2009/10/26

Espeleoturismo Ojancanon

JAVIER, MARIANO, IDOIA, GOTZON, URTZA ETA BIKAIN

Goxeko 8ak pasatxo Zornotzan. Ordu aldaketiaz inor ez da despista eta bi kotxetan baguz kantabrire. Han Javier eta seirok zeozertxo hartu eta gorutz ein dou. Aparka, jantzi eta errepide ondotik barrure. 6-7 ordu euazen kalkulata eta azkanin 5 be ez dou ein. Normala, ze arin, hasieratik. 30minuturako pentsa dot gaur be txorixan gelan bat izendatu biko dotela....bañe oso ondo. Kobazulu oso eleganti, hasieratik urten douenearte, benetan be trabesixa dotore dotori. Aspaldiko partez turismu toka da eta egixe esan, horreandik aparte espeleokirola be ein dou, koba epela exakeran..........izerdirik ata barik inor ez dalako geldittu.
Seguridadeko mosketoine.......................kontuz! batzutan traidorik al dizelako exan. Errebotin begixin jo ez nau ba!! baltzittuni te handittasune, bañe bueno, beste gerra baten egon nazenan seinale, gero egunen baten lobai kontateko!!jejeje.

Errekatik behera etti emozionanti exan da, eta soki errekuperaten jutine be..........beste sentsaziñoi bat!! ze kan (tan)tabrones batzuk sokak kendu ez dabez ba!! eta gero karburun keiaz pintadak ein be bai!!! hatrapa ezkeo.......... Hidroespeed momentu onak egon diz, baten batek hurrengun espinillerak be erungo dauz. jejeje!! batte flotadoren bat be............ejem!! txirrist ein eta ..........plof!! ureta, barrurarte. neuattik idatzi dot e!!! besti.......ez dot nik kontako.jejeje. bueno eta atzo ba, argazkixak atateko egune be ez zanela..............baten batek flasha galdu............edo ureta edo..........zeoze pasa zala. gero urjauzixai be ezin ata................enfin!! kriston trabesixa politte, ederra eta hurrengo be errepetiuteko moduku. Hilen behin edo alko zan ein, ez??

GRATO REENCUENTRO CON EL "CUBILLO DEL OJÁNCANO"

Animados por el compañero espeleólogo Javier Jorde, de Santander, volvemos -pasados 9 años desde la última visita- a esta extraordinaria cavidad cántabra de la comarca del Miera, descubierta y explorada íntegramente por el ADES, allá por los años 90. Comprobamos cómo la instalación fija dejada por nosotros ha "desaparecido" lo cual nos obliga a realizar la travesía de la cavidad en integral y en el límite de las normas de seguridad... Pero bueno, el día no ha podido ser más agradable. La compañía, la cavidad, el buen ambiente... hacen que en la vuelta a casa la pregunta que nos hacemos todos sea la de ¿cuando volvemos?


2009/10/19

Simulakruan eta Mendexan09-X-17 eta 18: Idoia, Petrus, Gotzon, Bikain, Urtza eta Oier.

EEE-ko Simulakro Orokorra Aralarren (Pago Mari). Oso interesgarrixa izan da errealidadetik gero eta hurrago dagon prozedimentuotan parte hartzia. Nahiz eta ariketa bat izan dan azken fiñian (3 kamilla mobidu doguz 5 talde artian), benetako erreskatian usain gehixago zekan harek oiñ arte egindako kurtsuak baiño, eta horrek ba daka berezko balixua. Itxainaldixak, hotza, berua, loguria, aginduak, ezustekuak, PC-ko dinamikia, bakarrik konpondu biharra... ondo dago hortan gero eta hobeto moldatzia. Gaiñera, ba dakigu hurrengo erreskate edo simulakrua, itxaiñaldi luzietarako entretenimendu pizkat eruatia ondo etorriko dala.

Handik bueltan, Mendexako zubi ondoko tabernako garaje atzian agertutako meandro hori ikustera geratu naiz. Metro bi ta erdi sakon, 4 bat metro altu, baiña ez da somatzen ez haize korrienterik ezta jarraipen aparenterik (kolmatauta dago). Etxe atzeko karkaban be ez da ikusten haitzulorik mendixan kontran.

2009/10/05

IÑERITZE DESINSTALATEN


URRIAK 3: GOTZON,IDOIA, URTZA ETA BIKAIN

goxeko 9etan geuazen geratute eta gauza bat dala eta beste bat dala, aparte "oesteko azkarra" deitzen doztela, pilan bile buelta eta abarrakin............ordu bete nik neuk galdu dot. Gotzon ja siesti be botata, eta.............asper asper einde, bañe bueno, bera 11ak aurretik sartu de eta gu, ekipo A, 11ak aldin. Gaur hirurok ondo mentalizata sartu gaz ordu asko ein eta gabaz kantza kantza einde urteteko. Gotzon bigarren mailako galerixa bat ikustea junde eta punta arte ez dou ikusi be ein. gu pazientzixiaz, eta ahal eta gexen dosifikaten jun gaz, oinez be teknika utzaz jun naixan. Hirurok oso ondo jun gaz, erreka pare arte, - 190m ingururarte baja gaz eta gero goraka ein dou. potzo bi altza eta eguneko bazkaxe exango zana ettea. Gotzonek, iluntzea txokolate beru eta tortila pintxo goxo goxuk listo eukiko dauzela esanda agurtu de!! eta gu handik gitxire goraka goraka, sokak eta batzen. gaurkun behintzat zeozer barrixe ein dou, eta nahiko autonomo ibili gaz, eta ondo esango neuke, frakzionamendu eta zulo estutan be........arazoik ez. parabolt bat topa dot nasai.......eta hurrengo potzu altza dotenin tukutuku ederra, ormatik beste parabolt bat urten biharrenin!! ha zulu ein ebanai.........bixi gaz eta bueno, bañe........ixebeza falta gakon guztiz urteteko. hurrengun lotzeko giltze erun biko da. egixe esan, eztai txarto estututearren dan, edo zulu leku desegoki baten ein zalako dan.

atzanengo potzure aia eta sorpresi!! kriston eguzkixe sumaten zala!! gu harrittute! ze ordu ete da ba!! goiz seguru!! kanpoa urten eta errekorrido handixe falta gakola konturatu gaz. katxarruk kendu, gauzak osteabe banatu, zeozer edan eta kotxea aia gazenin...............17:55!!!JOE, EKIPO A!!!!ez sinisteku, danok etxitan goxeko ordutan urtengo ginala............bai zea!! peni, euazen argazki politt piluaz.........kamari behian lagata eukitti.

Ekipuk oso ondo funtziona dau eta hurrengun bakarrik instala ta desinstalateko goguaz geldittu gaz. pozik, oso pozik, egunaz, taldiaz eta pertsonalki. gaur bai, gaur Iñeritze goza ein dou. ixe zikinddu be ez gaz ein eta!!