2017/09/24

Ez Dau Ezer

Part: Idoia, Martin, Ibon, Unai, Josu

Batzuk esan zuten, "bueno, ez da egongo ezer baina topoa osorik egiteko joan beharko da". Beste batzuok esan genuen, "nik nahiago dot "Edificio en Ruinas" sektoreko eskalada egin.

Egia esan, Josuk ezik, inok ez genuen uste han ezer handirik agertu behar zenik (meandrotxo bat, frakturatxo bat igual), baina azkenean, hainbeste topo eta esploratutako lekuen re-topo-errepasoak egiten ibili eta gero, esplorazioak ere erregalatu dizkigu Iñeritzek. Ez, ez gara Lezatera heldu, baina Edificio En Ruinas sektorea eta gero (lezaren nibel zaharren 3 goiko pisu), orain "Ez Dau Ezer" gela erregalatu digu.

8 metro zabalera eta 22 metro luzera inguruko gela bat. Eskuinetara, gorantza, estratifikazioaren alde eta Iluntzarren maldan gora joan nahiko balu bezala, koladak eta meandro itxurak. Gelaren fondoan, gatera bat aurrerantza trepada bat eta gero. Argazki kamara prestatu beharko dugu, laister joan beharko da berriro eta.


A, eta Edificio en Ruinas sektoreko eskaladan ez zegoen ezer.


Ez dugu oraindik konklusio geologikorik aterako. Bakoitzak bere paja mentalak egin ditzala.

Ah, eta salan, saguzar kaka pilo bat zegoen. Saguzarrik ez. Sarrera berri baten indizioak dira agian??

Iñeritze ez da amaitu oraindik!Garraitz eta Kabaua170923: Xabi, Oier.

Garraitzen eta Kabauan (Lekeitio). 


Lehelengo kayakez egin dogu bueltia: islako NW aldeko “fiorduak” ikusi (Garraitz I-eko urteeria-eta) eta “Akapulko” aldera juan gara, Garraitz V zulo kuadrupletik segiduta hurrengo dagozenak ikustera (islako frakturen norabidiakin bat egitten daben arrakala tipokuak). Hurrenez hurren:
  • Lehelengua sakonune bat da, goixan bentanilla moduko bat dakana; karstikua, espeleotema arrastuekin; ez dirudi gauza haundixa, baiña barrura sartu barik ezin jakin; 5 metro sokakin allegauko gara (lihorretik, banda honetako zulo guztiak legez).
  • Bigarrena eta hirugarrena, ostera, sakonaguak dira eta barruan bat egitten dabe; badirudi hauxe dala bandarik banda pasatzen dabena, gero “surzilluetako” batetik urtenda; Garraitz VI izenakin katalogau dogu (...) eta sarrerako argazkixa jasota, eta hurrengo baten esplorauko dogu; 8 bat metro soka nahikua izango dira ur ertzeko hatxetara allegatzeko, eta hortik oiñaz sartzeko. Detalle bat: sarrera nagusixak, alu formadunak, zulo bat daka “klitorisian”. Barrutik akzesorik ez badogu topatzen, horra be igo biharko litzake.
  • Laugarren eta bostgarren arrakalak ez dirudixe gauza haundirik, baña begiratuko doguz halan be; destrepatzen allegatzeko arrisku larregi dauke, 8 metrotako sokatxo horrekin hobeto.
Surzilluei buruz, esandako moduan, batetik (E aldekua) urtetzeko esperantzia daukagu; W aldekuan sartzeko konplikaua dago; goittik bajatu bihar da, 30 bat metroko bertikal extraplomauan; biharbada Kantauriko begiko kakua ekarri biharko dogu.  Hortik aurrera, NW aldeko bandan sartu gara barriro, olatu gehixen dakana; horko lehelengo arrakalia da sakonena (40 bat metrotako ranpia, 75º gradutan buzauta), goi-goixan begiratzeko moduko zulo bat daukana.


Hortik aurrera, NW bandia asko begiratu barik pasau dogu (gaur ez zeguan itsaso aproposa asko hurreratzeko, eta eguzkixak be itsutzen ginttuen) eta Kabaua aldera juan gara. Bertan, San Juan Talako horman, 5 zulo interesgarri identifikau doguz:
  • Lehelengua azken tamarisan azpixan, paleosurgentzia itxurakua; goittik behera allegauko gara, 10 bat metro sokaz.
  • Bigarrena, pixkat eskumarago (Kabaurutzago).
  • Hirugarrena, farola azpixan.
  • Laugarrena, horma horretan eskumaren dagona, arrakala txikixa baiña bal-baltza. Igual trepada batekin allegau leike.
  • Bostgarrena, uran nibeletik nahikua hurre, haundixena da, barruan harri-bola haundi batekin. Ez dirudi karstikua, uran inpaktoz egindakua baiño.
 Kabaura sartzen gara gero: han Kabaua II surjentzixia ikusten dogu, AKA “Oskar Etxebarrian kalbarixo fekala”; haren eskumaldian dago Kabaua I (kiroldegi azpixan sartzen dana); eta ezkerraldian, hormaz erdi itxittako beste surjentzixia, ondiok katalogau barik dakaguna.Farolerutz pixkat egitten dogu, baiña Isuntzara bueltatzia pentsatzen dogu; han kayaka laga, eta oiñez goiaz islara, Xabik Garraitz V barruan argazkixak etaratzeko. Hori eginda erretiratzeko ordua da, eta horrenbestian lagatzen dogu prospekziño/katalogaziño goize beraniego gau.

2017/09/17

Europa
170916: Zutoia, Martin U, Martin I, Antua, Gotzon, Oier.

Hasierako plana Argatxa bazan be, bertara pertretxo guztiekin sartu garanian, lehelengo lakua sifonauta topau dogu. Beraz plana aldatu biharra zeguan.

Europa Lezara (Elantxobe), harrixak etaratzen segitzeko. (...) Cadeneta moduan harrixak etaratzen jardun dogu ordu pare batez, eta 300 kg inguru etara ostian putzu baten buruan geratu dira, 20 bat metro sakon eta estu xamarra. Haize korrientia ez: hurakana etortzen zan behetik gora, bufadaka (marien pistoi efektuangaittik, itxuraz), kanpuan ipiñi dogun lonia inflatzeko moduan. (...)

Gero, Gurutze Gorriko lokaletik pasau naiz liburu batzuk hartzeko: 2 Torca del Carlista (Jacques Sautereauri emoteko) eta 5 Reino Inclinado (speleo billeretan banatzeko).

2017/09/10

ENVIDIAS Y SIN-RAZONES


Envidia y sinrazón es de lo que algunos que se hacen llamar "espeleólogos" padecen. De otra forma es difícil entender determinadas pautas de comportamiento.

Cualquiera que conozca personalmente a los Degouve; Simonot; SCD y demás compañeros, y al proceder en su larguísima y modélica trayectoria en las exploraciones en suelo de Cantabria, estará de acuerdo en que lo único que se merecen es un profundo agradecimiento y respeto por lo mucho que nos han aportado como espeleólogos y sobre todo, como personas.

Aquí un enlace a la descripción de una historia INJUSTA y VERGONZANTE.

http://karstexplo.fr/blog/?p=852

Gotzon Aranzabal


Urteroko bazkari-ospakizuna Axpen170909: ADES urteroko bazkarixa Axpen (Markina-Xemein).

Urteroko ospakizun eguna. Gaurkuan eguraldixan suspense-faktoria kendu dogu, aterpian eginda, eta neretako azierto haundixa izan da hau. Menua apartekua izan da (nobedaderik ez, baiña oso gozo prestauta) eta gustau jatan beste gauza bat giro ona mantendu izana da: desadostasunetan dagon jentia (EEE, EEL, arkeo) alkarrekin modu zibilizauan ikustia; halaxen konpontzen dira gauzak, aurrez aurre egoten eta berbetan.

Hortaz gaun, gutako batzuk inguruetan prospektatzeko, eta Axpeko zulua ezagutzeko/erakusteko aprobetxau dogu, bertan egin bihar dirazen biharrak ikusteko, eta koko batzuk harrapatzeko.

Bio aldetik:
  • Saguzar bat hegan topau dogu, sartu eta 50 bat metrotara. Detektoriari begiratuta: Rhinolophus ferrumequinum.
  • Giza pekorotz baten gaiñian Quaestus eta larva batzuk jasota.