lasaiago mugitzeko gorantz, ta goiko partetik ere egon da bomberoaren hanka bat. Eskerrak denoi.


Hona hemen maisu Josu Granja argazkiak:

2014/01/10

EPERRATXA MENDITIK BUELTAKA

Part.: Oskar

Eperratxa menditik prospektatzen, hiru zulo ikusi dodaz, haundiena esaguna, beste biak katalogatu gabeak Ez dirudi interes larregi daukatenik. Dena den, ondo begiratu beharko dira.2014/01/05

G-048 - Barriro joan beharko gara...

Part.: Antua, Iñaki, Unai, Gotzon eta JosuIgandean joatekoak ginen G-052ra, baina Antua, Ritxar, Oier eta ni (Josu), Unaien baimenarekin atzo sartu ginen, eta begibistako esplorazioa bukatu egin genuenez, gaurko, Gotzon eta Iñakirentzako ezer gutxi geratzen zen.

Gauzak horrela, erdi kastigatuta bezela, Antua eta ni, Gotzon-ekin barrena sartu gara topoa eta argazki batzuk ateratzera. Unai eta Iñaki ez zeuden bete betean eta prospektatzera joan dira.

Gauzak espero bezela egin ditugu. 220m inguruko garapena, 38m-tako sakonera sifoira arte, eta gela handiaren goiko aldea +1m sarrerarekiko. Datu hauek ez dute interes berezirik, hala ere, topografia egiteak, kobazuloa sakonki errepasatzeko aukera eman digu, gauzak horrela, hiru puntu utzi ditugu berriro joan eta argitzeko:

- Laminiturri gelaren aporte nagusia, ur-jauzi batetik dator. Honen gainean lehio batetik 4-5 metro galeria ikusten da, 1.5m x 1.5m sekzioarekin.

-  Ur gutxiagoko egunen batean, sifoira bueltatu behar gara. Agian, honen eskuineko aldean pasu bat egon daiteke.

- Haizeari jarraitu ezkero, kobazuloaren eskuineko meandroan gora, jarraipena dagoela dirudi:  librean egiteko eskalada bat, pare bat seguru sartuta. Jarraipenik baldin badu, tximenea honetatik izango da.

G-048, ez da kobazulo bat bereziki polita, baina leku oso interesgarrian aurkitzen da: Galarregi-Inubija-Urgitxi sarearen erdian. Eta puntu horretan agertzen den guztia da interesgarria. Bestalde, kobazuloak duen haizea nabaria da, eta ezin da bertan behera utzi. Udara aldera edo, berriro sartuko gara.

Puntu hauek "fitxatuta", kobazuloa desekipatu eta Ereñora joan gara jan, edan eta topoa begiratzera.

Osoloko sorpresia


Argazkiak.org | Osolo 1º buceo © cc-by-sa: ades


140105: Laurent, Eusebio, Mikel eta bere aitta (Osolo basarriko familiakuak), Niko, Tomax, Oier.
                                                                                                              
11.00etan geratu gara Kai tabernan Laurent eta bixok. Bertara agertu jaku Eusebio informatzaille fiña be. Osolora juan gara zuzenian, sifoian ikustaldi bat egittera; esan bihar da ez genkala esperantza askorik, galerixian formiangaittik. Haitzuluan sarreran genguazela, han agertu jakuz Osolo basarriko aitta-semiak; aitta gaztetan sifoiraiñok sartutakua da, eta semia sekulan bez; barruraiñok lagundu gaittue, Eusebiokin batera, eta han ibilli dira Laurenten materixala karriatzen (eskerrak: nik nahikua bihar nekan Niko eta Tomax jagoten...). Aittan esanetan, lehen galerixia altuagua zan, ezagun da oin sedimento gehixago dagozela; gaiñera, euri sasoietan nahikua korrientia ei da goiko sarrera honetatik urak urtetzia.

Harixa ipiñi eta han sartu da Laurent. Hasierako inpresiñua txarra izan da: sifoiak sonda haundirik ez (gerriraiñok-edo), eta jarraibide bakarra, estua eta txikixa. Handik pasatzeko aletak erantsi bihar izan dittu, eta halako baten... desagertu. Ordu erdi bat-edo pasau dogu, argittasunen bat somatzen genduala baiña gehixenetan sifoia illuna; luze xamar eritxitta, puspilluak eta hantxe agertu jaku barriro Laurent. Hauxe izan da bere kontakizuna: sifoia bera 40 bat zentimetrotakua dala, edozeiñek errez pasatzekua (hobe botilla txiki batekin, badaezpada) eta gero segiduan galeria aereuan sartu dala; erreka aktibo batekin, eta sifoi aurreko tramuan dimentsiño hirukotxekua (10 m altu, 8 m zabal beraz). Progresiño erreza egin dau zati baten, eta seguridadiangaittik atzera egin dabela.

Ahozabalik geratu gara emaitziakin. Ez genduan iñundik iñora halakorik espero (Osolotarrak, gitxiago). Oin pendiente geratzen da ikustaldi hobia egittia lagun batzun artian, gero topo eta bestelako biharrak preparau ahal izateko.

Toponimia: Nahiz eta jatorriz seguraski “Olasolo” dan, Mikelen aittari galdetuta, basarrixan eskritturetan be “Osolo” formia agertzen da antxiñatik. Beraz, “Osolo” formia lehenetsi bihar dogula dirudi. Bestalde, haitzuluari berari “Osoloko kobaue” esaten detsela diño; “urbegixa” ez behintzat.

Etnografia: ez dabe sekulan kobiari buruzko kondairarik entzun; halan be ondiok aittitta bizi jake, eta galdetuko detse.

(...)

2014/01/04

Boluna, Eurtenerrota, G-52


Argazkiak.org | Eurtenerrota © cc-by-sa: ades


140104: Gotzon, Iñaki, Martin (Eurtenerrota), Laurent, Idoia (Boluna), Josu, Antua, Ritxar, Oier (G-52).

Bolunako urpekaritza saiua ez da ezertan geratu, ura basatsuegixa zetorren-eta.

Eurtenerrotako taldiak emaitza pozgarrixak ekarri dittu: txarto ulertu ez badot, espeleometrixia bikoiztu egin dabe eta pasatzeko moduko estuasun baten egin dabe atzera, desob saio baten premiñan.

G-52 leza barrixian, 30 metroko jaitsieria egin dogu errekaraiñok; bai sarrerako putzua, bai paralelua be hobeto begiratu biharko litzakez. Beheian, lehelengua errekia beherutz segidu dogu: galerixia estutu egitten da, eta 15 bat metrora sifoi baten amaittu (ez dau ur asko tragatzen; paretetan ur-markak dagoz, gitxienez 4 bat metrotaraiñok). Lateral bat begiratu dogu, eta 10 bat metrora haizia galdu egin da. Errekan gora juanda, diaklasa bat: altura haundiko meandruan ezkerrera juanda, aporte bat; urjauzixan gora, gela haundi bat (Laminiturriko Gelia) hiru aportekin (bat lamiñen itturri majiko itxurakua), hirurak haize korrientiakin eta estuasunetan amaittuta. Meandruan eskumara juanda, barriz, aporte bat katazulo batekin (haize korrientiakin) eta, aurrera segiduta, katazulo estua eta Laminiturriko Geliakin konexiñua. Meandruan tetxua be begiratu dogu, nahikua ondo gure ustez. Azkenik, aukera gehixen itxurakora jo dogu: aporteko katazulo haizedunera, eta bera nasaitzen geratu gara ordubete inguruan. Ez dogu lortu pasatzia, eta taladro zintzelduna mesedegarrixa izango litzakela eritxi detsagu. Bio lagiñak: Lithobius 1, Meta 1, opilioi 2


Argazkiak.org | G-52 © cc-by-sa: ades